NOWE!

„Miej serce i patrzaj w serce”

„Miej serce i patrzaj w serce” te słowa Adama Mickiewicza przyświecają wielu naszym działaniom. Zdajemy sobie sprawę, że nawet niewielka pomoc może okazać się dla kogoś zbawienna. Dlatego jako cała społeczność uczniowska mocno angażujemy się w różnego rodzaju akcje, bo mamy świadomość, że grupowo możemy więcej zdziałać.

Na koniec roku szkolnego nasze działania samorządowe skupiły się na organizacji trzech akcji charytatywnych: Wielka zbiórka książek, Klapki dla Gambii oraz Pomoc dla Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Po egzaminach gimnazjalnych sekcja artystyczna przygotowała plakaty, które informowały wszystkich o szczegółach akcji, a także przygotowane zostały ulotki, które przedstawiciele samorządu uczniowskiego rozdawali w trakcie zebrań klasowych.

Wielka zbiórka książek to działania wspierająca tworzenie bibliotek przyszpitalnych. Wiemy z doświadczenia (sportowcy często ulegają kontuzjom), że będąc w szpitalu bardzo dłuży się czas i wtedy często jedyną rozrywką jest dobra książka, dlatego tym chętniej bierzemy udział w tego typu działaniach. Do 25 maja udało nam się zebrać aż osiem pudeł literatury wydanej po 2000 roku dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych czytelników. Książki te zasilą przyszpitalne biblioteki w całym kraju.

Kolejna akcja to zbiórka środków pielęgnacyjnych i innych przydatnych rzeczy dla podopiecznych Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie. Przez cały miesiąc uczniowie przynosili ubrania, pościel, kosmetyki i zabawki, ale także samorząd zbierał pieniądze, za które zostały zakupione pozostałe produkty z wyznaczonej listy. Wszystkie te rzeczy zostaną przekazane wolontariuszom na zaplanowanym spotkaniu, które odbędzie się na początku czerwca (termin wynika z harmonogramu zajęć wolontariuszy). W trakcie tego spotkania wolontariusze przybliżą nam zasady pomocy i opieki nad przewlekle oraz nieuleczalnie chorymi dziećmi. Takie spotkania to dla nas najlepsza lekcja empatii.

Również do dzieci skierowana była nasza pomoc w ramach akcji „Klapki dla Gambii”. Główny cel to zebranie jak największej liczby nowych klapek lub innego obuwia dla dzieci. Dzieci w tym rejonie chodząc boso narażone są na skaleczenia, różne urazy czy ukąszenia węży lub insektów. Jest to źródło licznych infekcji, zakażeń czy chorób. Takie obuwie, które może być też wykorzystane w porze deszczowej, choć w części pozwoli uchronić zdrowie tych dzieci, ze tego powodu taka akcja jest bardzo potrzebna. Zbiórka jeszcze się nie zakończyła, klapki można przynosić do końca roku szkolnego. Przy okazji przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum przygotowała prezentację dotyczącą sytuacji afrykańskich dzieci, by przybliżyć nam i uświadomić, z jakimi problemami stykają się dzieci w tym rejonie.

Warto podkreślić, że akcje charytatywne w naszej szkole trwają praktycznie przez cały rok. Zaczynamy już w październiku zbierając nakrętki, które pod koniec roku szkolnego przekazujemy do fundacji. Corocznie bierzemy udział w Szlachetnej Paczce robiąc zakupy dla wybranej rodziny oraz kwestujemy dla WOŚP i Hospicjum św. Łazarza. W ramach Gwiazdki dla Zwierzaka zbieramy karmy i materiały potrzebne w schronisku. Zbieramy bilon, które przekazujemy na Górę Grosza. Stale współpracujemy z Fundacją na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe” przy Klinice Onkologii I Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu. Uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice są bardzo szczodrzy i zaangażowani we wszystkie akcje, a podziękowania, które otrzymujemy od obdarowanych tylko motywują nas do dalszego działania.

 

Wszyscy doskonale wiemy, że WARTO POMAGAĆ!!!

 

Podsumowanie akcji:

Superakcja w kategorii: Serce na dłoni, czyli akcja, wydarzenie o charakterze charytatywnym

Data wydarzenia: od 23 kwietnia do 22 czerwca

Miejsce wydarzenia: budynek Szkoły Podstawowej nr 5

Liczba uczestników: praktycznie wszystkie dzieci, rodzice i nauczyciele szkoły, łącznie ponad 500 osób

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski Gimnazjum pod opieką pani A. Witalis-Pomykały, Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej pod opieką pani A. Ślażyńskiej, koordynator akcji pomocy dla hospicjum p. Jolanta Błasiak

Zadania Samorządu: wypełnienie formularzy zgłoszeniowych do akcji, przygotowanie plakatów i ulotek informacyjnych, rozdawanie ulotek w trakcie zebrań klasowych, zbiórka pieniędzy, dokonanie zakupów artykułów wymienionych na liście potrzebnych rzeczy dla hospicjum, przygotowania spotkania z wolontariuszami z hospicjum, pakowanie książek i transport pudeł do wyznaczonego punktu zbiórki, przygotowanie prezentacji, organizacja spotkań z klasami gimnazjalnymi, na których było to prezentowane.

Tagi:

ZOBACZ TAKŻE

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 28.09.2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci przedstawiali swoje programy i postulaty na plakatach wyborczych. Chęć startu w wyborach zgłosiło czterech uczniów gimnazjum: Maciej G., Ewa […]

Znaj swoje prawa i obowiązki!

Zgodnie z hasłem przewodnim akcji „Nic o nas bez nas”, jako przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego już na początku roku szkolnego braliśmy udział w opiniowaniu zmian w nowym statucie szkoły, który zaczął obowiązywać od 1 grudnia 2017 roku. Najbardziej interesowała nas […]

Kulturalny marzec

Jak wszystkim wiadomo jesteśmy szkołą sportową, więc każdy uczeń naszej szkoły uprawia jakąś dyscyplinę sportu. Jednak nie żyjemy samą nauką i sportem. Chcąc pokazać, że nie tylko kultura fizyczna jest nam bliska postanowiliśmy umożliwić nam i naszym kolegom […]

Andrzejkowe szaleństwo

Na początku roku szkolnego Samorząd Uczniowski w porozumieniu z opiekunem panią Aleksandrą Witalis-Pomykałą wytypował na każdy miesiąc gospodarzy szkoły, czyli klasy, które w trakcie całego roku szkolnego będą współorganizatorami imprez i wydarzeń okolicznościowych. W listopadzie gospodarzami były klasy […]

„Szybciej, wyżej, mocniej…” – naszą pasją jest sport

W 2009 roku nasza szkoła otrzymała imię Polskich Olimpijczyków. Od tego czasu tradycyjnie w październiku, z okazji Święta Szkoły, organizowane są różne imprezy związane ze sportem i promocją zdrowego trybu życia. W tym roku jako promowaną dyscyplinę sportową […]

Uczeń – świadomy obywatel i patriota

10 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy dzień Praw Człowieka, w związku z tym Samorząd Uczniowski w  porozumieniu z opiekunem ustalił, że będzie to dobra okazja do promowania wśród uczniów naszej szkoły postaw obywatelskich i patriotycznych.  W tym celu członkowie […]

Dzień Ziemi w Gimnazjum 76

22 kwietnia ogłoszony jest Dniem Ziemi. Jest to szczególny dzień, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi – tego dnia wielu ludzi na całym świecie organizuje akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. […]