NOWE!

Jak powstał nasz samorząd

Wybory do Samorządu Szkolnego są dla każdego ucznia 23 LO jedną z pierwszych „lekcji demokracji”. Ich przebieg określa  „Regulamin samorządu szkolnego XXIII LO”. Oto jego najważniejsze punkty:

Regulamin Samorządu XXIII LO

I. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie liceum.

  1. Zasady wybierania Samorządu Uczniowskiego jako jedynego reprezentanta ogółu uczniów odbywają się na następujących zasadach :

1) Na czele Samorządu stoi Przewodniczący

2)  Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok: od początku drugiego semestru do końca I semestru następnego roku szkolnego

3) Przewodniczący wybierany jest przez wszystkich uczniów klas LO w wyborach demokratycznych, czyli powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych.

4) Kandydatury, wyłonione spośród uczniów klas pierwszych i drugich,  zgłaszane są do końca ostatniego miesiąca urzędowania Przewodniczącego. Każda klasa wyłania swego kandydata na drodze wyborów wewntąrzklasowych.

Kandydat musi się wykazać co najmniej „dobrą” oceną z zachowanie zachowania.

5) Wyborami Przewodniczącego kieruje ustępujący Przewodniczący lub jego zastępca, którzy ogłaszają termin wyborów oraz powołują obiektywną Komisję Wyborczą.

Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą, poprzez publikowanie materiałów wyborczych w gazetce szkolnej, ogłaszanie poprzez radiowęzeł, rozwieszanie  plakatów.  Materiały te nie mogą zawierać treści nieprawdziwych , bądź obrażających kontrkandydatów.

Zabrania się zalepiania bądź  niszczenia materiałów wyborczych kontrkandydatów.

6) Głosowanie odbywa się w sposób tajny poprzez wypełnienie karty wyborczej

7) Przewodniczącym zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała bezwzględną większość głosów, w obecności co najmniej połowy uczniów LO. Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, odbywa się druga tura, do której przechodzi dwóch kandydatów z najlepszymi wynikami po pierwszej turze głosowania.

8.)  Nowy Przewodniczący dobiera sobie zastępcę sekretarza oraz szefów poszczególnych sekcji Samorządu Szkolnego w porozumieniu z samorządami poszczególnych klas, a także proponuje osobę, spośród nauczycieli, która, po wyrażeniu zgody,  będzie sprawować funkcje opiekuna SU.

Wybory do obecnego Samorządu 23 LO odbyły się 6 marca 2018 r .

W I turze wyborów wzięło udział 86 uczniów ze 114 uprawnionych do głosowania. Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

  • Karolina Dębiec – 14 głosów
  • Jonasz Boruta –  28 głosów
  • Alina Brdyk –  42 głosy
  • 2 głosy nieważne

Żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów.

W II turze wyborów głosowało 87 uczniów, oddano 85 głosów ważnych. Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

  • Alina Brdyk  – 50 głosów
  •  Jonasz Boruta – 35 głosów

W drugiej turze wyborów Przewodniczącą SU  została wybrana Alina Brdyk.

Opublikowany przez Samorząd Uczniowski XXIII LO w Krakowie Środa, 7 marca 2018

 

ZOBACZ TAKŻE

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XVI Liceum Ogólnokształcącego Im. K. K. Baczyńskieg...

Wstęp ​Samorząd Uczniowski XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 1996 Nr 67, […]

Wybory samorządowe Szkoły Podstawowej nr 67

20 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 67 im. Władysława Łokietka odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Na ośmiu kandydatów oddano 229 głosów. Wybrani zostali:   Przewodnicząca Hanna Działach (51 gł.) Zastępca Anna Gibiec (43 gł.) Sekretarz […]

„SUPER-Akcja – Olimpiada Sportowa”

     W dniu 24 października Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 49 zorganizował dla klas młodszych SUPER- Akcję w kategorii „Sport to zdrowie, czyli wydarzenie o charakterze sportowym i/lub promującym zdrowy tryb życia”, mającą na celu propagowanie i […]

Wielka Integracja, czyli Bal Piórnika 2018

    W roku szkolnym dołączyło do społeczności szkolnej 5 klas pierwszych. 3 – technikum, 2 – liceum. W związku z tym od września samorząd uczniowski zastanawiał się nad akcją, która by pozwoliła zintegrować wychowawców klas 1, innych […]

VII Doroczny Ciasteczkowy Dzień – superakcja o charakterze charytatywnym

Do najsłynniejszych i eleganckich akcji charytatywnych bez wątpliwości należą bale i przyjęcia przedświąteczne, przecież pomagając można się również dobrze bawić! W tym roku takim dniem dobrej zabawy i otwartości na potrzeby innych okazał się 12  grudnia, w którym […]

Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne.

W listopadzie 2018 r. postanowiliśmy zorganizować  superakcję, podczas której świętowaliśmy Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Prace nad przygotowaniem uroczystości rozpoczęliśmy we wrześniu. Na pierwszym spotkaniu postanowiliśmy zorganizować Bal Niepodległości. Rozdzieliliśmy zadania dla poszczególnych sekcji i przystąpiliśmy do systematycznej pracy organizacyjnej. […]

Protokół wyborów do SRU

18 czerwca 2018 r., w Szkole Podstawowej nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie, zostały przeprowadzone wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej. W wyborach wzięło udział 213 uczniów. W wyniku przeprowadzonych obliczeń Komisja Wyborcza w składzie: Jan Kośla, Jakub […]

Widowisko Dumy i Radości

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Kuratorium Oświaty w Krakowie zorganizowało uroczystość pod hasłem „Widowisko dumy i radości”. Była to barwna lekcja historii na żywo, na której przedstawiciele różnych szkół z całej Małopolski prezentowali Bohaterów naszej Ojczyzny. Reprezentacja […]

SUPER-AKCJA Nic o nas bez nas – promocja praw i obowiązków ucznia

W listopadzie Rada Uczniowska zainicjowała w naszej szkole wydarzenia związane z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka, który przypada na 20 listopada. Uczniowie klas 4 – 8 uczestniczyli w lekcjach poświęconych prawom dzieci, przeprowadzali dyskusje na temat ich praw, analizowali […]

SUPER-AKCJA: Tak dla Kultury, czyli wydarzenie o charakterze artystycznym

SUPER-AKCJA: Tak dla Kultury, czyli wydarzenie o charakterze artystycznym Na początku listopada Szkolna Rada Uczniowska włączyła się w pomoc przy organizacji koncertu charytatywnego. Poniżej prezentujemy nasz wkład pracy w imprezę: a) termin: początek listopada zaplanowanie akcji, przydział zadań […]