NOWE!

„Nic o nas bez nas” – to hasło przeświecało nam podczas realizacji październikowej super akcji.

Październik postanowiliśmy poświęcić na zapoznanie kolegów i koleżanek z prawami ucznia, oraz zasadami panującymi w naszej szkole. Nasze działania zostały podjęte w kilku wymiarach. Zorganizowaliśmy spotkanie członków samorządu z Dyrekcją Liceum, podczas którego omawialiśmy między innymi ważne sprawy dotyczące relacji nauczyciel – uczeń,  przedstawiliśmy plan pracy samorządu. Podczas spotkania ustaliliśmy, że musimy podjąć działania na rzecz bezpośredniego wpływu nas uczniów na działania podejmowane w szkole. W celu diagnozy zapotrzebowania na konkretne działania i posiadania konkretnych argumentów dla nauczycieli i Dyrekcji ustaliliśmy, że skonstruujemy ankiety, które przeprowadzimy w szkole.

Samo konstruowanie ankiety było zadaniem, jak się okazało najtrudniejszym. Zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli wszystkich klas, na którym ustaliliśmy obszary, będące sferą naszych zainteresowań. Były to: respektowanie prawa szkolnego, określenie słabych i mocnych stron naszej szkoły oraz informacji zamieszczanych na stronie i portalu społecznościowym szkoły. W węższym gronie skonstruowaliśmy ankiety przeznaczone dla uczniów . Po wykonaniu tego zadania przyszedł czas na realizację. Ankiety zostały przeprowadzone wśród wszystkich uczniów przez grupę 3 przedstawicieli samorządu. Zależało nam szczególnie na tym, aby nasi koledzy podeszli do tematu sumiennie, ponieważ ankiety zawierały dużo pytań otwartych. Dlatego wcześniej poprosiliśmy panią Dyrektor o poinformowanie nauczycieli o naszej akcji. Ta metoda okazała się bardzo skuteczna i wszyscy rzeczowo wypowiedzieli się na zadane pytania. Ważnym z naszego punktu widzenia osiągnięciem było na pewno to, że każdy z naszych kolegów miał świadomość, że jego głos zostanie przez nas dostrzeżony i ma wpływ na to, co dzieje się w szkole. Sami wyjaśnialiśmy jaki jest cel badania i jak zamierzamy go wykorzystać.

Zebranie i opracowanie wyników naszych badań wymagało dużej pracy. Trudne było uogólnienie pytań otwartych. Prosiliśmy o pomoc nauczyciela matematyki, który pomógł nam dokonać fachowej analizy danych. Zebrane przez nas dane umieściliśmy na stworzonej przez nas grupie na Facebook, co pozwoliło na wgląd w nie wszystkich członków grupy. Zamierzamy przedstawić nasze postulaty na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Drugim przejawem naszych działań na rzecz promocji praw i obowiązków ucznia było stworzenie organu prasowego „szesnastki”. Podczas zebrania samorządu na początku września pojawił się pomysł stworzenia gazety szkolnej. Wyłoniliśmy sekcję osób – redaktorów. Odpowiedzialną za całokształt i redaktorem naczelnym została Karolina Stachoń. W skład redakcji weszło 5 osób. Pierwszy numer gazetki pod tytułem „Husky Szesnastki” ukazał się 29 października. Można go obejrzeć na platformie Juniormedia.

http://www.juniormedia.pl/redakcje/panel/husky-szesnastki

Jest to miejsce, gdzie każdy może umieścić swój artykuł i mamy nadzieję, że stanie się bardzo ważnym miejscem  dyskusji o naszych prawach i obowiązkach, choć nie tylko. Już znalazły się publikacje naszych kolegów z samorządu na temat planowanych przez nas akcji. Jest to miejsce, gdzie każdy, kto ma ochotę poruszyć jakiś temat, może o nim napisać. Pojawiły się tutaj także już wiersze naszego kolegi.

Ostatnim punktem naszej działalności na rzecz promocji praw i obowiązków była akcja zapoznania klas pierwszych z naszymi prawami i obowiązkami w postaci happeningu. Postanowiliśmy urządzić dzień, w którym chcieliśmy zamanifestować naszą radość i pokazać (także nauczycielom), że potrafimy się zorganizować, ze jesteśmy kolorowi i weseli, że jesteśmy kreatywni.  Zaangażowaliśmy do tego przedstawicieli samorządów wszystkich klas. Ustaliliśmy, że jako młodzież w dniu 19 października przyjdziemy ubrani bardziej kolorowo niż zwykle. Akcja udała się znakomicie. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie przed szkołą. W akcję zaangażowały się prawie wszystkie osoby. Wsparli nas także nauczyciele, którzy także manifestowali siebie, jako grupę kolorową i bardzo kreatywną. Tego dnia zorganizowaliśmy wybory na opiekuna samorządu uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia. Każdy uczeń oddawał głos na jedną osobę spośród wszystkich nauczycieli pracujących ponad 2 lata w szkole. Komisja wyborcza: Czarek i Kinga przed rozpoczęciem głosowania w każdej klasie opowiadali jaką funkcję pełni Rzecznik i Opiekun. Wszystko odbyło się w miłej atmosferze.

 

 

 

 

Tagi: , , ,

ZOBACZ TAKŻE

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XVI Liceum Ogólnokształcącego Im. K. K. Baczyńskieg...

Wstęp     Samorząd Uczniowski XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 1996 Nr […]

Regulamin portalu

Informacje prawne Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania z usług internetowych Portalu Internetowego „Młody Kraków”, którego właścicielem jest Gmina Miejska Kraków. Nota zawiera takie informacje, jak: polityka prywatności, regulamin konta użytkownika oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody […]

SUPER AKCJA: Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne...

SUPER AKCJA: Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne. http://tssp.krakow.pl/liceum/10327/ Minęły dopiero dwa miesiące roku szkolnego, a w naszym liceum odbyło się już kilka ważnych wydarzeń promujących postawy patriotyczne i obywatelskie. Pierwszym z nich były tajne, demokratyczne […]

Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne.

Organizacja obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole. Zaplanowaliśmy 3 działania:        1.Uroczyste obchody Święta Niepodległości Przygotowaliśmy śpiewniki i zorganizowaliśmy Śpiewanie Pieśni Patriotycznych na Sali gimnastycznej, w której wzięła udział cała społeczność szkolna (uczniowie i nauczyciele). Samorząd przygotował teksty […]

Super Akcja – „Sprzedaż ciast” – kategoria: Nasze miejsce na Ziemi

Super Akcja -„Sprzedaż ciast” – kategoria: Nasze miejsce na Ziemi Zebranie to nieodłączny element współpracy rodziców ze szkołą. Często działania te wiążą się z różnymi emocjami zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi. Aby poprawić rodzicom nastrój i umilić czekanie w […]

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z przebiegu wyborów do Samorządu Uczniowskiego z dn. 15 IX 2017r. Spotkanie z kandydatami oraz oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej rozpoczęło się 8 IX 2017r. Na liście wyborczej pojawiły się dwa nazwiska. Harmonogram głosowania został podany do wiadomości […]

Konkurs z okazji Halloween

  Dnia 31.10 we wtorek odbył się konkurs o tematyce Halloween na „Najliczniej przebraną klasę”.

Bal Piórnika 2017

Tradycyjnie październik to miesiąc w którym po wcześniejszym, oficjalnym pasowaniu klas pierwszych, Samorząd Uczniowski zorganizował uroczyste powitanie pierwszoklasistów, zabawę integracyjną zwaną „ Balem Piórnika”. Przygotowania do tej imprezy trwały tydzień. Nad całością czuwała Pani Joanna Zima. Kilkoro uczniów […]

„Nic o Nas bez Nas” – promocja praw i obowiązków ucznia

   „Nic o Nas bez Nas” – promocja praw i obowiązków ucznia Dnia 9.11.2017 tj. we czwartek w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie odbył się konkurs zorganizowany przez Samorząd Uczniowski pt. „Znam prawa i obowiązki […]

„LEKTURY inaczej…”

Jak przystało na imprezy organizowane w listopadzie w naszej szkole, pewnie jak w wielu innych, odbyły się imprezy kształtujące postawy patriotyczne, wzbudzające naszą świadomość narodową… Nasza SUPERakcja miał dwie odsłony: