NOWE!

Dzień Dziecka u Mechaników.Super Akcja „Szkoła się bawi”

Super Akcja w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 – „Szkoła się bawi” 29 i 30 maja 2018 r

Ostatnia w tym roku szkolnym Super Akcja Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Mechanicznych odbyła się pod hasłem „Szkoła się bawi” z okazji Dnia Dziecka. Zrealizowana została w dniach 29 i 30 maja 2018 roku. Przygotowania do Super Akcji rozpoczęły się już w połowie miesiąca, ponieważ inicjatywa Samorządu Uczniowskiego związana była z zaproszeniem do Zespołu Szkół Mechanicznych nr1 dzieci z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 im. Janusza Korczka w Krakowie. Po uzyskaniu zgody Pani Dyrektor Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, w porozumieniu z wychowawcą klasy, zaprosił dzieciaki do wspólnej zabawy w pracowni mechatronicznej!. Czterech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie (15) klasy mechatronicznej przygotowali dla dzieci bardzo interesujący program wizyty. Starsi koledzy opiekowali się gośćmi w godzinach od 8.00 do 12.00, bawiąc się i ucząc jednocześnie. Na zajęcia wyznaczono asystentów, którzy opiekowali się maluchami. Uczniowie szkoły podstawowej zapoznali się z podstawowymi zadaniami mechatronicznymi (np. podłączali różne kabelki, by zapaliły się kolorowe lampki na stanowiskach zadaniowych), ucząc się jednocześnie pojęć zawodowych w języku polskim i angielskim. Uczniowie wcześniej przygotowali prezentację, która sprawdzała, ile słówek zapamiętały dzieci. Kolejnym zadaniem było rysowanie przez małych gości wybranych elementów wyposażenia pracowni. Przydały się wcześniej przygotowane kolorowe kredki i bloki rysunkowe. W porozumieniu z nauczycielem mechatroniki, uczniowie klasy trzeciej wykorzystali robot, by losował dla dzieci nagrody za rysunki i rozwiązywanie prostych działań matematycznych oraz pieczętował przygotowane pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w zajęciach.
Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pokazali dzieciom ciekawe miejsca w budynku szkolnym; goście odwiedzili w gabinecie Panią Dyrektor, oglądali Izbę Tradycji Szkoły i podziwiali trofea zdobyte przez uczniów w różnych zawodach i konkursach. Dowiedzieli się również kim był Szczepan Humbert, patron Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 i opowiedzieli o patronie swojej szkoły. Odwiedzili również starszych kolegów podczas lekcji języka angielskiego i zajęli ich miejsca w ławkach szkolnych. Ostatnim punktem wspólnej zabawy był przygotowany pokaz mini Mercedesa. Samorządowcy objaśnili dzieciom zasady zdalnego kierowania pojazdem, by mogły pokierować autkiem, a nawet pokonywać przeszkody. Dzieci okazały się mistrzami w tej dziedzinie, a starsi koledzy wykazali się zdolnościami pedagogicznymi. Wizytę zakończył pokaz SegWaya. Dzieci miały okazję przejechać na tym pojeździe kilka metrów pod opieką nauczyciela.
Super Akcja wymagała od Samorządu Uczniowskiego podjęcia współpracy z kilkoma nauczycielami, w tym z wychowawczynią pierwszoklasistów. Należało przygotować plan zajęć w porozumieniu z opiekunem, opracować krótkie zadania matematyczne w formie rysunkowej, prezentację z rysunkami części mechatronicznych i podpisami w języku angielskim, zakupić nagrody, cukierki, przygotować pamiątkowe dyplomy. Najważniejsza okazała się jednak integracja z maluchami i zabawa z nimi. Uczniowie stanęli wobec całkowicie nowego zadania, by zjednać sobie przyjaźń maluchów. Przez cały czas pobytu dzieci w ZSM nr 1 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego dbali o bezpieczeństwo uczniów ze szkoły podstawowej, szczególnie podczas przerw międzylekcyjnych. Zabawa była obustronna; dzieci były zadowolone z pobytu w tak ogromnej szkole, a dorośli mechanicy dumni ze swoich umiejętności organizacyjnych i pedagogicznych. Wspólne wykonywanie zadań, rozmowy, zdjęcia i słodki poczęstunek były obustronnym prezentem z okazji Dnia Dziecka.
Szkoła bawiła się również dnia 30 maja 2018 r., kontynuując Super Akcję. Po licznych konsultacjach ze społecznością uczniowską, Samorząd Uczniowski zorganizował trzy atrakcje:zawody w grach komputerowych, salon gier planszowych oraz rowerownię, czyli punkt naprawy i serwisowania rowerów. Wyznaczono koordynatorów poszczególnych wydarzeń. Uczniowie ze wszystkich klas dostarczali gry planszowe, w które chcieli zagrać wspólnie z kolegami. Zebrano 24 gry, a „salon” został przygotowany w auli szkolnej. W godzinach od 8.00 do 11.00 indywidualnie lub grupowo można było uczestniczyć w zabawie. Nad grającymi opiekę sprawowali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, a zdarzenie koordynowali trzej uczniowie klasy trzeciej Technikum Mechanicznego. Ogółem w tej zabawie uczestniczyło 54 uczniów.
Równocześnie w dwóch salach komputerowych odbywały się zawody. Do tego działania przygotowania były bardziej czasochłonne i wymagały więcej starań, dlatego uczniowie z Samorządu Uczniowskiego współpracowali z opiekunem oraz nauczycielem informatyki . Do zawodów przyjęto zgłoszenia 6 drużyn pięcioosobowych (30 uczniów z klas Technikum Mechanicznego i Branżowej Szkoły I Stopnia), chociaż chętnych było o wiele więcej. Zainstalowano gry na 30 komputerach (tę pracę wykonało trzech uczniów wraz z opiekunem w godzinach, od 14.00 do 19.00.) A następnego dnia uczniowie mogli rywalizować w grach komputerowych czyli robić to co uwielbiają.
Samorząd Uczniowski, za zgodą Pani Dyrektor, postanowił uatrakcyjnić Dzień Dziecka dla uczniów, otwierając również rowerownię – miejsce przeznaczone na serwisowanie i naprawianie rowerów. W tym dniu uczniowie mogli przyjechać do szkoły rowerami i oddać je pod opiekę „specjalistów” w celu serwisowania technicznego. Uczniowie, którzy zgłosili się do akcji przygotowali narzędzia i naprawiali usterki rowerowe w godzinach od 8.00 do 13.00. Mieli wiele pracy, a z ich usług skorzystali również nauczyciele przyjeżdżający rowerami do pracy. Połączenie przyjemnego z pożytecznym okazało się bardzo dobrym pomysłem. Pasjonaci rowerowi z naszej szkoły mieli okazję wykazać się swoimi umiejętnościami, pomóc kolegom i dzielić się doświadczeniem.
W dniach 29 i 30 maja szkoła wyglądała inaczej – dzięki Super Akcji stała się miejscem nauki i wspólnej zabawy. Przez cały czas uczniowie byli częstowani słodyczami, o które zadbał Samorząd Uczniowski. Opiekunowie składali podopiecznym życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, a uczniowie spotkali się z pierwszoklasistami, którzy chętnie spędzili w szkole dla mechaników kilka godzin pełnych atrakcji.
Samorząd Uczniowski (bezpośrednio zaangażowanych 12 uczniów oraz 15 współpracujących mechatroników z klasy III Technikum Mechanicznego) wykazał się dużymi umiejętnościami koordynacyjnymi i organizacyjnymi ze względu na ilość podjętych działań. Należało podjąć współpracę z kilkoma nauczycielami, opracować plan działania na dwa dni – przygotować stanowiska komputerowe, salon gier planszowych, opiekę dla dzieci ze szkoły podstawowej oraz zmotywować zainteresowanych do pracy w rowerowni. Super Akcja została pozytywnie przyjęta przez społeczność szkolną, integrowała uczestników i dostarczyła nowych doświadczeń uczniom.

ZOBACZ TAKŻE

Super Akcja. Gra w granicach prawa czyli „Nic o nas, bez nas”

Super Akcja. Gra w granicach prawa czyli „Nic o nas, bez nas” W miesiącu kwietniu Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 realizował Super Akcję promującą prawa                 i obowiązki ucznia […]

Super Akcja Święto Niepodległości w ZSM nr 1

Super Akcja Samorządu Uczniowskiego ZSM nr1 – listopad 2017r. Super Akcja, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne   Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie przygotował obchody 99 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym celu […]

„Serce na dłoni” Super Akcja w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1

Super Akcja w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 – grudzień 2017 Akcja charytatywna – „Serce na dłoni”   Samorząd Uczniowski ZSM nr 1 rozpoczął przygotowania do akcji charytatywnej już w połowie listopada 2017 roku. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz […]

Super Akcja – „Nasze miejsce na Ziemi, czyli samorząd na rzecz społeczności lok...

Super Akcja Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Mechanicznych nr1           W styczniu 2018 roku Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 skoncentrował swoje działania na rzecz społeczności lokalnej. Realizując Super Akcję – „Nasze miejsce na Ziemi, czyli samorząd na […]

Sport to zdrowie.Super Akcja w ZSM nr1

Super Akcja w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 – luty 2018 rok „Sport to zdrowie, czyli wydarzenie o charakterze sportowym i promującym zdrowy tryb życia” Na początku lutego 2018 roku Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 rozpoczął […]

Super Akcja.TAK dla kultury.

Super Akcja w Zespole Szkół Mechanicznym nr 1 – marzec 2018 rok „TAK dla kultury, czyli wydarzenie o charakterze artystycznym W miesiącu marcu działania Samorządu Uczniowskiego wpisały się w wydarzenia związane ze 189 rocznicą śmierci Patrona Szkoły- Szczepana […]