NOWE!

Uczeń – świadomy obywatel i patriota

10 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy dzień Praw Człowieka, w związku z tym Samorząd Uczniowski w  porozumieniu z opiekunem ustalił, że będzie to dobra okazja do promowania wśród uczniów naszej szkoły postaw obywatelskich i patriotycznych.  W tym celu członkowie SU wraz z uczniami klas III-cich naszego gimnazjum przygotowali apel, który odbył się na początku miesiąca. Nasi koledzy rozpoczęli od uświadomienia wszystkim z nas jakie prawa przysługują każdemu człowiekowi, bez względu na pochodzenie, kolor skóry, wyznanie czy status społeczny. Odczytali artykuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, po czym Maciek i Kuba przy współpracy z Antkiem w bardzo ciekawy sposób opowiedzieli wszystkim zebranym o współczesnym świecie, gdzie łamane są prawa człowieka. Przedstawili przykłady ekstremalnych sytuacji łamania tych praw, jak choćby konflikty zbrojne. Przybliżyli też działalność różnych organizacji, które wspierają i walczą o przestrzeganie praw człowieka. Całość wykładu wzbogaciła przygotowana prezentacja, która w bardzo sugestywny sposób podziałała obrazem na wyobraźnię nas wszystkich.

Drugim etapem promowania postaw obywatelskich było zachęcenie całej społeczności szkolnej do udziału w akcji Szlachetna Paczka. Pomaganie innym to nie tylko działalność z dobrego serca, ale też pokazanie postawy obywatelskiej. Jak co roku Samorząd Uczniowski naszej szkoły był bardzo zaangażowany w tę akcję. Już w listopadzie, w dniu otwarcia bazy, wybraliśmy rodzinę, której zdecydowaliśmy się pomóc. Trudna sytuacja tej rodziny wynikała z nieszczęśliwego zdarzenia, jakim był pożar domu.

Samorząd przygotował ulotki z informacjami na temat potrzeb rodziny, które zostały rozwieszone w różnych miejscach w szkole. Również w trakcie zebrań przedstawicie samorządu odwiedzali każdą klasę i przekazywali te informacje rodzicom naszych uczniów. Wspólnie z opiekunem SU oraz opiekunem Akcji panią Joasią podzieliliśmy między poszczególne klasy zadania. Oprócz konkretnych produktów i rzeczy za zebrane pieniądze zastały zakupione prezenty świąteczne dla dzieci z tej rodziny.

Udało się zebrać wszystkie wymienione przez rodzinę rzeczy. Zostały one zapakowane w 64 paczki o wartości ponad 10 000 zł!!! Do przewiezienia tego wszystkiego do magazynu akcji Szlachetna Paczka potrzebne były aż cztery samochody. W podziękowaniu otrzymaliśmy od dzieci z obdarowanej przez nas rodziny laurkę i ręcznie wykonaną bombkę, która zawisała na szkolnej choince.

Jako społeczność szkolna pokazaliśmy, że postawy patriotyczne i obywatelskie są nam bardzo bliskie.

Superakcja w kategorii: Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne

Data wydarzenia: od połowy listopada do połowy grudnia

Miejsce wydarzenia: budynek Szkoły Podstawowej nr 5 z Gimnazjum Sportowym nr 76, al. Kijowska 8, Magazyn Akcji Szlachetna Paczka ul. Kurczaby

Liczba uczestników: apel – ok. 200 uczniów klas 4-7 SP oraz 2-3 Gim, akcja Szlachetna Paczka – wszyscy uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele naszej szkoły

Organizatorzy: apel – Samorząd Uczniowski Gimnazjum pod opieką pani A. Witalis-Pomykały, akcja Szlachetna Paczka – SU wraz z opiekunem akcji panią Joanną Schab.

 

 

Tagi:

ZOBACZ TAKŻE

Dzień Ziemi w Gimnazjum 76

22 kwietnia ogłoszony jest Dniem Ziemi. Jest to szczególny dzień, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi – tego dnia wielu ludzi na całym świecie organizuje akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. […]

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 28.09.2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci przedstawiali swoje programy i postulaty na plakatach wyborczych. Chęć startu w wyborach zgłosiło czterech uczniów gimnazjum: Maciej G., Ewa […]

„Szybciej, wyżej, mocniej…” – naszą pasją jest sport

W 2009 roku nasza szkoła otrzymała imię Polskich Olimpijczyków. Od tego czasu tradycyjnie w październiku, z okazji Święta Szkoły, organizowane są różne imprezy związane ze sportem i promocją zdrowego trybu życia. W tym roku jako promowaną dyscyplinę sportową […]

Znaj swoje prawa i obowiązki!

Zgodnie z hasłem przewodnim akcji „Nic o nas bez nas”, jako przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego już na początku roku szkolnego braliśmy udział w opiniowaniu zmian w nowym statucie szkoły, który zaczął obowiązywać od 1 grudnia 2017 roku. Najbardziej interesowała nas […]

Kulturalny marzec

Jak wszystkim wiadomo jesteśmy szkołą sportową, więc każdy uczeń naszej szkoły uprawia jakąś dyscyplinę sportu. Jednak nie żyjemy samą nauką i sportem. Chcąc pokazać, że nie tylko kultura fizyczna jest nam bliska postanowiliśmy umożliwić nam i naszym kolegom […]

„Miej serce i patrzaj w serce”

„Miej serce i patrzaj w serce” te słowa Adama Mickiewicza przyświecają wielu naszym działaniom. Zdajemy sobie sprawę, że nawet niewielka pomoc może okazać się dla kogoś zbawienna. Dlatego jako cała społeczność uczniowska mocno angażujemy się w różnego rodzaju […]

Andrzejkowe szaleństwo

Na początku roku szkolnego Samorząd Uczniowski w porozumieniu z opiekunem panią Aleksandrą Witalis-Pomykałą wytypował na każdy miesiąc gospodarzy szkoły, czyli klasy, które w trakcie całego roku szkolnego będą współorganizatorami imprez i wydarzeń okolicznościowych. W listopadzie gospodarzami były klasy […]