NOWE!

Festiwal Radości –ŻYJ ZDROWO I SPORTOWO!!! – czyli wydarzenie o charakterze sportowym

29 maja 2018 urządziliśmy w naszej szkole Festiwal Radości. Jest to święto, które cyklicznie co roku organizuje samorząd „szesnastki” z okazji Dnia Dziecka. Celem tego wydarzenia jest promocja sportu, zdrowego żywienia, rekreacji na świeżym powietrzu. Wartością dodaną całego przedsięwzięcia jest integracja środowiska szkolnego. W tym roku wymyśliliśmy hasło: „Żyj zdrowo i sportowo!”

Przygotowania do organizacji imprezy trwały cały miesiąc. Zaczęliśmy od pomysłu  na motyw przewodni . Poprosiliśmy o pomoc Dyrekcję oraz nauczycieli. Ustalając harmonogram organizacji Festiwalu uwzględniliśmy współpracę klas. Najpierw poprosiliśmy o pomoc nauczycieli wychowania fizycznego, z którymi ustaliliśmy zasady rozgrywek sportowych. Następnie poprosiliśmy każdego pedagoga o przyrządzenie i przyniesienie potrawy lub składników, które promowałyby zdrową żywność.  Zmobilizowaliśmy kolegów i koleżanki ze wszystkich klas do przyniesienia produktów żywnościowych. Ustaliliśmy, że przyniesiemy warzywa, owoce, sałatki, ciasta upieczone tylko własnoręcznie. Zdecydowaliśmy, że rano przygotujemy kolorowe kanapki z których utworzymy ogromny stół pełen pięknych, kolorowych  dań.

Na początku maja poszukaliśmy utworów o tematyce „owocowo – warzywnej”, zapisaliśmy je i dokonaliśmy losowania przez przedstawiciela każdej klasy utworu. Klasy miały przygotować wersję wylosowanego utworu, zaśpiewać ją w formie karaoke. Całość imprezy pomyśleliśmy jako rywalizację klas. Karaoke miało być jedną z jej form. Zorganizowaliśmy jury, w którym zasiadła Pani Dyrektor,  nauczyciel i przedstawiciel samorządu. Poprosiliśmy opiekuna samorządu o zorganizowanie opieki nauczycielskiej i ustalenie harmonogramu dyżurów. Opracowaliśmy harmonogram imprezy, o przekazanie którego poprosiliśmy Panią Dyrektor.

Pomyśleliśmy także o naszych współpracownikach ze Spółdzielni „Apacze”. Najpierw rozmawialiśmy o naszym pomyśle zaproszenia osób z zespołem Downa z Dyrekcją i opiekunem Spółdzielni. Po uzyskaniu akceptacji napisaliśmy piękne zaproszenia i zanieśliśmy je do podopiecznych stowarzyszenia „Graal”. Zaproszenie spotkało się ze wspaniałym przyjęciem i w Festiwalu uczestniczyli podopieczni stowarzyszenia. Z perspektywy oceniamy to jako bardzo udane przedsięwzięcie. Nasi koledzy nawiązali świetny kontakt z gośćmi,  a oni także czuli się wśród nas bardzo dobrze.

Ostatnim elementem przygotowań było poproszenie Rady Rodziców o nagrody dla klas w ramach rywalizacji. Zakupiliśmy puchary. Poprosiliśmy nauczycieli o mecz piłki siatkowej. Oczywiście nasza prośba spotkała się akceptacją. Do naszych zadań należało wytypowanie drużyny uczniów. Ze względu na fakt, że chętnych było bardzo wielu, ustaliliśmy skład drużyny drogą losowania.

W ostatnim tygodniu dopięliśmy szczegóły organizacyjne. Poprosiliśmy wychowawców, aby wytypowali sześcioosobowe drużyny ze swoich klas, które wzięły udział w rywalizacji. Ustaliliśmy podział zadań. 6 naszych koleżanek zaangażowało się w przygotowanie jedzenia i stołu. Zorganizowaliśmy miejsce, gdzie wszyscy przynosili żywność. Na miejscu powstawały kolorowe kanapki, pasty, sałatki. Do picia proponowaliśmy wodę. 4 chłopaków zostało odpowiedzialnych za przygotowanie zaplecza, ławek, boisk.

Całość imprezy prowadzili Magda i Kacper. Zuza odpowiadała za dźwięk i nagłośnienie. Festiwal rozpoczęliśmy o godzinie 9.00 od rozgrywek piłki nożnej chłopców. Do zadań samorządu należało ustalenie składu drużyn i opieka nad prawidłowym przebiegiem zmagań.  Następnie rozegraliśmy mecz piłki nauczyciele – kontra uczniowie. Po wyczerpującym meczu zastawiliśmy stoły i rozpoczęliśmy konsumpcję. Potem był czas na rywalizację sportową klas  i karaoke „owocowo – warzywne”. W programie znalazły się też warsztaty zumby.  Frekwencja tego dnia była duża. Wymyśliliśmy, że zmotywujemy naszych kolegów poprzez przyznanie dodatkowych punktów za ilość osób, które miały stroje sportowe, którzy aktywnie uczestniczyli w rywalizacji. Tutaj pomogła nam Pani od matematyki, która wraz z Marleną dokonywała wyliczeń procentowych i przyznawała punkty.

Impreza zakończyła się o godz.14.00. Oceniamy ją jako duży sukces. Do organizacji całości zaangażowany został cały samorząd szkolny. Poprosiliśmy także o pomoc nauczycieli, którzy służyli nam radą i realna pomocą. W imprezie wzięli udział wszyscy uczniowie. Pogoda dopisała. Na pewno zorganizujemy podobną w następnym roku. Festiwal Radości był autentycznym świętem radości i młodości, promującym zdrowe jedzenie, aktywny wypoczynek i ruch na świeżym powietrzu.

https://www.facebook.com/XVI-LO-w-Krakowie-strona-oficjalna-133482480045735/

http://www.liceum16.krakow.pl/1673-festiwal-radosci-zyj-zdroowo-i-sportowo

Tagi: , , , , , , , , ,

ZOBACZ TAKŻE

Superakcja „Serce na dłoni – czyli akcje o charakterze charytatywnym”

W styczniu jako samorząd zorganizowaliśmy akcje o charakterze charytatywnym. Dwie realizowaliśmy w grudniu („Szlachetna paczka” i „Góra grosza”). W styczniu skupiliśmy swoje działania na dwóch kolejnych dużych akcjach. Pomysł na pierwszą z nich zrodził się podczas pobytu członka […]

„Nic o nas bez nas” – to hasło przeświecało nam podczas realizacji październikowej su...

Październik postanowiliśmy poświęcić na zapoznanie kolegów i koleżanek z prawami ucznia, oraz zasadami panującymi w naszej szkole. Nasze działania zostały podjęte w kilku wymiarach. Zorganizowaliśmy spotkanie członków samorządu z Dyrekcją Liceum, podczas którego omawialiśmy między innymi ważne sprawy […]

„Szybciej, dalej, wyżej ale razem” -Spotkanie samorządów u „Baczyńskiego”...

Planując spotkanie (podczas zebrania w styczniu 2018) zastanawialiśmy się nad główną jego ideą i celami jakie moglibyśmy osiągnąć dzięki współpracy samorządów. W tym roku szkolnym nasze akcje skupiają się wokół postaci naszego patrona. K. K. Baczyńskiego. Dlatego postanowiliśmy […]

Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne.

Organizacja obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole. Zaplanowaliśmy 3 działania:        1.Uroczyste obchody Święta Niepodległości Przygotowaliśmy śpiewniki i zorganizowaliśmy Śpiewanie Pieśni Patriotycznych na Sali gimnastycznej, w której wzięła udział cała społeczność szkolna (uczniowie i nauczyciele). Samorząd przygotował teksty […]

Szkoła bawi, czyli integracja środowiska szkolnego

„Mikołajkowa noc w Szesnastce” W ramach grudniowej akcji podjęliśmy się integracji środowiska szkolnego. Naszym celem była integracja społeczności uczniowskiej, nauczycieli i Dyrekcji. Pomysł jaki przyszedł nam do głowy był związany z dniem „mikołajek”, które co roku jako samorząd […]

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XVI Liceum Ogólnokształcącego Im. K. K. Baczyńskieg...

Wstęp     Samorząd Uczniowski XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 1996 Nr […]

Kwietniowa superakcja „Nasze miejsce na ziemi -tak dla społeczności lokalnej.”

Planując kwietniową superakcję, postanowiliśmy sami odnaleźć osobę, instytucję, miejsce dla której moglibyśmy podjąć konkretną akcję. Na pierwszym spotkaniu samorządu, na którym mieliśmy podjąć decyzję, co do wyboru kierunku działania, ustaliśmy że nie wykonamy żadnego zadania, bo nie wiemy […]

Protokół z wyborów do Samorządu Uczniowskiego XVI LO w Krakowie

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego XVI LO w Krakowie  odbyły się dnia 28.09.2017 r.   Do wyborów zgłosiło się 5 kandydatów: Cezary Włodarczyk Kinga Janus Karolina Ogonowska Piotr Sieciński Paulina Surowiec W wyborach oddano 160 głosów, w tym […]

Tak dla Kultury, czyli wydarzenie o charakterze artystycznym

W  marcu postanowiliśmy zorganizować wydarzenie o charakterze artystycznym. Nasze plany skoncentrowały się wokół postaci naszego patrona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Podczas pierwszego zebrania samorządu zapadła decyzja o organizacji święta naszego patrona. Ustaliliśmy termin na 22 marca i rozdzieliliśmy zadania. […]