NOWE!

„Młodzież Kombatantom” – grudniowa „superakcja” Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2

Nazwa- „Młodzież Kombatantom”
Szkoła- Zespół Szkół Elektrycznych nr 2
Miesiąc- grudzień 2017
Kategoria wydarzenia- „Serce na dłoni”
Przygotowanie grudniowej superakcji wymagało od nas wiele czasu i przygotowań.
Na zebraniu samorządu w listopadzie zastanawiając się dla kogo zorganizować pomoc charytatywną. Jeden z uczniów zasugerował – zawrócił naszą uwagę, że w dzielnicy Nowa Huta mieszka wielu Kombatantów, starszych ludzi w trudnej sytuacji materialnej.
Jednogłośnie stwierdziliśmy, że zorganizujemy dla nich pomoc.
Stworzyliśmy plan działania:

  1. Kontakt z klubem kombatanta
  2. Zorganizowanie całej społeczności szkolnej i ustalenie formy pomocy
  3. Zbiórka żywności w obrębie każdej klasy
  4. Pozyskanie sponsorów
  5. Przygotowanie paczek dla każdego kombatanta zaproszonego na spotkanie (25 paczek)
  6. Przygotowanie młodzieży na spotkanie z kombatantami w klubie
  7. Przeprowadzenie i udział w spotkaniu

Przydzieliliśmy zadania chętnym wolontariuszom i ustaliliśmy termin realizacji działań.
Ustaliliśmy z prezesem klubu termin spotkania na 20.XII.2017.
Przewodniczący klas dbali, o to aby każda grupa przyniosła określone środki żywności za finanse pozyskane od sponsorów, rada samorządu zakupiła ciasto, herbatę na spotkanie młodych ludzi z osobami starszymi, tak aby mogli porozmawiać.
Była to idealna okazja by porozmawiać o tym jak może wyglądać patriotyzm, o dawnych zwyczajach i tradycjach.
Kombatanci byli wzruszeni inicjatywą młodzieży podkreślając jak ważne dla nich jest dzielenie się doświadczeniami i relacją z młodymi ludźmi.
W spotkaniu wzięli udział reprezentacji różnych klas szkoły wraz z Radą samorządu uczniowskiego.
Naszym celem była nie tylko pomoc charytatywna ale również kształtowanie umiejętności współpracy w działaniu, otwartości i życzliwości w niesieniu pomocy.
Podziękowania ze strony Kombatantów wykazały jak bardzo liczy się okazywanie życzliwości.
W realizowaniu superakcji udział wzięli wszyscy uczniowie szkoły, czyli 258 osób, pod kierownictwem Rady samorządu.
Planowanie i realizacja trwała od połowy Listopada do 20.XII.2017r.
To wiele godzin pracy, ale i wspólnego działania.

ZOBACZ TAKŻE

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XVI Liceum Ogólnokształcącego Im. K. K. Baczyńskieg...

Wstęp     Samorząd Uczniowski XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 1996 Nr […]

Super Akcja Święto Niepodległości w ZSM nr 1

Super Akcja Samorządu Uczniowskiego ZSM nr1 – listopad 2017r. Super Akcja, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne   Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie przygotował obchody 99 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym celu […]

Impreza z okazji Halloween

Samorząd Szkolny zorganizował imprezę z okazji święta Halloween, która odbyła się 27 października 2017 roku. Zabawa trwała od 17:00 do 20:00 i odbyła się w świetlicy szkolnej. W przygotowaniach wzięło udział dziesięciu uczniów i siedmiu nauczycieli. Członkowie samorządu […]

Protokół z wyborów do Samorządu Uczniowskiego XVI LO w Krakowie

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego XVI LO w Krakowie  odbyły się dnia 28.09.2017 r.   Do wyborów zgłosiło się 5 kandydatów: Cezary Włodarczyk Kinga Janus Karolina Ogonowska Piotr Sieciński Paulina Surowiec W wyborach oddano 160 głosów, w tym […]

Samorząd „Skarżyńskiego”

Wybory do Samorządu Szkolnego są dla każdego ucznia 23 LO jedną z pierwszych „lekcji demokracji”. Ich przebieg określa osobna „Ordynacja wyborcza”, będąca częścią do „Regulaminu samorządu szkolnego XXIII LO”. Oto jej najważniejsze punkty: Na czele Samorządu stoi Przewodniczący […]

Obchody Święta Niepodległości w Chemiku

11 dzień listopada to data najważniejszego w Polsce święta o charakterze państwowym. To właśnie 11.11.1918 roku Polska odzyskała niepodległość.Po 123 latach staliśmy się znów wolnym państwem. Uważamy, że im więcej mówi się o tym wydarzeniu, tym większa jest […]

„Serce na dłoni” Super Akcja w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1

Super Akcja w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 – grudzień 2017 Akcja charytatywna – „Serce na dłoni”   Samorząd Uczniowski ZSM nr 1 rozpoczął przygotowania do akcji charytatywnej już w połowie listopada 2017 roku. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz […]

KDO ds. Młodzieży

Komisji Dialogu Obywatelskiego

Wielkie nocne pakowanie- Szkoła się bawi, czyli integracja środowiska szkolnego.

Wielkie nocne pakowanie To był pracowity dzień i jeszcze bardziej pracowita (pół)noc. Zaczęło się od zakupów w Galerii Bronowice: kupiliśmy dużo wstążek,  papieru do pakowania prezentów i upominków dla dzieci w szpitalu w Prokocimiu oraz dla rodziny, którą […]

Wybory na Prezesa Samorządu Szkolnego

Protokół z Wyborów do Samorządu Gimnazjum nr 23 i na Rzecznika Praw Ucznia z dnia 10.10.2017 r.   Komisja Wyborcza w składzie: Julia Nakoniczewska, Katarzyna Kościółek   Ustaliła po przeliczeniu głosów co następuje:   Wszystkich uczniów w gimnazjum […]