NOWE!
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dzień Ziemi w Gimnazjum 76

22 kwietnia ogłoszony jest Dniem Ziemi. Jest to szczególny dzień, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi – tego dnia wielu ludzi na całym świecie organizuje akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety, na której mieszkamy. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.

My, jako Samorząd Gimnazjalny Szkoły Podstawowej i Gimnazjum także chcieliśmy włączyć się w obchody tego święta i z tej okazji podkreślić problem zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście. Z uwagi na to, że w tym roku ten dzień wypadał w niedzielę, to naszą akcję postanowiliśmy przeprowadzić dopiero 25 kwietnia.

Na zebraniach samorządowych zastanawialiśmy się, jaką formę całego przedsięwzięcia wybrać. Po naradach i konsultacjach z opiekunami samorządów postanowiliśmy zorganizować happening.

Podzieliliśmy się na trzy zespoły, które były odpowiedzialne za przygotowanie swojej części akcji. Do wykonania wszystkich zadań niezbędne było zaangażowanie uczniów każdej klasy. Pierwszy zespół miał za zadanie dopilnować, by klasy wymyśliły i przygotowały plakaty ze swoimi hasłami ekologicznymi. Druga grupa przygotowała listę gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem wraz z ich opisem. Ustaliliśmy, że każda klasa wylosuje po jednym przedstawicielu flory i jednym fauny, a wybrani w klasach uczniowie przygotują przebrania. Ostatni zespół miał za zadanie przygotować petycję do prezydenta miasta Krakowa. Wszystkie pomysły były konsultowane z nauczycielka biologii panią M. Tempką oraz nauczycielką chemii panią D. Gajkowską, którym bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie.

We środę o godzinie 11-tej wszyscy uczniowie zgromadzili się na boisku szkolnym. Całą akcję prowadziły przewodniczące Samorządów Uczniowskich Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej. W pierwszej części każda klasa zaprezentowała swoje ekologiczne hasło biorąc przy okazji udział w konkursie ekologicznym na najlepsze hasło propagujące walkę ze smogiem.

Kolejna część to prezentacja gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, którego przyczyną jest między innymi zanieczyszczone powietrze. Widać było bardzo duże zaangażowanie uczniów i rodziców, gdyż stroje były realistyczne i dopracowane. Niektórzy przygotowali dodatkowo plakaty z informacjami na temat danego gatunku. Podczas prezentacji koleżanka z 7 klasy odczytywała przygotowane wcześniej informacje na temat każdego przedstawiciela zagrożonego gatunku flory i fauny.

Na koniec przewodnicząca SU Gimnazjum odczytała treść petycji do prezydenta pana Jacka Majchrowskiego, w której zwracamy uwagę na zanieczyszczenie powietrza w Krakowie oraz prosimy o podjęcie działań, które sprawią, że zaczniemy oddychać powietrzem bez szkodliwych pyłów. W czasie tego odczytu wszyscy uczniowie założyli maski antysmogowe na znak poparcia dla petycji. Po zakończonym happeningu każda klasa dostała do podpisania tą petycję. Każdy uczeń złożył swój podpis na stosownej liście. W ten sposób chcieliśmy się włączyć w walkę o czyste powietrze w Krakowie, naszym miejscu na Ziemi. Zależy nam, uczniom SP oraz Gimnazjum, byśmy mogli każdego dnia oddychać czystym i zdrowym powietrzem.

Po powrocie do szkoły prezentowane plakaty z hasłami ekologicznymi zostały powieszone na korytarzu szkolnym, by przypominały o dbaniu o nasze środowisko.

Poza zorganizowaniem happeningu Samorząd Uczniowski pod koniec marca ogłosił konkurs na zagospodarowanie terenu zielonego przed szkołą. W ustaleniu z Dyrekcją szkoły przygotowaliśmy regulamin konkursu oraz plakaty informujące o nim. Termin przyjmowania prac konkursowych został przedłużony do końca kwietnia z uwagi na to, by umożliwić uczniom trzecich klas gimnazjum na wzięcie udziału już po zakończonych egzaminach. Ogłoszony konkurs to również element działań samorządu na rzecz społeczności lokalnej, gdyż z tego terenu korzystają nie tylko uczniowie naszej szkoły.

 

Podsumowanie akcji:

Superakcja w kategorii: Nasze miejsce na Ziemi, czyli samorząd na rzecz społeczności lokalnej

Data wydarzenia: od końca marca do końca kwietnia, happening 25 kwietnia

Miejsce wydarzenia: budynek Szkoły Podstawowej nr 5 oraz boisko szkolne, al. Kijowska 8

Liczba uczestników: przygotowanie i udział w happeningu – ok. 280 uczniów i nauczycieli

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski Gimnazjum pod opieką pani A. Witalis-Pomykały, Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej pod opieką pani A. Ślażyńskiej

Zadania Samorządu: zaplanowanie akcji – ustalenie z dyrekcją dogodnego terminu, przygotowanie scenariusza, koordynowanie pracy grup zadaniowych, pomoc najmłodszym klasom w przygotowaniu przebrań i haseł, przygotowanie treści petycji, zorganizowanie konkursu na najlepsze hasło ekologiczne, zorganizowanie konkursu na zagospodarowanie terenu zielonego, przygotowanie plakatów informujących, zakup nagrody ze środków, które samorząd uzyskał na sprzedaży ciast na poprzednich akcjach

Tagi:

ZOBACZ TAKŻE

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 28.09.2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci przedstawiali swoje programy i postulaty na plakatach wyborczych. Chęć startu w wyborach zgłosiło czterech uczniów gimnazjum: Maciej G., Ewa […]

Znaj swoje prawa i obowiązki!

Zgodnie z hasłem przewodnim akcji „Nic o nas bez nas”, jako przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego już na początku roku szkolnego braliśmy udział w opiniowaniu zmian w nowym statucie szkoły, który zaczął obowiązywać od 1 grudnia 2017 roku. Najbardziej interesowała nas […]

„Szybciej, wyżej, mocniej…” – naszą pasją jest sport

W 2009 roku nasza szkoła otrzymała imię Polskich Olimpijczyków. Od tego czasu tradycyjnie w październiku, z okazji Święta Szkoły, organizowane są różne imprezy związane ze sportem i promocją zdrowego trybu życia. W tym roku jako promowaną dyscyplinę sportową […]

Uczeń – świadomy obywatel i patriota

10 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy dzień Praw Człowieka, w związku z tym Samorząd Uczniowski w  porozumieniu z opiekunem ustalił, że będzie to dobra okazja do promowania wśród uczniów naszej szkoły postaw obywatelskich i patriotycznych.  W tym celu członkowie […]

Andrzejkowe szaleństwo

Na początku roku szkolnego Samorząd Uczniowski w porozumieniu z opiekunem panią Aleksandrą Witalis-Pomykałą wytypował na każdy miesiąc gospodarzy szkoły, czyli klasy, które w trakcie całego roku szkolnego będą współorganizatorami imprez i wydarzeń okolicznościowych. W listopadzie gospodarzami były klasy […]

„Miej serce i patrzaj w serce”

„Miej serce i patrzaj w serce” te słowa Adama Mickiewicza przyświecają wielu naszym działaniom. Zdajemy sobie sprawę, że nawet niewielka pomoc może okazać się dla kogoś zbawienna. Dlatego jako cała społeczność uczniowska mocno angażujemy się w różnego rodzaju […]

Kulturalny marzec

Jak wszystkim wiadomo jesteśmy szkołą sportową, więc każdy uczeń naszej szkoły uprawia jakąś dyscyplinę sportu. Jednak nie żyjemy samą nauką i sportem. Chcąc pokazać, że nie tylko kultura fizyczna jest nam bliska postanowiliśmy umożliwić nam i naszym kolegom […]