Zarząd SU Szkoły Podstawowej nr 103 wybrany!

Czwartego października w Szkole Podstawowej nr 103 w Krakowie im. K. I. Gałczyńskiego odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Dla społeczności szkoły były to wybory szczególne, gdyż jest to pierwszy rok szkolny, w którym w naszej szkole są klasy szkoły podstawowej (dwie pierwsze i jedna czwarta). Samorząd uczniowski zatem po raz pierwszy miał stanąć w obliczu wyzwania reprezentowania tak zróżnicowanego pod względem wieku zespołu szkolnego. Z tego powodu od początku września trwały burzliwe dyskusje na temat kształtu przyszłych struktur SU. Ostatecznie nikt z klas szkoły podstawowej nie wyraził aspiracji do zostania przewodniczącym szkoły. Z tego powodu podczas wyborów do Zarządu SU zostały przeprowadzone dwa głosowania. Pierwsze z nich odbyło się pomiędzy dwoma partiami uformowanymi z oddziałów byłego Gimnazjum nr 48 („Antiz Industries” Adriana Gościeja z 3b i „Tęczowe Jednorożce” Weroniki Woźniczki z 3b). To głosowanie miało wyłonić przewodniczącego i wiceprzewodniczącego szkoły. Drugie głosowanie dotyczyło jedynej uczennicy z klas szkoły podstawowej, która wyraziła gotowość sprawowania funkcji reprezentacyjnej w Zarządzie SU (Wiktoria Jamrozik z 4a). Społeczność szkoły głosowała nad udzieleniem jej wotum zaufania dotyczącym objęcia przez nią funkcji Wiceprzewodniczącego z Klas Młodszych – koniecznej dla zapewnienia SU ciągłości rządów po tym, jak gimnazjaliści w czerwcu zakończą naukę w naszej szkole.

Przewodniczącym szkoły został Adrian Gościej z 3B (63% głosów), którego partia „AntiZ Industires” zwyciężyła nad „Tęczowymi Jednorożcami” Weroniki Woźniczki z 3B (37% głosów). Głosowanie wyłoniło również dwóch wiceprzewodniczących. Pierwszym z nich został Jakub Przeniosło z 3A, lider sztabu wyborczego Adriana Gościeja. Dodatkowo społeczność szkoły udzieliła wotum zaufania dla Wiktorii Jamrozik z kl. 4A, która została wiceprzewodniczącą z klas młodszych.

Dzień poprzedzający wybory w naszej szkole zostało zorganizowane południe przedwyborcze, podczas którego przyszli działacze samorządowi mogli zaprezentować się przed uczniami i gronem pedagogicznym. Pierwszym punktem uroczystości było objaśnienie zgromadzonym zasad ordynacji wyborczej. Uczniowie młodszych klas mieli okazję dowiedzieć się, co to oznacza, że demokratyczne wybory są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie. Dla gimnazjalistów była to idealna okazja do praktycznego utrwalenia informacji z Wiedzy o społeczeństwie.

Drugą częścią południa przedwyborczego była prezentacja komitetów wyborczych. Sztaby wyborcze oraz kandydaci mieli dokładnie dwie i pół minuty na zaprezentowanie swojego ugrupowania i przemówienie do zebranych. Na forum szkoły zaprezentowały się trzy ugrupowania: AntiZ Industries Adriana Gościeja, Tęczowe Jednorożce Weroniki Woźniczki oraz Komitet Wyborczy Wyborców Wiktorii Jamrozik.

Najbardziej emocjonującą częścią całej imprezy była debata kandydatów na przewodniczącego szkoły. Jej pierwszą częścią było odpowiadanie na pytania zadawane przez prowadzącego debatę, opiekuna Samorządu Szkolnego, mgra Kamila Gołdowskiego. Prowadzący kolejno zapytał kandydatów m. in. o ich motywacje do startu w wyborach, plan na szkołę, dotychczasowe zasługi dla szkoły, wizję współpracy z najmłodszymi klasami oraz plan imprez organizowanych przez SU. Drugą częścią debaty były pytania zadawane sobie nawzajem przez kandydatów. Na zaprezentowanie odpowiedzi na poszczególne pytania kandydaci mieli ściśle wyznaczony czas, którego musieli bezwzględnie pilnować.

Południe wyborcze było idealną okazją do tego, by uczniowie szkoły poznali swych potencjalnych reprezentantów. Mamy nadzieję, że impreza przełożyła się na to, że w dniu wyborów przy urnie podjęli wyłącznie świadome wybory.

W załącznikach do powyższego wpisu dodajemy protokół końcowy wyborów oraz fragment Regulaminu SU dotyczący Ordynacji Wyborczej, w tym m. in. zasad organizacji demokratycznych wyborów.

Protokół Końcowy Wybory                        Regulamin Wybory Su

 

Tagi: , , , , , ,
NOWE!

16. edycja Krakowskiej Akademii Samorządności

Ruszyły zapisy do KAS- Krakowskiej Akademii Samorządności. Zapraszamy ósmoklasistów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. KAS jest szkołą liderów młodzieżowych. Uczniowie zdobywają w niej umiejętności społeczne oraz wiedzę wykorzystywaną do pracy w grupie, w samorządzie uczniowskim czy w procesie budowania […]

NOWE!

Małe granty na działania w obszarze młodzieży i wielokulturowości

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające w obszarze szeroko rozumianej wielokulturowości, promujące zróżnicowanie kulturowe, etniczne, wyznaniowe do składania ofert w trybie 19a, na projekty skierowane do młodzieży. Uwaga! Zakres działalności organizacji pozarządowej musi dotyczyć działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w […]