NOWE!

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2

ORDYNACJA WYBORCZA

 1. Wybór Prezydium

 Rada Samorządu wybiera ze swego grona 3 osobową

Komisję Skrutacyjną.

Komisja przeprowadza wybory i czuwa nad przestrzeganiem

Ordynacji Wyborczej .

Po głosowaniu komisja sporządza protokół.

 1. Kandydaci do Prezydium Rady Samorządu mogą zostać zgłoszeni

przez członków Rady Samorządu lub zgłaszać się sami.

 1. Głosowanie poprzedzone jest mitingiem przed wyborczym gdzie głosujący mają możliwość bliższego poznania kandydatów.
 2. Głosowanie odbywa się przez umieszczenie na karcie do głosowania imienia i nazwiska wybranego kandydata.
 3. Prawo do głosowania ma każdy członek samorządu czyli każdy uczeń szkoły.
 4. Celem wyborów jest wyłonienie pięcioosobowego Prezydium Rady .
 5. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 6. W przypadku, gdy trzech lub więcej kandydatów otrzyma równą ilość głosów i nie jest możliwe wyłonienie dwóch zwycięzców i odbywa się druga tura wyborów, w której kandydaci biorą udział.
 7. Przewodniczący Prezydium Rady Samorządu, zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
 8. Wiceprzewodniczący zostaje kandydat drugi w kolejce uzyskanej w liczbie głosów Pozostałe funkcje (sekretarz, rzecznik samorządu, członków prezydium ). Przewodniczący przyznaje osobom

w kolejności uzyskanych głosów.

 1. Kandydatem na Przewodniczącego może zostać uczeń, który przestrzega zasad i norm zawartych w Statucie Szkoły.

 

 Protokół z wyborów do Rady Samorządu 2017/2018

 Dnia 27.10.2017 odbyły się wybory do Rady Samorządu. Kandydowali:

-Adam Białecki

-Maksymilian Dziubek

– Piotr Kiszka

-Patryk Warchoł

-Daniel Zygmunt

 

Wszyscy obecni uczniowie i nauczyciele mogli oddać głosy od godz. 9:00 do 12:00 w sali 14

Po przeliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną podano że:

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Daniel Zygmunt z wynikiem 90 głosów. Pozostali kandydaci, czyli

-Maksymilian Dziubek z wynikiem 32 głosów

-Piotr Kiszka z wynikiem 29 głosów,

-Adam Białecki z wynikiem 21 głosów,

-Patryk Warchoł z wynikiem 16 głosów,

Tworzą wraz z Przewodniczącym Radę Samorządu.

Oddano 192 głosy, w tym 3 nieważne.

 

W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzili:

Sebastian Stanecki – Przewodniczący Komisji

Paweł Górczak

Konrad Świątek

Paweł Nowak

ZOBACZ TAKŻE

Listopadowa SUPER-AKCJA!

10 listopada 2017r. odbyła się w naszej szkole super-akcja z kategorii „Młody obywatel”, pt. „Narodowe śpiewanie”. Każda klasa i pracownicy szkoły zostali zaproszeni na salę konferencyjną, gdzie uczniowie odpowiedzialni za organizację tegoż wydarzenia wyświetlili prezentację o tematyce patriotycznej, […]