NOWE!

Wybory Samorządowe w Chemiku

Głosy zostały podliczone… Wszystko jasne… Uczniowie wybrali… Proszę Państwa, mamy nowy Samorząd Uczniowski! Prócz Prezydium wybraliśmy Opiekuna, który rozpoczyna kolejną kadencję na tym stanowisku.

Regulamin to podstawa…

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§9. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.
§10. Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.
§11. Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.
§12. Kandydatów do Prezydium SU zgłaszają Samorządy Klasowe lub sami Kandydaci.
§13. Kandydaci do Prezydium SU muszą spełniać następujące warunki:
a) uzyskać co najmniej średnią ocen 3,8 ze wszystkich przedmiotów nauczania,
b) posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
c) cieszyć się dobrą opinią wśród kolegów i nauczycieli.
§14. Tryb wyboru Prezydium SU:
a) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym,
b) członkami Prezydium zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów,
c) Rada SU w porozumieniu z opiekunem SU może przed wyborami zadecydować o pozostawieniu w Prezydium Sekretarza, który wzorowo pełnił funkcję w poprzedniej kadencji,
d) w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 6- osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące,
e) nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU,
f) kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok lub 2 lata,
g) do dnia 9 października klasy zgłaszają na piśmie maksymalnie po 3 kandydatów do Prezydium z ich krótką charakterystyką; kandydatury może opiniować wychowawca klasy,
h) od dnia 12 października trwa kampania wyborcza kandydatów do Prezydium, która nie może zakłócać pracy szkoły,
i) wybory do Prezydium SU powinny odbyć się do 30 października,
j) nowe Prezydium w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinno się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.
k) w przypadku rezygnacji członka Prezydium SU z pełnionej funkcji jego obowiązki przejmuje osoba, która uzyskała następne pod względem ilości zdobytych głosów miejsce w wyborach.
§15. Przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły z wyjątkiem przewodniczącego SU, który automatycznie zostaje wybrany do Rady Szkoły, wybiera się w trybie przewidzianym w §9,§10 i §11.. Kandydaci powinni spełniać warunki, podane w §12 niniejszego Regulaminu.

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§16. Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok lub dwa lata.
§17. Wyboru opiekuna SU dokonuje się w wyborach tajnych, równych, bezpośrednich i powszechnych, jednocześnie z wyborami Prezydium SU.
§18. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.

Wyniki… chwila prawdy

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów
na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Prezydium SU sporządzony przez Komisję Wyborczą Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej- Curie dnia 27 października 2017r.

1. Komisja potwierdza, iż otrzymała szablon karty do głosowania od Opiekuna SU potrzebny do przeprowadzenia głosowania i na jego podstawie ustaliła następujące wyniki głosowania:

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania 510
2. Liczba osób, którym wydano kartę do głosowania 419
3. Liczba kart wyjętych z urny 419
4. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 45
4a. w tym liczba głosów nieważnych oddanych na kandydatów na Opiekuna SU 34
4b. w tym liczba głosów nieważnych oddanych na kandydatów na Przewodniczącego SU 11
5. Liczba głosów ważnych –
5a. w tym liczba głosów ważnych oddanych na kandydatów na Opiekuna SU 385
5b. w tym liczba głosów ważnych oddanych na kandydatów na Przewodniczącego SU 408

2. Na poszczególnych kandydatów na Opiekuna SU oddano następujące liczby głosów:

Lp. Nazwisko i imię kandydata; Liczba głosów; Miejsce;Procenty
1. p. Brzuchacz Wojciech; 239; I ; 57,04%
2. p. Aneta Polit; 122; II ; 29,11%
3. p. Joanna Zima; 24;  III ; 5,72%
4.; GŁOSY NIEWAŻNE; 34 ; – ; 8,11%

 

3. Na poszczególnych kandydatów na Przewodniczącego SU oddano następujące liczby głosów:

Lp. Nazwisko i imię kandydata; Klasa; Liczba głosów; Miejsce; Procenty
1. Bartłomiej Lis; 3at; 171; I ; 40,81%
2. Katarzyna Migdał; 2a; 165; II ; 39,37%
3. Grzegorz Broszkiewicz; 2t; 54; III ; 12,88%
4. Magdalena Ptasznik; 2a; 18; IV ; 4,29%
5.GŁOSY NIEWAŻNE; -; 11;  – ; 2,65%

FREKWENCJA WYBORCZA- 82,15%

Wygranym bardzo serdecznie gratulujemy!

Opublikowała : Katarzyna Migdał

ZOBACZ TAKŻE

Sklepik szkolny

Styczeń przywitał nas wieloma zmianami w szkole. Niektóre były miłe inne trochę straszne…

Szkoła bawi, czyli integracja środowiska szkolnego

„Mikołajkowa noc w Szesnastce” W ramach grudniowej akcji podjęliśmy się integracji środowiska szkolnego. Naszym celem była integracja społeczności uczniowskiej, nauczycieli i Dyrekcji. Pomysł jaki przyszedł nam do głowy był związany z dniem „mikołajek”, które co roku jako samorząd […]

Konkurs „Znaj swoją szkołę i historie !”

KONKURS „Znaj swoją szkołę i historie !”          Dnia 24 stycznia 2018 roku na auli szkolnej w Gimnazjum nr 23 w Krakowie miał miejsce konkurs na temat historii i prawa szkolnego. Cała impreza została zainicjonowana i zorganizowana przez […]

TURNIEJ – RAP

Super – Akcja: TURNIEJ-RAP Kategoria konkursowa:  Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne. Termin: 30 listopada (piątek) 2017 r. Miejsce: sala gimnastyczna SP nr 12 Organizatorzy: Samorząd Uczniowski z pomocą nauczycieli Uczestnicy: uczniowie klas 4-6, 7 i […]

Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne.

Organizacja obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole. Zaplanowaliśmy 3 działania:        1.Uroczyste obchody Święta Niepodległości Przygotowaliśmy śpiewniki i zorganizowaliśmy Śpiewanie Pieśni Patriotycznych na Sali gimnastycznej, w której wzięła udział cała społeczność szkolna (uczniowie i nauczyciele). Samorząd przygotował teksty […]

Serce na dłoni, czyli akcja, wydarzenie o charakterze charytatywnym- Super akcja

Serce na dłoni, czyli akcja, wydarzenie o charakterze charytatywnym.   „Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością.”– Thomas Jefferson Grudzień był dla nas miesiącem pełnym aktywności charytatywnych. […]

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ SUPERBOHATEREM – SUPER-AKCJA

Nasze miejsce na Ziemi, czyli samorząd na rzecz społeczności lokalnej. – SUPER-AKCJA „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ SUPERBOHATEREM” Termin: 5 stycznia 2018r. Miejsce: sala gimnastyczna SP nr 12 Uczestnicy: uczniowie klas 4-6, 7 i II-III gim. Organizatorzy: Rada Uczniowska […]

Ruszyły zapisy do 4. edycji Tygodnia Konstytucyjnego

Od 4 do 11 listopada w całej Polsce odbywać się będą lekcje na temat Konstytucji. Poprowadzą je prawnicy i studenci prawa. To już 4. edycja Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Dotychczas zajęcia odbyły się […]

Superakcja „Serce na dłoni – czyli akcje o charakterze charytatywnym”

W styczniu jako samorząd zorganizowaliśmy akcje o charakterze charytatywnym. Dwie realizowaliśmy w grudniu („Szlachetna paczka” i „Góra grosza”). W styczniu skupiliśmy swoje działania na dwóch kolejnych dużych akcjach. Pomysł na pierwszą z nich zrodził się podczas pobytu członka […]

Samorządowe spotkanie z poezją – super-akcja

Na początku lutego nasz samorząd postanowił powiedzieć „Tak dla Kultury” i zorganizować w ramach super-akcji wydarzenie o charakterze artystycznym. Nasza akcja była odpowiedzią na sugestie naszych kolegów, którzy „kochają” sztukę i chcieli sprawdzić swój talent aktorsko-poetycki. 7 lutego […]