NOWE!

Mamy nowy regulamin! – marcowa super-akcja

Nasza marcowa super-akcja znakomicie wpisuje się w hasło: „Nic o nas bez nas” i realizuje ideę promocji praw i obowiązków ucznia.
Jest tez naturalnym wynikiem jednego z najważniejszych wydarzeń w samorządowym życiu „Dwudziestki trójki” czyli wyborów Przewodniczącego SU. Wybory, poprzedzone emocjonującą debatą kandydatów, odbyły się 7 marca. W II turze głosowania wymaganą większość głosów otrzymała Alina Brdyk z II A, która została naszą Szefową i „skonstruowała” nowy skład samorządu, powołała zastępców i kierowników poszczególnych sekcji.
W trakcie kampanii wyborczej, wyborów i tworzenia się nowego zarządu staraliśmy zawsze się trzymać „litery prawa” czyli Regulaminu SU. Jednakże okazało się, że nasz regulamin w wielu miejscach jest nieprecyzyjny, nie daje odpowiedzi na istotne pytania i został sformułowany 15 lat temu! Pierwszą wiec akcją nowego samorządu okazało się stworzenie nowego regulaminu, zgodnego ze Statutem szkoły i prawem oświatowym.
Pierwszym etapem pracy było powielenie przez nas dotychczasowego regulaminu regulaminu w wersji papierowej i elektronicznej. Następnie wszyscy przewodniczący klas, w trakcie godzin wychowawczych omawiali szczegółowo regulamin z całym zespołem klasowym, wskazując newralgiczne punkty i zapisując uwagi kolegów. Kolejnym punktem prac była wspólna debata,w trakcie której jeszcze raz przejrzeliśmy statut szkoły, zebraliśmy wszystkie pomysły i spostrzeżenia; a potem z pomocą Opiekuna SU opracowaliśmy szkic dokumentu. O konsultacje w sprawie zmian poprosiliśmy również Dyrekcję. Na koniec nie pozostało już nic innego jak zatwierdzić nowy nasz „własny” regulamin.
Nasza marcowa super-akcja nie wydaje się bardzo efektowna, jednakże łączyła się z ciężką pracą kilkunastu osób ze ścisłego dowództwa SU i stała się doskonałą okazją, by wszyscy uczniowie 23 LO poznali przysługujące prawa, dotyczące realnego wpływu na życie szkoły. Dała szansę również wszystkim wypowiedzenia się na temat reguł działalności samorządu, uświadomienia, ze „nic o nas bez nas”!
B. Shaw powiedział, że „dużo łatwiej jest napisać dobrą sztukę niż ustanowić dobre prawo”. Mamy nadzieję, że czas potwierdzi fakt, że sprostaliśmy zadaniu.

ZOBACZ TAKŻE

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ SUPERBOHATEREM – SUPER-AKCJA

Nasze miejsce na Ziemi, czyli samorząd na rzecz społeczności lokalnej. – SUPER-AKCJA „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ SUPERBOHATEREM” Termin: 5 stycznia 2018r. Miejsce: sala gimnastyczna SP nr 12 Uczestnicy: uczniowie klas 4-6, 7 i II-III gim. Organizatorzy: Rada Uczniowska […]

Superakcja „Serce na dłoni – czyli akcje o charakterze charytatywnym”

W styczniu jako samorząd zorganizowaliśmy akcje o charakterze charytatywnym. Dwie realizowaliśmy w grudniu („Szlachetna paczka” i „Góra grosza”). W styczniu skupiliśmy swoje działania na dwóch kolejnych dużych akcjach. Pomysł na pierwszą z nich zrodził się podczas pobytu członka […]

Tolerancja w Elektryku

Pierwsze zebranie Rady Samorządu w Styczniu poświęciliśmy na omówienie zadań i akcji SLM. W czasie dyskusji doszliśmy do wniosku, że w zmieniającym się dzisiaj środowisku Nowej Huty, gdzie zamieszkuje coraz więcej obcokrajowców, oraz w zmieniającym się środowisku naszej […]

Koncert Integracyjny

W naszej szkole od 5 lutego do 9 lutego odbywał się tydzień Niepełnosprawności.

Nowohucki Festiwal Samorządowy

Temat przewodni: Nowohucki Festiwal Samorządowy „Szybciej, wyżej, dalej, ale razem” Cel ogólny: kreowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych i obywatelskich młodzieży. Cel szczegółowy: samorządowa integracja (wydarzenie promujące zdrowy styl życia) Motto: ”Wolność, kocham i rozumiem, wolności, oddać nie umiem […]

Samorządowe spotkanie z poezją – super-akcja

Na początku lutego nasz samorząd postanowił powiedzieć „Tak dla Kultury” i zorganizować w ramach super-akcji wydarzenie o charakterze artystycznym. Nasza akcja była odpowiedzią na sugestie naszych kolegów, którzy „kochają” sztukę i chcieli sprawdzić swój talent aktorsko-poetycki. 7 lutego […]

Debata, a może matematycznie zakręceni… ? Tak dla Kultury, czyli wydarzenie o charakt...

Debata, a  może matematycznie zakręceni… ? Tak dla Kultury, czyli wydarzenie o charakterze artystycznym. Niedawno przebyliśmy coroczny dzień matematyki w naszej szkole, na którym nie tylko każdy z nas musiał wysilić się nad zrobieniem zadania matematycznego, ale także […]

Pierwsze Spotkanie

Nasze pierwsze spotkanie odbyło 8 grudnia 2017. Omówiliśmy co będziemy chcieli zrealizować i co o bierzemy sobie za cel. Doszliśmy do wniosku że mało jest uprawianego sportu w czasie ferii przez młodzież z powodu śniegu i niskiej temperatury. […]

Konkurs „Znaj swoją szkołę i historie !”

KONKURS „Znaj swoją szkołę i historie !”          Dnia 24 stycznia 2018 roku na auli szkolnej w Gimnazjum nr 23 w Krakowie miał miejsce konkurs na temat historii i prawa szkolnego. Cała impreza została zainicjonowana i zorganizowana przez […]

Sklepik szkolny

Styczeń przywitał nas wieloma zmianami w szkole. Niektóre były miłe inne trochę straszne…