NOWE!

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z przebiegu wyborów do Samorządu Uczniowskiego
z dn. 15 IX 2017r.

Spotkanie z kandydatami oraz oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej rozpoczęło się 8 IX 2017r.
Na liście wyborczej pojawiły się dwa nazwiska. Harmonogram głosowania został podany do wiadomości 13 IX 2017r. Wybory przebiegły bez zakłóceń na 2 i 3 godzinie lekcyjnej.
Uprawnionych do głosowania było 312 uczniów z klas VII Szkoły Podstawowej oraz I i II klas gimnazjalnych. Udział w głosowaniu wzięło 267 uczniów czyli frekwencja wyniosła 86%. Dodatkowo swój głos oddało 16 nauczycieli.
Wyniki:
I miejsce 177 głosami zdobyła, a tym samym została Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Liliana Sz. z kl.3b.
II miejsce 95 głosami zdobyła, a tym samym została Zastępcą Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Anna M. z kl.3d.
11 głosów zostało unieważnionych.

Szkolna Komisja Wyborcza
Katarzyna G.
Urszula B.
Nauczyciel Koordynator Marlena J.

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 49 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Krakowie

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA
§ 18
Organy wybieralne SU: Rada SU, Rada Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory do Rady SU są równe, tajne, powszechne i bezpośrednie.

§ 19
Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły oraz chętni nauczyciele.

§ 20
Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
1. stałego członka Rady SU – posiada każdy uczeń szkoły,
2. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,
3. Opiekuna SU – posiada każdy członek Rady Pedagogicznej.

§ 21
Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na trzeciej godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przewodniczącym Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

§ 22
Ogólnoszkolne wybory do Rady SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza, w skład której wchodzi minimum dwóch uczniów nie będących kandydatami w wyborach i koordynujący wybory nauczyciel.

§ 23
Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 2 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:
1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
2. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej tydzień przed terminem wyborów,
3. przygotowanie wyborów,
4. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
5. przeprowadzenie wyborów,
6. obliczenie głosów,
7. sporządzenie protokołu z wyborów, ogłoszenie ich wyników i sporządzenie sprawozdania z wyborów.

§ 24
Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:
1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie minimum tygodnia przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.
2. Musi być co najmniej dwóch kandydatów na liście wyborczej.
3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się uczniów wraz z nauczycielem uczącym przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, wypełnienie karty do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie jej do urny wyborczej.
4. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów uprzednio wybranej Rady SU.
5. Członkami Rady SU zostają wszyscy kandydujący w wyborach na Przewodniczącego SU.
6. Przewodniczącym SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Rady SU.
7. Zastępcą Przewodniczącego SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Rady SU.
8. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

§ 25
1. Mandat członka Rady SU oraz Przewodniczącego Samorządu Klasowego wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. po ukończeniu nauki w szkole.
2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a. na miejsce Przewodniczącego Samorządu Klasowego – klasa powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,
b. na miejsce Przewodniczącego Rady SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Zastępca lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
c. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Rada SU w ciągu 2 tygodni od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające głosowanie, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

 

ZOBACZ TAKŻE

„Nic o Nas bez Nas” – promocja praw i obowiązków ucznia

   „Nic o Nas bez Nas” – promocja praw i obowiązków ucznia Dnia 9.11.2017 tj. we czwartek w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie odbył się konkurs zorganizowany przez Samorząd Uczniowski pt. „Znam prawa i obowiązki […]

Protokół z wyborów do Samorządu Uczniowskiego XVI LO w Krakowie

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego XVI LO w Krakowie  odbyły się dnia 28.09.2017 r.   Do wyborów zgłosiło się 5 kandydatów: Cezary Włodarczyk Kinga Janus Karolina Ogonowska Piotr Sieciński Paulina Surowiec W wyborach oddano 160 głosów, w tym […]

Trzecie spotkanie projektowe 03.02.18r.

Tego dnia czekało nas dużo pracy; wymyślanie nazwy grupy (ile było przy tym zabawy!), wypełnianie zawiłych wniosków projektowych. I najważniejsze: podział pracy. Musiałyśmy znaleźć placówkę oświatową, która zaaprobuje nasz pomysł na przeprowadzenie lekcji. Postanowiłyśmy powrócić do korzeni – […]

SUPER AKCJA – „Szlachetna Paczka” – kategoria: Serce na dłoni...

SUPER AKCJA – „Szlachetna Paczka” – kategoria: Serce na dłoni SZLACHETNA PACZKA, to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Jej celem jest pomoc rodzinom w potrzebie. Akcja jest bardzo przemyślana, a nawet zasługuje na tytuł […]

Regulamin portalu

Informacje prawne Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania z usług internetowych Portalu Internetowego „Młody Kraków”, którego właścicielem jest Gmina Miejska Kraków. Nota zawiera takie informacje, jak: polityka prywatności, regulamin konta użytkownika oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody […]

SUPERAKCJA SPORT TO ZDROWIE – „KRAINA LODU…”

SUPERAKCJA  SPORT TO ZDROWIE – „KRAINA LODU…”   Dnia 29 stycznia, w poniedziałek, o godzinie 12:30, grupa uczniów z naszej szkoły wybrała się na łyżwy, na otwarte lodowisko, na Placu Wolnica. Wyjście na lodowisko planowaliśmy dużo wcześniej. Sam […]

Sklepik szkolny

Styczeń przywitał nas wieloma zmianami w szkole. Niektóre były miłe inne trochę straszne…

Znam swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je mają!

Znam swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je mają! Nic o nas bez nas – promocja praw i obowiązków ucznia. Kolejny miesiąc i kolejna Super Akcja !!! W lutym postanowiliśmy przypomnieć wszystkim prawa i obowiązki ucznia oraz […]

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO   Dnia 16.10 rozpoczęła się rywalizacja. „Walka” o tytuł i miano Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte. Już w poniedziałek (16.10) swoją kampanię wyborczą rozpoczęło trzech kandydatów:   Mateusz Kołodziejczyk z […]

FitChef – Mistrz drugiego śniadania

Pewnie niewielu z Was słyszało o Europejskim Dniu Zdrowego Jedzenia i Gotowania, który obchodzony jest 8 listopada. Nasz Samorząd Uczniowski, w którym jestem zastępcą przewodniczącej, postanowił uczcić ten dzień w ramach SUPER-AKCJI „Sport to zdrowie, czyli wydarzenie o charakterze sportowym i/lub […]