NOWE!

Super Akcja. Gra w granicach prawa czyli „Nic o nas, bez nas”

Super Akcja. Gra w granicach prawa czyli „Nic o nas, bez nas”

W miesiącu kwietniu Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 realizował Super Akcję promującą prawa                 i obowiązki ucznia pod hasłem „Nic o nas, bez nas”.

W roku szkolnym 2017/2018 zostały wprowadzone zmiany zapisów w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego oraz Statucie Szkoły, wynikające z konieczności ich dostosowania do obowiązującego prawa oświatowego. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ( 10 uczniów ) postanowili przypomnieć całej społeczności szkolnej wprowadzone zmiany i przygotowali tę „powtórkę”, wykorzystując ciekawą, multimedialną formę. Przygotowali quiz internetowy w Kachoot -czyli platformie do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów, zbudowany z 12 zagadnień dotyczących zapisów „Praw i obowiązków”       w Statucie Szkoły. Sześć zadań dotyczyło praw uczniów, a sześć ich obowiązków. Należało zaznaczyć ( kliknąć) jedną z czterech podanych odpowiedzi. Uczniowie musieli zalogować się na odpowiedniej stronie Kachoot.it, by móc rozwiązywać zadania i brać udział w klasowej rywalizacji. Po rozwiązaniu przez uczniów zadania podawana była odpowiedź poprawna, procentowe dane dotyczące dobrych i błędnych odpowiedzi w klasie oraz punktacja rywalizujących uczestników.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ustalili terminy zaprezentowania quizu w poszczególnych klasach z ich wychowawcami. Prezentowali treści quizu i „powtarzali” podstawowe zapisy Statutu Szkoły podczas godzin z wychowawcą. Zaproszone zostały klasy pierwsze Technikum Mechanicznego nr 15 i Szkoły Branżowej I Stopnia nr 14. W tej części Super Akcji uczestniczyło ponad 200 uczniów, którzy stali się odbiorcami „statutowego quizu”. Forma przekazu zaproponowana przez Samorząd Uczniowski bardzo się podobała. Uczniowie przypominali sobie podstawowe zapisy Statutu Szkoły , uczestnicząc w grze i znakomicie się bawiąc.
Równocześnie z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w szkole pojawiła się propozycja bezpośredniego udziału uczniów w decydowaniu o życiu społeczności szkolnej. W centralnym miejscu w szkole ustawiono „Skrzynkę pytań i sugestii”, do której uczniowie mogli wrzucać kartki z pytaniami, propozycjami i spostrzeżeniami dotyczącymi życia szkoły. W dniach od 23 – 27 kwietnia pojawiło się 60 informacji zwrotnych od uczniów. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego dokonali szczegółowej analizy zebranego materiału i zapisali wnioski. Było to ciekawe doświadczenie – spojrzenie na prawa i obowiązki uczniów z ich własnej perspektywy. Najwięcej propozycji dotyczyło możliwości swobodnego opuszczania budynku szkolnego, czasu trwania przerw międzylekcyjnych, parkingu dla uczniów. Uczniowie wyrażali poparcie dla niektórych inicjatyw szkolnych, szczególnie dla wiosennego pikniku motoryzacyjnego. W związku z propozycjami uczniów, ich sugestiami odbyło się zebranie przewodniczących klas, podczas którego dyskutowano na tematy podjęte przez społeczność uczniowską. Przewodniczący klas zostali zobowiązani do zaprezentowania wyników konsultacji społeczności uczniowskiej podczas godzin z wychowawcą i przedyskutowania w klasach poruszanych zagadnień. Propozycje zostaną przedstawione Pani Dyrektor. Na zebranie podsumowujące Samorząd Uczniowski zaprosił przedstawiciela Młodzieżowej Rady Krakowa – Pawła Wołkanowskiego, pełniącego w Radzie funkcję sekretarza. Jako absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych nr1 również proponował rozwiązania dotyczące postulatów społeczności szkolnej oraz przybliżył zebranym zasady funkcjonowania Młodzieżowej Rady Krakowa. Sugerował również, by zwracać się do Rady z problemami, propozycjami, bowiem jest to organ doradczy, który może pomóc w skutecznym funkcjonowaniu samorządu w szkole.
Uzupełnieniem Super Akcji było przygotowanie przez uczniów klasy II Technikum Mechanicznego nr 15 prezentacji dotyczącej praw i obowiązków uczniów. W prezentacji uwzględnione zostały najważniejsze zapisy Statutu Szkoły dotyczące wyżej wymienionego zagadnienia. Prezentacja była udostępniona wszystkim uczniom szkoły, którzy mogli ją oglądać przez trzy dni na szkolnych telewizorach. Każdy zapis, w formie wyeksponowanego kolorowo hasła, został uzupełniony graficznie. Pojawiły się rysunki i zdjęcia adekwatne do zapisu.Często miały charakter humorystyczny. Również ta forma przekazu cieszyła się zainteresowaniem odbiorców.
Kwietniowa Super Akcja była udanym działaniem Samorządu Uczniowskiego. Bezpośrednio włączyło się do niej 15 uczniów przygotowując poszczególne jej części. Odbiorcami byli uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, szczególnie klasy pierwsze, ale również starsi uczniowie chętnie wzięli udział w szkolnej dyskusji. Kilka godzin poświęcono na przygotowanie prezentacji i quizu, natomiast na dziewięciu lekcjach wychowawczych obecni byli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Wykazali się oni dużymi zdolnościami organizacyjnymi, szczególnie przygotowując grafik swoich działań. Forma przekazu została trafnie dostosowana do oczekiwań odbiorców i padły propozycje przeprowadzania częściej tego typu działań, które łączyłby zdobywanie czy pogłębianie wiedzy z atrakcyjną formą.

ZOBACZ TAKŻE

Nowohucki Festiwal Samorządowy

Temat przewodni: Nowohucki Festiwal Samorządowy „Szybciej, wyżej, dalej, ale razem” Cel ogólny: kreowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych i obywatelskich młodzieży. Cel szczegółowy: samorządowa integracja (wydarzenie promujące zdrowy styl życia) Motto: ”Wolność, kocham i rozumiem, wolności, oddać nie umiem […]

Pierwsze spotkanie projektowe

18.01.2018r. spotkałyśmy się w celu zdiagnozowania problemu, występującego w najbliższym otoczeniu. Zauważyłyśmy brak zainteresowania muzyką klasyczną oraz brak wiedzy o kompozytorach.

Superakcja TAK DLA KULTURY – „SzFA”

Superakcja -Tak dla kultury- „SzFA”   Dnia 23 marca 2018 cała nasza społeczność szkolna udała się do Centrum Sztuki Solvay na finał SZkolnego Festiwalu Artystycznego (SzFA). W tym roku Szkolny Festiwal Artystyczny obchodzil swoje 30 – lecie. Jest […]

Nasze prawa, ważna sprawa

Styczeń jest miesiącem podsumowań i nowości. Wtedy właśnie zaczyna się nowy rok, dla niektórych nowy początek. Nasz samorząd również chciał spróbować czegoś nowego i znów zaskoczyć całą szkołę. Celem była również integracja samorządów klasowych, a przede wszystkim organizacja SUPER-Akcji […]

Superakcja- „Szkoła się bawi” – POCZTA WALENTYNKOWA

SUPERAKCJA „Szkoła się bawi” – „Poczta Walentynkowa” Dnia 9 lutego samorząd XV liceum zorganizował poczte walentynkową. Udział w akcji brała cała szkoła, jednak największą popularnością cieszyła się ona wśród klas trzecich. Uczniowie naszego liceum włączyli się w tą […]

Na sportowo w „Jedenastce”

Zamierzenie Super-akcji poświęconej tematyce sportowej planowaliśmy już praktycznie od stycznia. Wiązało się to z tym, iż 6 kwietnia wypadał Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju 2018. Postanowiliśmy tę akcję podzielić na kilka części, by tak naprawdę dało […]

Gra miejska

Gra miejska o Podgórzu odbyła się 8 maja br. Na początku pogoda był jak z bajki, lecz szybko się zmieniła i spadł deszcz. Nie zraziło to  uczestników konkursu. Na miejsce stawiły się dwie szkoły, które wystawiły po 2 […]

Pierwsze Spotkanie

Nasze pierwsze spotkanie odbyło 8 grudnia 2017. Omówiliśmy co będziemy chcieli zrealizować i co o bierzemy sobie za cel. Doszliśmy do wniosku że mało jest uprawianego sportu w czasie ferii przez młodzież z powodu śniegu i niskiej temperatury. […]

Nowy samorząd uczniowski wybrany

Dnia 16 października odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. W sali nad wyborami czuwała komisja w składzie : przewodnicząca komisji Pan Jerzy Marzec oraz członkowie Emilia Blecharz, Maksymilian Palarczyk, Łukasz Capiński, Wiktor Sowa, Malwina Wójcik. […]

„Dzień zawodowca” SUPERAKCJA KWIECIEŃ!

Kolejną akcję postanowiliśmy zorganizować zainspirowani rozmowami z trójkami klasowymi na comiesięcznym spotkaniu. Stwierdziliśmy, że warto ,nawet w zabawie, utożsamiać się z  swoim przyszłym zawodem.  Po konsultacjach z nauczycielami zawodów, podjęliśmy decyzję o  klasowych zadaniach „Dzień zawodowca”. Zadanie polegało […]