NOWE!

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

W dniu 6 października 2017r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego SP 105 oraz klas Gimnazjum 49. Nasz Zarząd SU stanowi 6 osób, które reprezentują klasy Gimnazjum oraz klasy Szkoły Podstawowej.

 

Przebieg i wyniki wyborów:

W klasach Gimnazjum 49 uprawnionych do głosowania było 104 uczniów, swój głos oddało 88 uczniów. Frekwencja wyniosła 85%.

W SP 105 uprawnionych do głosowania było 130 osób, swój głos oddało 109 uczniów. Frekwencja wyniosła 84%.

Głosy wyborców rozłożyły się następująco:

106 – Stanisław Sroka

105 – Piotr Koleszka

75 – Kamil Śledź

52 – Igor Latos

50 – Jakub Sojka

46 – Zuzanna Skoczołek

37 – Szymon Nowak

36 – Krystian Lech

35 – Alan Łysy

35 – Oskar Ulatowski

 

Ordynacja wyborcza do samorządu uczniowskiego

1.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.Uczniowie dokonują wyboru swojej reprezentacji w postaci sześcioosobowego zarządu samorządu uczniowskiego.

3.Uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VII oraz uczniowie klas gimnazjum wyłaniają i głosują na kandydatów z całej szkoły.

4.Wybory są:

równe – każdy może głosować i każdy glos liczy się tak samo,

bezpośrednie – każdy głosuje osobiście,

tajne – zapewniona jest anonimowość,

powszechne – głosują wszyscy uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum.

5.Kampania wyborcza:

– kandydaci otrzymują rekomendację od wychowawców

– kandydaci opracowują swoje programy, przygotowują plakaty, ulotki, prezentacje

– przed wyborami odbywa się debata wyborcza – spotkanie kandydatów
z dyrekcją szkoły, z wyborcami ( ogółem uczniów lub przedstawicielami klas), nauczycielami.

– w prowadzeniu kampanii wyborczej wspierają kandydatów wychowawcy, koleżanki i koledzy.

6.Kalendarz wyborczy:

– do 20 września – zgłaszanie kandydatów

– od 23 września do 4 października – kampania wyborcza

– 5 października – cisza wyborcza

– 6 października – wybory

– do 9 października ogłoszenie wyników wyborów

7.Sztab wyborczy w składzie 6 osób wyłaniany jest przez samorząd uczniowski
i wchodzi w skład komisji wyborczej.

8.Nad całością kampanii czuwają opiekunowie samorządu uczniowskiego.

ZOBACZ TAKŻE

FitChef – Mistrz drugiego śniadania

Pewnie niewielu z Was słyszało o Europejskim Dniu Zdrowego Jedzenia i Gotowania, który obchodzony jest 8 listopada. Nasz Samorząd Uczniowski, w którym jestem zastępcą przewodniczącej, postanowił uczcić ten dzień w ramach SUPER-AKCJI „Sport to zdrowie, czyli wydarzenie o charakterze sportowym i/lub […]

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XVI Liceum Ogólnokształcącego Im. K. K. Baczyńskieg...

Wstęp     Samorząd Uczniowski XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 1996 Nr […]

Obchody Święta Niepodległości w Chemiku

11 dzień listopada to data najważniejszego w Polsce święta o charakterze państwowym. To właśnie 11.11.1918 roku Polska odzyskała niepodległość.Po 123 latach staliśmy się znów wolnym państwem. Uważamy, że im więcej mówi się o tym wydarzeniu, tym większa jest […]

Bal Piórnika 2017

Tradycyjnie październik to miesiąc w którym po wcześniejszym, oficjalnym pasowaniu klas pierwszych, Samorząd Uczniowski zorganizował uroczyste powitanie pierwszoklasistów, zabawę integracyjną zwaną „ Balem Piórnika”. Przygotowania do tej imprezy trwały tydzień. Nad całością czuwała Pani Joanna Zima. Kilkoro uczniów […]

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM!

W związku z reformą oświaty wielkimi krokami zbliża się do końca historia gimnazjalnego Samorządu Od Kusego z Nowej Huty. W jednej z ostatnich akcji postanowiliśmy pokazać naszym młodszym kolegom i koleżankom, że w szkole na osiedlu Handlowym jest […]

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO   Dnia 16.10 rozpoczęła się rywalizacja. „Walka” o tytuł i miano Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte. Już w poniedziałek (16.10) swoją kampanię wyborczą rozpoczęło trzech kandydatów:   Mateusz Kołodziejczyk z […]

Impreza z okazji Halloween

Samorząd Szkolny zorganizował imprezę z okazji święta Halloween, która odbyła się 27 października 2017 roku. Zabawa trwała od 17:00 do 20:00 i odbyła się w świetlicy szkolnej. W przygotowaniach wzięło udział dziesięciu uczniów i siedmiu nauczycieli. Członkowie samorządu […]

Samorząd „Skarżyńskiego”

Wybory do Samorządu Szkolnego są dla każdego ucznia 23 LO jedną z pierwszych „lekcji demokracji”. Ich przebieg określa osobna „Ordynacja wyborcza”, będąca częścią do „Regulaminu samorządu szkolnego XXIII LO”. Oto jej najważniejsze punkty: Na czele Samorządu stoi Przewodniczący […]

Wybory na Prezesa Samorządu Szkolnego

Protokół z Wyborów do Samorządu Gimnazjum nr 23 i na Rzecznika Praw Ucznia z dnia 10.10.2017 r.   Komisja Wyborcza w składzie: Julia Nakoniczewska, Katarzyna Kościółek   Ustaliła po przeliczeniu głosów co następuje:   Wszystkich uczniów w gimnazjum […]

Zdrowe czwartki w Jedenastce

W miesiącu październiku, w Jedenastce co tydzień odbywały się „zdrowe czwartki”. Klasy w kolejności ustalonej przez samorząd szkolny, przygotowywały zdrowe posiłki- kanapki, owoce, warzywa, by móc później podzielić się nimi z całą społecznością szkolną. W każdym tygodniu jedna […]