NOWE!

Super Akcja.TAK dla kultury.

Super Akcja w Zespole Szkół Mechanicznym nr 1 – marzec 2018 rok
„TAK dla kultury, czyli wydarzenie o charakterze artystycznym

W miesiącu marcu działania Samorządu Uczniowskiego wpisały się w wydarzenia związane ze 189 rocznicą śmierci Patrona Szkoły- Szczepana Humberta. Samorząd zadecydował, by uczniowie aktywnie uczcili Patrona, wykorzystując swoje możliwości artystyczne. Działanie miało charakter literacko – plastyczny oraz teatralny. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego już od początku marca zachęcali uczniów wszystkich klas, by aktywnie uczestniczyli w rocznicowych obchodach. Zaproponowano uzdolnionym artystycznie, by wykorzystując dowolną technikę, stworzyli portret Szczepana Humberta lub obraz jednej z budowli zaprojektowanej przez architekta. Dla uczniów obdarzonych talentem poetyckim zaproponowano napisanie utworu lirycznego o Patronie Szkoły lub jego działalności. Inicjatorzy tych propozycji obawiali się, że uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 – technicy, mechanicy              i mechatronicy samochodowi nie podejmą próby stworzenia tych dzieł, ale obawy okazały się bezpodstawne, ponieważ do Samorządu Uczniowskiego zgłosiło się wielu uczniów ze swoimi pracami. Dostarczono 23 narysowane, naszkicowane i namalowane portrety Szczepana Humberta (w tym również karykatury), 11 rysunków budynków krakowskich (również pałacu w Krzeszowicach) , wybudowanych według projektu Patrona Szkoły oraz 8 wierszy o szkole, humbertowskiej tradycji szkolnej, testamencie Szczepana Humberta oraz jego życiu w Polsce. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaprezentowali wszystkim uczniom szkoły prace artystyczne, które można było obejrzeć przy Izbie Tradycji Szkoły oraz na szkolnych korytarzach. Poszczególnym pracom nadano tytuły: „Nasz Humbert”, „Projektujemy jak Humbert”, „Szczepan Humbert – człowiek serca”. Najważniejszy cel został osiągnięty – w rocznicowe uroczystości wpisali się pracą uczniowie , którzy tworzyli prace na miarę swoich możliwości artystycznych.
Najważniejszym wyzwaniem, zaproponowanym przez Samorząd, było jednak przedstawienie teatralne o Szczepanie Humbercie. Wykorzystując tekst napisany kilkanaście lat temu i przechowywany w szkole, samorządowcy postanowili wystawić na scenie spektakl pod tytułem „Szczepan Humbert – człowiek serca”. Na początku należało zaplanować działania związane ze scenografią, odpowiednimi strojami i rekwizytami. Chętni do odtwarzania poszczególnych ról zgłosili się sami. Nie odstraszały ich nawet długie fragmenty tekstu, które należało nauczyć się na pamięć. Przygotowanie spektaklu cieszyło uczestników akcji i świetnie się bawili (odbyło się 5 prób trwających około 2 godzin). Samodzielnie przygotowali stroje z epoki, a jeden z uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia namalował komnatę królewską, która stanowiła centrum dekoracji sceny (rysunek powstawał przez jeden weekend ). Samorząd Uczniowski zadbał również o przygotowanie miejsc dla widowni ( 4 uczniów pracowało 2 godziny) oraz niezbędne do wystawienia sztuki nagłośnienie i oświetlenie. Spektakl miał być, za zgodą Pani Dyrektor, zaprezentowany szczególnie uczniom klas pierwszych, by zapamiętali najważniejsze fakty z życia Patrona Szkoły. Przekaz ten okazał się bardzo udaną propozycją, która spodobała się szkolnej społeczności. W ciekawy sposób zaprezentowano najważniejsze fakty z życia Fundatora, jego działalność oraz znaczenie testamentu. Pomysł Samorządu Uczniowskiego został doceniony również przez grono pedagogiczne i dyrekcję szkoły. Wśród wielu działań artystycznych w szkole najrzadziej pojawia się forma teatralna, wymagająca wielu przygotowań i nauki. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowywali się przez dwa tygodnie (czasochłonna była nauka tekstów na pamięć), konsultowali swoje pomysły z polonistami, opiekunami SU i pracownikami biblioteki szkolnej, spotykali się na próbach i poprawiali swoje umiejętności teatralne. Spektakl obejrzało około stu uczniów klas pierwszych oraz 60 – 80 uczniów klas starszych.
Działania artystyczne zainicjowane przez Samorząd Uczniowski spodobały się uczniom i niespodziewanie duża była liczba chętnych, którzy podjęli próbę plastyczno-literacką ( 42 uczniów) oraz teatralną ( 15 uczniów). Szczególnie cennym doświadczeniem była praca przy przygotowaniu spektaklu – planowanie działań, prowadzenie prób, integracja „zespołu aktorskiego”. Spektakl będzie również powtórzony podczas uroczystości 185- lecia powstania szkoły przypadającej w przyszłym roku szkolnym. „TAK dla kultury” działali uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr1.

ZOBACZ TAKŻE

Sport to zdrowie.Super Akcja w ZSM nr1

Super Akcja w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 – luty 2018 rok „Sport to zdrowie, czyli wydarzenie o charakterze sportowym i promującym zdrowy tryb życia” Na początku lutego 2018 roku Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 rozpoczął […]

Super Akcja. Gra w granicach prawa czyli „Nic o nas, bez nas”

Super Akcja. Gra w granicach prawa czyli „Nic o nas, bez nas” W miesiącu kwietniu Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 realizował Super Akcję promującą prawa                 i obowiązki ucznia […]

„Serce na dłoni” Super Akcja w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1

Super Akcja w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 – grudzień 2017 Akcja charytatywna – „Serce na dłoni”   Samorząd Uczniowski ZSM nr 1 rozpoczął przygotowania do akcji charytatywnej już w połowie listopada 2017 roku. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz […]

Dzień Dziecka u Mechaników.Super Akcja „Szkoła się bawi”

Super Akcja w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 – „Szkoła się bawi” 29 i 30 maja 2018 r Ostatnia w tym roku szkolnym Super Akcja Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Mechanicznych odbyła się pod hasłem „Szkoła się bawi” […]

Super Akcja – „Nasze miejsce na Ziemi, czyli samorząd na rzecz społeczności lok...

Super Akcja Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Mechanicznych nr1           W styczniu 2018 roku Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 skoncentrował swoje działania na rzecz społeczności lokalnej. Realizując Super Akcję – „Nasze miejsce na Ziemi, czyli samorząd na […]

Super Akcja Święto Niepodległości w ZSM nr 1

Super Akcja Samorządu Uczniowskiego ZSM nr1 – listopad 2017r. Super Akcja, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne   Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie przygotował obchody 99 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym celu […]