NOWE!

Super akcja „Tak dla kultury”- przedstawienie z okazji Dnia Nauczyciela

W ramach październikowej akcji podjęliśmy się organizacji przedstawienia – niespodzianki dla naszych Nauczycieli. Naszym celem było przygotowanie występu artystycznego w podziękowaniu za całoroczną pracę z nami. Przedsięwzięcie wymagało ustalenia konkretnego planu.

Podczas pierwszego zebrania wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy działania. Ustaliliśmy także kolejne etapy działania poszczególnych sekcji samorządu. Akcję zdecydowaliśmy się przeprowadzić całkowicie samodzielnie, bez pomocy nauczyciela. Uzyskaliśmy jedynie wstępną zgodę Dyrekcji szkoły.

W organizację przedsięwzięcia zaangażowane zostały 2 sekcje: kulturalna i techniczna.

Zuza, Patryk i Klaudia byli odpowiedzialni za skonstruowanie scenariusza. Całość tekstu do przedstawienia napisaliśmy samodzielnie. Zadaniem koordynatorów z ramienia samorządu było znalezienie odtwórców ról. W efekcie w grę aktorską zaangażowanych zostało 11 osób. Marta została wyznaczona jako osoba czuwająca nad oprawa muzyczną. Pierwsze próby ujawniły nam, że przedsięwzięcie, którego podjęliśmy się jest niezwykle trudne i będzie wymagało od nas dużego nakładu pracy. W sumie jako grupa poświęciliśmy na przygotowanie programu artystycznego kilkanaście godzin. Kilkakrotnie zmienialiśmy kwestie poszczególnych scen. Trema towarzyszyła wszystkim.

Odrębnym zadaniem było przygotowanie całej uroczystości, która odbyła się 16 października na Sali gimnastycznej. Zaprosiliśmy na nią wszystkich nauczycieli i uczniów XVI LO. Sekcja techniczne samorządu (6 osób) dzień wcześniej przygotowała dekorację Sali oraz rozłożyła krzesła dla zaproszonych gości. Pomyśleliśmy także o kwiatach dla Nauczycieli. W tym celu zorganizowaliśmy zbiórkę wśród wszystkich uczniów. Osobami odpowiedzialnymi byli skarbnicy poszczególnych klas.

Przedstawienie spotkało się z dużym uznaniem grona pedagogicznego. Udało nam się przygotować niespodziankę i wywołać uśmiech na twarzach naszych profesorów. Akcję oceniamy jako bardzo udaną. Całość zajęła ok. godziny.

Bezpośrednio w organizację nocy zostało zaangażowanych 18 osób z samorządu. W imprezie uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

 

Relację fotograficzną można obejrzeć na stronie internetowej:

http://www.liceum16.krakow.pl/1703-swieto-komisji-edukacji-narodowej

Tagi: , , , , , ,

ZOBACZ TAKŻE

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XVI Liceum Ogólnokształcącego Im. K. K. Baczyńskieg...

Wstęp ​Samorząd Uczniowski XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 1996 Nr 67, […]

Protokół z wyborów do Samorządu Uczniowskiego XVI LO w Krakowie ​​Wybory do Zarz...

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego XVI LO w Krakowie  odbyły się dnia 24.09.2017 r. Do wyborów zgłosiło się 7 kandydatów: Klaudia Bochenek, Marlena Bukowiec Kacper Koryczan Magdalena Pyrczak Zuzanna Rejdak, Paulina Surowiec Piotr Sowa ​W wyborach oddano188 głosów, […]