NOWE!

Znaj swoje prawa i obowiązki!

Zgodnie z hasłem przewodnim akcji „Nic o nas bez nas”, jako przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego już na początku roku szkolnego braliśmy udział w opiniowaniu zmian w nowym statucie szkoły, który zaczął obowiązywać od 1 grudnia 2017 roku. Najbardziej interesowała nas część dotycząca zadań Samorządu Uczniowskiego, organizacji wolontariatu w szkole oraz praw i obowiązków uczniów. Większość zmian wynikała z konieczności dostosowania nowego statutu do obowiązujących przepisów prawa, jednak przy tej okazji wprowadzonych zostało też kilka nowych zapisów. Najbardziej kontrowersji wśród uczniów wzbudził paragraf dotyczący zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

Dyskusje, które miały miejsce przy uchwalaniu nowego statutu, uświadomiły nam, przedstawicielom SU, potrzebę zapoznania całej społeczności uczniowskiej z obowiązującymi przepisami. Pierwszym etapem było zorganizowanie przez Samorząd Uczniowski apelu, który podsumował naszą działalność w pierwszym półroczu. Na apelu, który odbył się 25 stycznia, oprócz wyników naukowych i sportowych naszych kolegów, przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Samorządu, a także wyniki wszystkich akcji charytatywnych i wolontaryjnych. Było tego sporo, a wszystko dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów, rodziców oraz nauczycieli naszej szkoły. Początkowo planowaliśmy też w trakcie tego apelu przeprowadzić akcję informującą i promującą nasze prawa i obowiązki. Jednak doszliśmy do wniosku, że lepszym rozwiązaniem będą spotykania w mniejszych grupach, gdzie będzie bardziej sprzyjająca atmosfera do dyskusji. Na apelu samorządowym przewodnicząca zapowiedziała planowaną akcję.

Wtedy przystąpiliśmy do kolejnej części akcji. Postanowiliśmy, za zgodą dyrekcji i wychowawców klas, poprowadzić lekcje wychowawcze poświęcone prawom i obowiązkom uczniów. Wspomagani przez opiekuna SU, panią Olę Witalis, uzgodniliśmy terminy, w jakich będziemy mogli przeprowadzić naszą akcję. Wybraliśmy trzy zespoły przedstawicieli Samorządu, którzy w lutym, w ramach lekcji wychowawczych, przeprowadzili opisywaną akcję w klasach 4-7 szkoły podstawowej oraz 2-3 gimnazjum. Tymon, zastępca przewodniczącego SU, przygotował prezentację multimedialną, w której w obrazowy sposób przedstawił najważniejsze prawa i obowiązki ucznia zapisane w statucie naszej szkoły. Oprócz tego zamieścił w niej również najważniejsze informacje dotyczące celów i zadań szkoły oraz organizacji życia szkolnego, w tym obowiązującego ceremoniału.

Okazało się, że nasza akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem w większości klas. Po prezentacji wywiązywała się często zagorzała dyskusja, którą przerywał dopiero dzwonek kończący lekcję. Widać było, że w zależności od rocznika klasy, uczniowie zgłaszali inne problemy i uwagi. Uczniowie młodszych klas prosili nas o wyjaśnienie niezrozumiałych jeszcze dla nich pojęć. Rozmawialiśmy o tym, jak należy się w szkole zachowywać, co jest dopuszczalne, a co nie, dając konkretne przykłady z życia szkoły. W klasach siódmych nasi koledzy podnieśli kwestię braku czasu na należyte przygotowanie się do lekcji z uwagi na bardzo przeładowany, według nich, program w nowej podstawie. Rozmawialiśmy o sposobach egzekwowania swoich praw, między innymi gwarantujących ograniczenia liczby sprawdzianów w jednym tygodniu czy odpytywania z materiału obejmującego maksymalnie trzy ostatnie lekcje. W klasach gimnazjalnych wywiązała się wręcz akademicka dyskusja nad zasadnością niektórych zapisów. W kontekście rekrutacji do szkół średnich rozmawialiśmy o możliwych konsekwencjach wynikających z nieprzestrzegania obowiązków ucznia.

Wszyscy zgodnie uznali, że taka akcja informacyjna była bardzo potrzebna. Wielu uczniów nie zdawało sobie sprawy, jakie regulacje prawne nas obowiązują. Jako Samorząd Uczniowski, staraliśmy się uświadomić koleżankom i kolegom, że również i my mamy wpływ na tworzenie prawa obowiązującego w szkole. Zachęcaliśmy do zgłaszania uwag i sugestii, które w przyszłości mogą zostać uwzględnione przy aktualizacji statutu czy regulaminu samorządu.

Zorganizowanie całego przedsięwzięcia było dużym wyzwaniem logistycznym. Musieliśmy tak wszystko zorganizować, by uczestniczenie w lekcjach wychowawczych innych klas nie kolidowało z naszymi obowiązkami. Mimo tego, że cała akcja była bardzo pracochłonna i wymagała poświęcenia dużej ilości czasu, to dała nam mnóstwo satysfakcji. Prowadzenie pierwszych lekcji było bardzo stresujące dla nas, jednak w miarę zbierania doświadczenia każda kolejna lekcja sprawiała nam coraz więcej przyjemności. Przy okazji było to dla nas, przeprowadzających lekcje, niesamowite doświadczenie sprawdzenia się w roli nauczycieli. Zobaczyliśmy, że nie jest to takie proste, na jakie wygląda 🙂

Superakcja w kategorii: Nic o nas bez nas – promocja praw i obowiązków ucznia

Data wydarzenia: styczeń i luty 2018 r.

Miejsce wydarzenia: budynek Szkoły Podstawowej nr 5 z Gimnazjum Sportowym nr 76, al. Kijowska 8

Liczba uczestników: apel – ok. 100 uczniów klas 2-3 Gim, lekcje na godzinach wychowawczych w klasach 4-7 SP oraz 2-3 Gim – ok. 320 osób

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski Gimnazjum pod opieką pani A. Witalis-Pomykały

 

Tagi:

ZOBACZ TAKŻE

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 28.09.2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci przedstawiali swoje programy i postulaty na plakatach wyborczych. Chęć startu w wyborach zgłosiło czterech uczniów gimnazjum: Maciej G., Ewa […]

„Szybciej, wyżej, mocniej…” – naszą pasją jest sport

W 2009 roku nasza szkoła otrzymała imię Polskich Olimpijczyków. Od tego czasu tradycyjnie w październiku, z okazji Święta Szkoły, organizowane są różne imprezy związane ze sportem i promocją zdrowego trybu życia. W tym roku jako promowaną dyscyplinę sportową […]

Dzień Ziemi w Gimnazjum 76

22 kwietnia ogłoszony jest Dniem Ziemi. Jest to szczególny dzień, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi – tego dnia wielu ludzi na całym świecie organizuje akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. […]

Andrzejkowe szaleństwo

Na początku roku szkolnego Samorząd Uczniowski w porozumieniu z opiekunem panią Aleksandrą Witalis-Pomykałą wytypował na każdy miesiąc gospodarzy szkoły, czyli klasy, które w trakcie całego roku szkolnego będą współorganizatorami imprez i wydarzeń okolicznościowych. W listopadzie gospodarzami były klasy […]

Kulturalny marzec

Jak wszystkim wiadomo jesteśmy szkołą sportową, więc każdy uczeń naszej szkoły uprawia jakąś dyscyplinę sportu. Jednak nie żyjemy samą nauką i sportem. Chcąc pokazać, że nie tylko kultura fizyczna jest nam bliska postanowiliśmy umożliwić nam i naszym kolegom […]

Uczeń – świadomy obywatel i patriota

10 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy dzień Praw Człowieka, w związku z tym Samorząd Uczniowski w  porozumieniu z opiekunem ustalił, że będzie to dobra okazja do promowania wśród uczniów naszej szkoły postaw obywatelskich i patriotycznych.  W tym celu członkowie […]

„Miej serce i patrzaj w serce”

„Miej serce i patrzaj w serce” te słowa Adama Mickiewicza przyświecają wielu naszym działaniom. Zdajemy sobie sprawę, że nawet niewielka pomoc może okazać się dla kogoś zbawienna. Dlatego jako cała społeczność uczniowska mocno angażujemy się w różnego rodzaju […]