NOWE!

SUPER-AKCJA Koncert charytatywny na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie

„… bo życie jest zbyt krótkie…”

Super-akcja Samorządu Uczniowskiego XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie
na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci

Przygotowując się do super – akcji „Serce na dłoni, czyli akcja, wydarzenie o charakterze charytatywnym”, wiedzieliśmy, że chcemy i musimy zrobić coś, co będzie miało swoisty wydźwięk w naszym środowisku. Wiedzieliśmy również, że akacja ta musi przerodzić się w realną pomoc. Spośród propozycji, które padały, ostatecznie zdecydowaliśmy, że chcemy zorganizować w naszej szkole koncert charytatywny. Wiedząc, że działalność charytatywna to owa realna pomoc, tak dzisiaj potrzebna – nawiązaliśmy poprzez Panią Pedagog kontakt z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci w Krakowie, oznajmiając kierownictwu Hospicjum, iż Samorząd Uczniowski XILO bardzo mocno chce zaangażować się w przygotowanie koncertu charytatywnego, z którego zbiórka pieniędzy zasili konto Hospicjum. Nasza propozycja została przyjęta z dużą radością, co też dodało nam skrzydeł do dalszej pracy.

Rozpoczęliśmy od przygotowań logistycznych. Ustalono, że wydarzenie odbędzie się w Sali Gimnastycznej naszej Szkoły. Przygotowaliśmy plakaty informujące o wydarzeniu, które zostały powieszone w szkole przez Samorząd Uczniowski. W szkolnych mediach społecznościowych (snapchat, facebook, instagram) poinformowaliśmy o tej dużej akcji. Informacja została również przekazana poprzez wychowawców do uczniów (także poprzez platformę dziennika elektronicznego Librus). Natarczywa kampania reklamowa naszego koncertu była bardzo widoczna. W porozumieniu z Dyrekcją szkoły został ustalony termin wydarzenia – 28.02.2018 r. Specjalnie przygotowane zaproszenia zostały wysłane do samorządów uczniowskich okolicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, do członków Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa, a także wybranych przez nas osobistości, które były lub są związane z naszą Szkołą, jak i do tych, którzy na rzecz szkoły w różnych jednostkach samorządowych działają. Część z zaproszonych gości została poproszona o potwierdzenie chęci przybycia. Chcieliśmy wiedzieć, na jaką ilość osób powinniśmy się przygotować.

Następnie przygotowaliśmy bilety wstępu, które uczniowie mogli nabyć w dniach poprzedzających wydarzenie w formie tzw. Przedsprzedaży, jak i bezpośrednio przed koncertem. Cena biletu – 5 zł. W wypadku nabycia biletu przez ucznia naszej szkoły, za zgodą Dyrekcji – taki uczeń mógł być zwolniony kolejnego dnia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.

Koncert został zaplanowany na godzinę 16.30.

Rozpoczęliśmy od przygotowania Sali Gimnastycznej. Hospicjum użyczyło nam swoich banerów informacyjnych, a także puszek na datki. Sala została więc przyozdobiona hasłem reklamującym nasz Koncert „XILO pomaga” oraz banerami hospicjum i szkoły. Dodatkowo oznaczyliśmy poszczególne pomieszczenia szkoły w wyraźny sposób, by goście nie mieli problemu z dotarciem gdziekolwiek. Na sali gimnastycznej zostały rozłożone krzesła, sprzęt muzyczny, bufet.Przygotowana została szatnia.

Jako, że do udziału w koncercie, jako wykonawców, poza uczniami, zaprosiliśmy również absolwentów szkoły, przeprowadziliśmy szereg prób, które pozwoliły nam oszacować orientacyjną długość trwania koncertu.

Dzień koncertu

Delegacja Samorządu witając przybyłych gości, sprzedawała bilety, kierowała gości bezpośrednio do Sali Gimnastycznej. Tam wszyscy mieli możliwość skosztowania smakołyków przygotowanych przez Samorząd lub wypić kawę, herbatę, czy sok. O godzinie 16.30 wyczekiwane wydarzenie rozpoczęło się.

Koncert poprowadziła Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Dominika Sysło wraz z Opiekunem Samorządu – p. Janem Walasem. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonała p. Dyrektor Danuta Bigaj, która powitała serdecznie gości oraz zaprosiła ich do włączenia się w tę akcję. Występy młodzieży tańczącej, odpowiedni komentarz, pozwoliły publiczności spojrzeć na całe wydarzenie w kontekście tego, na czym polega pomoc charytatywna – jako dar bezinteresowny skierowany do potrzebujących. W tym wypadku potrzebującymi były dzieci.

Lista wykonawców:

Izabela Nogieć, Sandra Demków, Małgorzata Chmielowska, Karolina Kolarska, Julia Pałys, Gabriela Góra, grupka tańczących dziewcząt z klasy 1f, Żaneta Anioł, Liliana Bochenek, Elżbieta Szewczyk. Roksana Szydłak, Weronika Studnicka, Stefania Andrzejewska, Patryk Szopa.

O godzinie 18.00 zrobiliśmy krótką przerwę. Wówczas goście mieli możliwość po raz kolejny skosztowania tego, co oferował nasz bufet. Po dwudziestu minutach przerwy – kontynuowaliśmy. Wszystkie występy podsumowała finałowa piosenka naszych wykonawców, z repertuaru zespołu Sound’n’Grace pt. „Mogę wszystko”. Było to hasło, które tak naprawdę potwierdziło, że Samorząd Jedenastki może wszystko, jeżeli akcja jest przeprowadzona w odpowiedni i dobrze skoordynowany sposób.

Na koniec głos zabrały przedstawicielki Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie, które w przejmujących słowach przedstawiły zasadę działania Hospicjum, a także wyraziły wielki podziw dla Samorządu za poświęcenie się tej szczytnej idei pomocy drugiemu człowiekowi. Panie na ręce Pani Dyrektor oraz Przewodniczącej Samorządu przekazały, jako podziękowanie dyplomy okolicznościowe. Przedstawiciele Samorządu udali się z puszkami hospicyjnymi pomiędzy gości koncertu, by jeśli taka będzie wola gości zebrać pieniądze.

Koncert oficjalnie zakończyliśmy, gości pożegnaliśmy, a my rozpoczęliśmy prace porządkowe.

Akcja ta pokazała nam, że jesteśmy w stanie dużo osiągnąć, jeśli sam proces rozłożenia zadań w Samorządzie jest koordynowany i zsynchronizowany. To wydarzenie wymagało od nas wielu wyrzeczeń, ale było warto – szczególnie, że następnego dnia dowiedzieliśmy się, że na rzecz hospicjum udało nam zebrać się 1502,24 zł i 3,5 euro.

Galeria zdjęć:

https://www.flickr.com/gp/149245650@N03/2399tg

 

 

ZOBACZ TAKŻE

Na sportowo w „Jedenastce”

Zamierzenie Super-akcji poświęconej tematyce sportowej planowaliśmy już praktycznie od stycznia. Wiązało się to z tym, iż 6 kwietnia wypadał Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju 2018. Postanowiliśmy tę akcję podzielić na kilka części, by tak naprawdę dało […]

Wybory do Samorządu w XI LO

Dnia 22 maja 2017 roku, w XI Liceum im. Marii Dąbrowskiej rozpoczęła się kampania wyborcza trwająca tydzień. W tym czasie kandydaci na Przewodniczącego Samorządu szkolnego próbowali przekonać wyborców, że to właśnie oni powinni objąć tą funkcję. Na korytarzach […]

Zdrowe czwartki w Jedenastce

W miesiącu październiku, w Jedenastce co tydzień odbywały się „zdrowe czwartki”. Klasy w kolejności ustalonej przez samorząd szkolny, przygotowywały zdrowe posiłki- kanapki, owoce, warzywa, by móc później podzielić się nimi z całą społecznością szkolną. W każdym tygodniu jedna […]

Super-Akcja – Festiwal Twórczości Artystycznej FeTA 2018 w XILO

Dnia 07.03.2018 roku na deskach zaprzyjaźnionego Teatru Ludowego odbył się Festiwal Twórczości artystycznej, w której brały udział wszystkie klasy I i II naszego liceum. Tegoroczna FeTA nie miała wyznaczonego tematu, jednak przedstawiane sztuki musiały mieć podłoże literackie. Dzień […]

Porozmawiajmy o nas wspólnie! – Promocja praw i obowiązków ucznia w Jedenastce...

Prawa i obowiązki uczniów to bardzo ważny temat. W niektórych szkołach poruszany jest bardzo często, w innych trochę rzadziej, przez założenie, iż uczniowie swoje prawa znają. Tymczasem bywa różnie- czasami uczniowie zakładają, że wszystko wiedzą, czasami nie chcą […]

„Starsi młodszym, młodsi starszym” super akcja na rzecz społeczności loka...

20 grudnia 2018 Dziewczęta z klasy 2B w towarzystwie pokaźnej grupki chórzystów z XI L.O. w Krakowie udały się do Przedszkola nr 94 na przedświąteczne spotkanie. Tam, cztery grupy przedszkolne miały okazje obejrzeć bajkę „Kopciuszek” w wykonaniu uczniów […]

Kilka chwil dla polskich bohaterów w XI LO

SUPER AKCJA Z KATEGORII „MŁODY OBYWATEL” Nadszedł listopad, miesiąc w którym przychodzi dzień, kiedy powinniśmy się zatrzymać, pomyśleć, uczcić pamięć tych, dzięki którym dziś jesteśmy wolnym narodem. Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o bohaterach, wydarzeniach, które pozwalają nam […]