NOWE!

Kulturalny marzec

Jak wszystkim wiadomo jesteśmy szkołą sportową, więc każdy uczeń naszej szkoły uprawia jakąś dyscyplinę sportu. Jednak nie żyjemy samą nauką i sportem. Chcąc pokazać, że nie tylko kultura fizyczna jest nam bliska postanowiliśmy umożliwić nam i naszym kolegom zaprezentowanie różnych umiejętności artystycznych. W tym celu jeszcze przed zimowymi feriami ogłosiliśmy akcję „Kulturalny marzec”.

Akcja obejmowała kilka zaplanowanych na cały miesiąc wydarzeń. Najpierw przy pomocy Rady Pedagogicznej zorganizowaliśmy Festiwal Twórczości Uczniowskiej, czyli prezentację umiejętności, zainteresowań oraz talentów uczniów naszej szkoły. Jego finał miał miejsce 9 marca.

Tego dnia członkowie sekcji porządkowej od rana rozwieszali zgłoszone prace plastyczne, fotograficzne i rękodzielnicze. Najwięcej prac zostało przygotowanych przez naszych najmłodszych kolegów w czasie zajęć na świetlicy.

Na korytarzach można było zauważyć ostatnie przygotowania do występów tanecznych i sportowych, a w szatniach odbywały się próby wokalne. Tuż przed godziną 11-tą wszyscy uczniowie zgromadzili się w przygotowanej odpowiednio do tego celu sali gimnastycznej. No i się działo…

Mogliśmy podziwiać występy wokalne i gry na instrumentach, pokazy taneczne i sportowe (od gimnastyki, przez futbol po karate). Oglądaliśmy prezentacje multimedialne na temat „Czysty Kraków – lepsze życie”. Wszyscy artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami oraz drobnymi słodkimi upominkami. Dla każdego przygotowaliśmy pamiątkowy dyplom uczestnictwa. Tylko z uwagi na ograniczony czas pokazów nie było bisów.

Uczestnicy Festiwalu zostali poproszeni o zaprezentowanie swoich umiejętności przed szerszą publicznością, w trakcie zorganizowanego 10 marca Dania Otwartego. Dla kandydatów do naszej szkoły oraz dla ich rodziców zorganizowaliśmy nie tylko pokazy i prezentacje, ale również wraz z nauczycielami współprowadziliśmy warsztaty artystyczne. Członkowie połączonych sekcji artystycznych samorządów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej pomagali wykonać różne akcesoria w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Największym zainteresowaniem cieszyło się przygotowane przez naszych kolegów na jednym z pięter szkoły mini ZOO. Oczywiście zadbaliśmy nie tylko o przyszłych uczniów, ale również o komfort naszych zwierzęcych przyjaciół.

Uczniowie uzdolnieni recytatorsko mogli zaprezentować swoje interpretatorskie talenty podczas dwóch wydarzeń. 7 marca odbyła się XI edycja Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania, w którym wicemistrzostwo wśród dzieci z klas V-VII zdobyła nasza koleżanka Karolina z klasy 5a. Natomiast 22 marca miał miejsce XVI Szkolny Konkurs Pięknego Słowa. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem, uczestnicy prezentowali utwory poetyckie i prozatorskie o tematyce historyczno-patriotycznej opisujące losy naszej Ojczyzny i jej obywateli w latach 1791 -1921. W jury zasiadała aktorka Teatru Groteska pani Ilona Buchner oraz pisarz, dziennikarz, organizator konkursów poetyckich pan Janusz Mika. Przyznano nagrody w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VII oraz klasy gimnazjum, a laureaci przechodzą do etapu rejonowego konkursu.

W marcu miały miejsce też dwa wydarzenia prezentujące umiejętności aktorsko-teatralne naszych kolegów. Zainspirowani omawianą na lekcjach historii i języka polskiego tematyką holokaustu, a także po wizycie w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu koledzy z samorządu postanowili przygotować miniaturę teatralną nawiązującą do tej tematyki. Przeprowadzili casting na odtwórców do głównych ról i choć ze skompletowaniem obsady były niewielkie problemy, to udało się wszystko przygotować w odpowiednim czasie. Chcieliśmy również w ten sposób uczcić rok Ireny Sendlerowej, więc uzupełnieniem była przygotowana prezentacja i gazetka na ten temat. Przedstawienie, które zostało pokazane w dwóch najstarszych klasach w bardzo sugestywny sposób opowiadało o tragicznej historii ludności żydowskiej podczas II Wojny Światowej, co mocno nas uczniów, ale również i nauczycieli mocno poruszyło.

Na koniec miesiąca z okazji Świąt Wielkanocnych zwyczajowo zaplanowany był apel. W tym roku mogliśmy w jego trakcie obejrzeć przedstawienie pt. „Pokusy”. Wystąpiły dzieci z klasy IV pod opieką pani I. Wanic. Nasi młodsi koledzy wykazali się wielkimi zdolnościami zarówno aktorskimi, ale też i pantomimicznymi. Było to spektakularne zakończenie całego miesiąca artystycznych wydarzeń w naszej szkole.

Podsumowanie akcji:

Superakcja w kategorii: Tak dla Kultury, czyli wydarzenie o charakterze artystycznym

Data wydarzenia: od połowy listopada do połowy grudnia

Miejsce wydarzenia: budynek Szkoły Podstawowej nr 5 z Gimnazjum Sportowym nr 76, al. Kijowska 8, Wojewódzka Biblioteka Publiczna ul. Rajska

Liczba uczestników: Festiwal Twórczości – ok. 40 osób występujących, a widzów ok. 150 uczniów i nauczycieli, Dzień Otwarty – ok. 160 uczniów SP i Gimnazjum, kandydatów i ich rodziców, konkursy recytatorskie – 34 uczniów, przedstawienia – 22 osoby występujące, a widzów ok. 200 uczniów i nauczycieli

Organizatorzy: Dyrekcja i Grono Pedagogiczne oraz Samorząd Uczniowski Gimnazjum pod opieką pani A. Witalis-Pomykały, Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej pod opieką pani A. Ślażyńskiej.

Zadania Samorządu: ogłoszenie akcji „Kulturalny marzec” poprzez samorządy klasowe oraz plakaty, przygotowanie logistyczne akcji, podział zadań w uzgodnieniu z opiekunem samorządu oraz Dyrekcją i Radą Pedagogiczną, organizacja warsztatów, przygotowanie wystawy prac plastycznych, oprawa muzyczna i techniczna wszystkich wydarzeń, prace porządkowe przed i po wydarzeniach, przygotowanie upominków i pamiątkowych dyplomów.

Tagi:

ZOBACZ TAKŻE

Andrzejkowe szaleństwo

Na początku roku szkolnego Samorząd Uczniowski w porozumieniu z opiekunem panią Aleksandrą Witalis-Pomykałą wytypował na każdy miesiąc gospodarzy szkoły, czyli klasy, które w trakcie całego roku szkolnego będą współorganizatorami imprez i wydarzeń okolicznościowych. W listopadzie gospodarzami były klasy […]

Znaj swoje prawa i obowiązki!

Zgodnie z hasłem przewodnim akcji „Nic o nas bez nas”, jako przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego już na początku roku szkolnego braliśmy udział w opiniowaniu zmian w nowym statucie szkoły, który zaczął obowiązywać od 1 grudnia 2017 roku. Najbardziej interesowała nas […]

Uczeń – świadomy obywatel i patriota

10 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy dzień Praw Człowieka, w związku z tym Samorząd Uczniowski w  porozumieniu z opiekunem ustalił, że będzie to dobra okazja do promowania wśród uczniów naszej szkoły postaw obywatelskich i patriotycznych.  W tym celu członkowie […]

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 28.09.2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci przedstawiali swoje programy i postulaty na plakatach wyborczych. Chęć startu w wyborach zgłosiło czterech uczniów gimnazjum: Maciej G., Ewa […]

Dzień Ziemi w Gimnazjum 76

22 kwietnia ogłoszony jest Dniem Ziemi. Jest to szczególny dzień, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi – tego dnia wielu ludzi na całym świecie organizuje akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. […]

„Miej serce i patrzaj w serce”

„Miej serce i patrzaj w serce” te słowa Adama Mickiewicza przyświecają wielu naszym działaniom. Zdajemy sobie sprawę, że nawet niewielka pomoc może okazać się dla kogoś zbawienna. Dlatego jako cała społeczność uczniowska mocno angażujemy się w różnego rodzaju […]

„Szybciej, wyżej, mocniej…” – naszą pasją jest sport

W 2009 roku nasza szkoła otrzymała imię Polskich Olimpijczyków. Od tego czasu tradycyjnie w październiku, z okazji Święta Szkoły, organizowane są różne imprezy związane ze sportem i promocją zdrowego trybu życia. W tym roku jako promowaną dyscyplinę sportową […]