NOWE!

„Manager w klasie” – Marcowa Superakcja!

Super akcja: Marzec 2018 – kategoria: „Nic o nas bez nas”.

Na roboczym  zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego postanowiliśmy zorganizować super akcję w lutym w kategorii „Nic o nas bez nas” ze względu na zauważoną potrzebę wzmocnienia pozycji samorządów klasowych w strukturze szkolnej.

Akcję zatytułowaliśmy „Manager w klasie” i zaplanowaliśmy kilka jej etapów.

Etap pierwszy to przedstawienie wychowawcom prośby o przeprowadzenie dyskusji na godzinie wychowawczej o tym kto to jest manager i jaka jest jego rola. Wychowawcy otrzymali od nas zestaw pytań dyskusyjnych oraz fragmentu statutu szkolnego w którym mowa o zadaniach, prawach i obowiązkach samorządów działających w szkole.

Do realizacji etapu drugiego zaprosiliśmy psychologa Stanisława Bobulę. Były to kilkugodzinne zajęcia warsztatowe dla trójek klasowych, podczas których omawialiśmy okoliczności, w których i w doniesieniu do jakich ludzi jesteśmy managerami, czego dotyczą nasze zadania jako zarządców, za co jesteśmy przede wszystkim odpowiedzialni, oraz kiedy cieszy nas rola managera, a kiedy bywa dla nas niewygodna lub zbyt obciążająca.  Były to również praktyczne ćwiczenia scenek sytuacyjnych z wykorzystaniem kart dialogowych do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność, gdzie zadaniem naszym było budowanie pozytywną atmosferą, motywowanie, pobudzanie do kreatywności.

Te warsztaty były bardzo przydatne dla uczniów, w ankiecie ewaluacyjnej warsztatów podkreślali ze zdobyli umiejętność zarządzania klasą, oraz że uświadomili sobie, jak  mogą pełnić rolę lidera, organizatora, projektanta, moderatora.

Etap trzeci prowadzony był przez każdą trójkę klasową w swojej klasie. Na lekcji wychowawczej to ci uczniowie prowadzili dyskusję na temat zasad pracy grupy klasowej w oparciu o prawa i obowiązki uczniów określone w statucie szkolnym.

Dzięki tej akcji stworzony został nowy typ lidera klasowego, który nie tylko skoncentruje się na tradycyjne funkcjonowanie, ale będzie wyposażony w nowe umiejętności społeczne. Taki lider będzie przestrzegał zasady „nic o nas bez nas” we współpracy z wychowawcą oraz będzie miał wpływ na działania podejmowane w szkole.

W akcji udział wzięli wszyscy uczniowie szkoły oraz wychowawcy 11 klas.

Realizacja zadania zajęła nam 20 godzin.

ZOBACZ TAKŻE

„WITAJ, MAJOWA JUTRZENKO…”

Jak tradycja w naszej szkole nakazuje, ważne daty się u nas świętuje! Zgodnie z tą dewizą Samorząd Uczniowski zorganizował dla całej szkoły dnia 27 kwietnia apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, który był jednocześnie SUPER-Akcją w kategorii „Młody […]

Tak dla kultury – Artystyczne Spotkania Ósemki

Tak dla kultury – Artystyczne Spotkania Ósemki 1 lutego 2018r w VIII LO po raz kolejny odbyły się Artystyczne Spotkania Ósemki. Była to już XXVI odsłona jednej z największych corocznych imprez w naszej szkole. Jak za każdym razem […]

Nasze prawa, ważna sprawa

Styczeń jest miesiącem podsumowań i nowości. Wtedy właśnie zaczyna się nowy rok, dla niektórych nowy początek. Nasz samorząd również chciał spróbować czegoś nowego i znów zaskoczyć całą szkołę. Celem była również integracja samorządów klasowych, a przede wszystkim organizacja SUPER-Akcji […]

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w PIĘTNASTCE.

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W XV LO W KRAKOWIE   Wybory do Samorządu Uczniowskiego to w naszej szkole bardzo ważne  wydarzenie. To czas dokonywania zmian i podejmowania trudnych decyzji, które wpłyną na naszą przyszłość. To okres  ciężkiej pracy, […]

KDO ds. Młodzieży

Komisji Dialogu Obywatelskiego

Misja: uśmiech

29.01.2018 roku doszło do wydarzenia, na którą czekała cała nasza szkoła. Od grudnia chcieliśmy zrealizować nasz plan… a było to tak…   Naszą misją- bo tak pozwoliliśmy nazwać naszą akcję- było zebranie uzdolnionej artystycznie  młodzieży z ZSCh. Kiedy […]

Bal Piórnika 2017

Tradycyjnie październik to miesiąc w którym po wcześniejszym, oficjalnym pasowaniu klas pierwszych, Samorząd Uczniowski zorganizował uroczyste powitanie pierwszoklasistów, zabawę integracyjną zwaną „ Balem Piórnika”. Przygotowania do tej imprezy trwały tydzień. Nad całością czuwała Pani Joanna Zima. Kilkoro uczniów […]

Wybory na Prezesa Samorządu Szkolnego

Protokół z Wyborów do Samorządu Gimnazjum nr 23 i na Rzecznika Praw Ucznia z dnia 10.10.2017 r.   Komisja Wyborcza w składzie: Julia Nakoniczewska, Katarzyna Kościółek   Ustaliła po przeliczeniu głosów co następuje:   Wszystkich uczniów w gimnazjum […]

„Nic o nas bez nas” – to hasło przeświecało nam podczas realizacji październikowej su...

Październik postanowiliśmy poświęcić na zapoznanie kolegów i koleżanek z prawami ucznia, oraz zasadami panującymi w naszej szkole. Nasze działania zostały podjęte w kilku wymiarach. Zorganizowaliśmy spotkanie członków samorządu z Dyrekcją Liceum, podczas którego omawialiśmy między innymi ważne sprawy […]

Porozmawiajmy o nas wspólnie! – Promocja praw i obowiązków ucznia w Jedenastce...

Prawa i obowiązki uczniów to bardzo ważny temat. W niektórych szkołach poruszany jest bardzo często, w innych trochę rzadziej, przez założenie, iż uczniowie swoje prawa znają. Tymczasem bywa różnie- czasami uczniowie zakładają, że wszystko wiedzą, czasami nie chcą […]