NOWE!

„Szybciej, dalej, wyżej ale razem” -Spotkanie samorządów u „Baczyńskiego”

Planując spotkanie (podczas zebrania w styczniu 2018) zastanawialiśmy się nad główną jego ideą i celami jakie moglibyśmy osiągnąć dzięki współpracy samorządów. W tym roku szkolnym nasze akcje skupiają się wokół postaci naszego patrona. K. K. Baczyńskiego. Dlatego postanowiliśmy poszukać idei właśnie u patrona naszej szkoły. Kacper przywołał z pamięci wiersz Wisławy Szymborskiej „W biały dzień”, w którym poetka pokazała Baczyńskiego jako zwykłego człowieka. Zastanowiliśmy się więc jak zachowałby się teraz, o jakie ideały walczyłby. Wymieniliśmy je: wolność, braterstwo, pomoc innym… Wiedzieliśmy już co chcemy. Postanowiliśmy zachęcić inne samorządy szkół Nowej Huty do wspólnego działania na

rzecz społeczności lokalnej. Skonstruowaliśmy hasło przewodnie spotkania: „Świat wokół „Baczyńskiego”. Przez słowo „Baczyńskiego” rozumiemy zarówno wartości i ideały jak też nas, młodzież XVI LO. Inspiracją do działania było hasło działań rozpoczętych w ubiegłym roku przez samorząd SP nr 91 „Szybciej, dalej, wyżej ale razem”.

W marcu wystosowaliśmy zaproszenia do szkół Nowej Huty. Pozytywnie odpowiedziały szkoły: SP nr 91 i SP nr 103. Plan spotkania opracowaliśmy podczas roboczych posiedzeń samorządu w marcu i kwietniu. Ustaliliśmy osoby odpowiedzialne za prezentację szkoły, za integrację, za przeprowadzenie debaty i podsumowanie spotkania. Całość koordynowała Paulina i opiekun samorządu prof. Agata Stankiewicz. Zdobyliśmy także drobne upominki dla naszych gości, które byłyby pamiątką po spotkaniu.

W dniu 24 kwietnia o godz. 15 w budynku XVI LO w Krakowie odbyło się spotkanie samorządów SP nr 91, SP nr 103 i XVI LO. .W spotkaniu wzięło udział w sumie 18 osób.

 Na wstępie Paulina przywitała gości i przedstawiła cel oraz harmonogram spotkania. Następnie Kacper i Magda przedstawili w formie prezentacji multimedialnej działania samorządu XVI LO i problemy z jakimi się boryka. Przedstawili obszary z punktu widzenia XVI LO, w których potrzebna na już była

by pomoc i współpraca samorządów różnych szkół (współpraca z Spółdzielnią Apacze, pielęgnowanie miejsc pamięci, działalność charytatywna, budżet obywatelski, popularyzacja pierwszej pomocy). Kacper poprosił o zastanowienie się nad formą współpracy.

             Następnie na tablicy wyświetliliśmy hasło:

„Pomaganie innym jest ciężarem, który przynosi jedną z największych radości”.

Posiłkując się tym hasłem zaprosiliśmy kolegów z samorządów do gry terenowej, przygotowanej przez Magdę i Karolinę oraz Julkę, Klaudię, Kacpra, Agatę. Jej celem było pokazanie jak ważna jest pomoc i jak dobrze jest, kiedy możemy liczyć na drugiego człowieka. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy, tak aby w każdej znalazł się przedstawiciel samorządu jednej ze szkół. Podczas gry oprócz świetnej zabawy doszło do integracji osób i łatwo już mogliśmy zasiąść do rozmów.

              Dalszą część spotkania przeprowadziła Paulina, która popro

siła o pracę w grupach według podziału na poszczególne szkoły. Każda z grup otrzymała karton, na którym miała narysować człowieka z Nowej Huty i zapisać jego potrzeby. Hasłem do wspólnej pracy było zdanie: „Razem dostrzegamy potrzeby”.

W efekcie prac okazało się, że każda z grup widzi inne potrzeby i jest nad czym pracować w przyszłości.Uświadomiliśmy sobie, że rzeczywiście razem widzimy więcej. Wyciągnęliśmy wnioski, które pokazują, że jako młodzież Nowej Huty widzimy problemy stereotypów, złego postrzegania młodzieży przez osoby starsze, bezpieczeństwo, brak pielęgnacji talentów, brak alternatywy dla osób starszych. Ustaliliśmy, że te obszary znajdą się w obszarze naszej działalności w następnym roku. Podjęliśmy decyzję o wspólnym spotkaniu roboczym na początku września i podjęciu konkretnych akcji, które dzięki współpracy naszych samorządów będą miały szansę zaistnieć na większą skalę. Ustaliliśmy formy doraźnej współpracy przy pielęgnowaniu miejsc pamięci i akcjach charytatywnych.

Tagi: , , , , , ,

ZOBACZ TAKŻE

„Nic o nas bez nas” – to hasło przeświecało nam podczas realizacji październikowej su...

Październik postanowiliśmy poświęcić na zapoznanie kolegów i koleżanek z prawami ucznia, oraz zasadami panującymi w naszej szkole. Nasze działania zostały podjęte w kilku wymiarach. Zorganizowaliśmy spotkanie członków samorządu z Dyrekcją Liceum, podczas którego omawialiśmy między innymi ważne sprawy […]

Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne.

Organizacja obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole. Zaplanowaliśmy 3 działania:        1.Uroczyste obchody Święta Niepodległości Przygotowaliśmy śpiewniki i zorganizowaliśmy Śpiewanie Pieśni Patriotycznych na Sali gimnastycznej, w której wzięła udział cała społeczność szkolna (uczniowie i nauczyciele). Samorząd przygotował teksty […]

Szkoła bawi, czyli integracja środowiska szkolnego

„Mikołajkowa noc w Szesnastce” W ramach grudniowej akcji podjęliśmy się integracji środowiska szkolnego. Naszym celem była integracja społeczności uczniowskiej, nauczycieli i Dyrekcji. Pomysł jaki przyszedł nam do głowy był związany z dniem „mikołajek”, które co roku jako samorząd […]

Protokół z wyborów do Samorządu Uczniowskiego XVI LO w Krakowie

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego XVI LO w Krakowie  odbyły się dnia 28.09.2017 r.   Do wyborów zgłosiło się 5 kandydatów: Cezary Włodarczyk Kinga Janus Karolina Ogonowska Piotr Sieciński Paulina Surowiec W wyborach oddano 160 głosów, w tym […]

Tak dla Kultury, czyli wydarzenie o charakterze artystycznym

W  marcu postanowiliśmy zorganizować wydarzenie o charakterze artystycznym. Nasze plany skoncentrowały się wokół postaci naszego patrona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Podczas pierwszego zebrania samorządu zapadła decyzja o organizacji święta naszego patrona. Ustaliliśmy termin na 22 marca i rozdzieliliśmy zadania. […]

Festiwal Radości –ŻYJ ZDROWO I SPORTOWO!!! – czyli wydarzenie o charakterze spo...

29 maja 2018 urządziliśmy w naszej szkole Festiwal Radości. Jest to święto, które cyklicznie co roku organizuje samorząd „szesnastki” z okazji Dnia Dziecka. Celem tego wydarzenia jest promocja sportu, zdrowego żywienia, rekreacji na świeżym powietrzu. Wartością dodaną całego […]

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XVI Liceum Ogólnokształcącego Im. K. K. Baczyńskieg...

Wstęp     Samorząd Uczniowski XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 1996 Nr […]

Superakcja „Serce na dłoni – czyli akcje o charakterze charytatywnym”

W styczniu jako samorząd zorganizowaliśmy akcje o charakterze charytatywnym. Dwie realizowaliśmy w grudniu („Szlachetna paczka” i „Góra grosza”). W styczniu skupiliśmy swoje działania na dwóch kolejnych dużych akcjach. Pomysł na pierwszą z nich zrodził się podczas pobytu członka […]

Kwietniowa superakcja „Nasze miejsce na ziemi -tak dla społeczności lokalnej.”

Planując kwietniową superakcję, postanowiliśmy sami odnaleźć osobę, instytucję, miejsce dla której moglibyśmy podjąć konkretną akcję. Na pierwszym spotkaniu samorządu, na którym mieliśmy podjąć decyzję, co do wyboru kierunku działania, ustaliśmy że nie wykonamy żadnego zadania, bo nie wiemy […]