NOWE!

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z przebiegu wyborów do Samorządu Uczniowskiego
z dn. 15 IX 2017r.

Spotkanie z kandydatami oraz oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej rozpoczęło się 8 IX 2017r.
Na liście wyborczej pojawiły się dwa nazwiska. Harmonogram głosowania został podany do wiadomości 13 IX 2017r. Wybory przebiegły bez zakłóceń na 2 i 3 godzinie lekcyjnej.
Uprawnionych do głosowania było 312 uczniów z klas VII Szkoły Podstawowej oraz I i II klas gimnazjalnych. Udział w głosowaniu wzięło 267 uczniów czyli frekwencja wyniosła 86%. Dodatkowo swój głos oddało 16 nauczycieli.
Wyniki:
I miejsce 177 głosami zdobyła, a tym samym została Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Liliana Sz. z kl.3b.
II miejsce 95 głosami zdobyła, a tym samym została Zastępcą Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Anna M. z kl.3d.
11 głosów zostało unieważnionych.

Szkolna Komisja Wyborcza
Katarzyna G.
Urszula B.
Nauczyciel Koordynator Marlena J.

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 49 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Krakowie

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA
§ 18
Organy wybieralne SU: Rada SU, Rada Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory do Rady SU są równe, tajne, powszechne i bezpośrednie.

§ 19
Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły oraz chętni nauczyciele.

§ 20
Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
1. stałego członka Rady SU – posiada każdy uczeń szkoły,
2. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,
3. Opiekuna SU – posiada każdy członek Rady Pedagogicznej.

§ 21
Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na trzeciej godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przewodniczącym Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

§ 22
Ogólnoszkolne wybory do Rady SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza, w skład której wchodzi minimum dwóch uczniów nie będących kandydatami w wyborach i koordynujący wybory nauczyciel.

§ 23
Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 2 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:
1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
2. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej tydzień przed terminem wyborów,
3. przygotowanie wyborów,
4. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
5. przeprowadzenie wyborów,
6. obliczenie głosów,
7. sporządzenie protokołu z wyborów, ogłoszenie ich wyników i sporządzenie sprawozdania z wyborów.

§ 24
Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:
1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie minimum tygodnia przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.
2. Musi być co najmniej dwóch kandydatów na liście wyborczej.
3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się uczniów wraz z nauczycielem uczącym przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, wypełnienie karty do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie jej do urny wyborczej.
4. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów uprzednio wybranej Rady SU.
5. Członkami Rady SU zostają wszyscy kandydujący w wyborach na Przewodniczącego SU.
6. Przewodniczącym SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Rady SU.
7. Zastępcą Przewodniczącego SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Rady SU.
8. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

§ 25
1. Mandat członka Rady SU oraz Przewodniczącego Samorządu Klasowego wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. po ukończeniu nauki w szkole.
2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a. na miejsce Przewodniczącego Samorządu Klasowego – klasa powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,
b. na miejsce Przewodniczącego Rady SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Zastępca lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
c. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Rada SU w ciągu 2 tygodni od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające głosowanie, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

 

ZOBACZ TAKŻE

Konkurs z okazji Halloween

  Dnia 31.10 we wtorek odbył się konkurs o tematyce Halloween na „Najliczniej przebraną klasę”.

„LEKTURY inaczej…”

Jak przystało na imprezy organizowane w listopadzie w naszej szkole, pewnie jak w wielu innych, odbyły się imprezy kształtujące postawy patriotyczne, wzbudzające naszą świadomość narodową… Nasza SUPERakcja miał dwie odsłony:

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO   Dnia 16.10 rozpoczęła się rywalizacja. „Walka” o tytuł i miano Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte. Już w poniedziałek (16.10) swoją kampanię wyborczą rozpoczęło trzech kandydatów:   Mateusz Kołodziejczyk z […]

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM!

W związku z reformą oświaty wielkimi krokami zbliża się do końca historia gimnazjalnego Samorządu Od Kusego z Nowej Huty. W jednej z ostatnich akcji postanowiliśmy pokazać naszym młodszym kolegom i koleżankom, że w szkole na osiedlu Handlowym jest […]

KDO ds. Młodzieży

Komisji Dialogu Obywatelskiego

SUPER AKCJA: Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne...

SUPER AKCJA: Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne. http://tssp.krakow.pl/liceum/10327/ Minęły dopiero dwa miesiące roku szkolnego, a w naszym liceum odbyło się już kilka ważnych wydarzeń promujących postawy patriotyczne i obywatelskie. Pierwszym z nich były tajne, demokratyczne […]

„Nic o Nas bez Nas” – promocja praw i obowiązków ucznia

   „Nic o Nas bez Nas” – promocja praw i obowiązków ucznia Dnia 9.11.2017 tj. we czwartek w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie odbył się konkurs zorganizowany przez Samorząd Uczniowski pt. „Znam prawa i obowiązki […]

11 LISTOPADA I LEKCJA HISTORII POLSKIEJ KAWALERII

„Super akcja”  „11 LISTOPADA I LEKCJA HISTORII POLSKIEJ KAWALERII” Świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz związane z nią obchody, trwale wpisały się w tradycję szkolnych uroczystości. Dnia 10 listopada zebraliśmy się wszyscy (nauczyciele i uczniowie) w auli […]

Ruszyły zapisy do 4. edycji Tygodnia Konstytucyjnego

Od 4 do 11 listopada w całej Polsce odbywać się będą lekcje na temat Konstytucji. Poprowadzą je prawnicy i studenci prawa. To już 4. edycja Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Dotychczas zajęcia odbyły się […]

Protokół z wyborów do Samorządu Uczniowskiego XVI LO w Krakowie

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego XVI LO w Krakowie  odbyły się dnia 28.09.2017 r.   Do wyborów zgłosiło się 5 kandydatów: Cezary Włodarczyk Kinga Janus Karolina Ogonowska Piotr Sieciński Paulina Surowiec W wyborach oddano 160 głosów, w tym […]