NOWE!

Jak powstał nasz samorząd

Wybory do Samorządu Szkolnego są dla każdego ucznia 23 LO jedną z pierwszych „lekcji demokracji”. Ich przebieg określa  „Regulamin samorządu szkolnego XXIII LO”. Oto jego najważniejsze punkty:

Regulamin Samorządu XXIII LO

I. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie liceum.

  1. Zasady wybierania Samorządu Uczniowskiego jako jedynego reprezentanta ogółu uczniów odbywają się na następujących zasadach :

1) Na czele Samorządu stoi Przewodniczący

2)  Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok: od początku drugiego semestru do końca I semestru następnego roku szkolnego

3) Przewodniczący wybierany jest przez wszystkich uczniów klas LO w wyborach demokratycznych, czyli powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych.

4) Kandydatury, wyłonione spośród uczniów klas pierwszych i drugich,  zgłaszane są do końca ostatniego miesiąca urzędowania Przewodniczącego. Każda klasa wyłania swego kandydata na drodze wyborów wewntąrzklasowych.

Kandydat musi się wykazać co najmniej „dobrą” oceną z zachowanie zachowania.

5) Wyborami Przewodniczącego kieruje ustępujący Przewodniczący lub jego zastępca, którzy ogłaszają termin wyborów oraz powołują obiektywną Komisję Wyborczą.

Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą, poprzez publikowanie materiałów wyborczych w gazetce szkolnej, ogłaszanie poprzez radiowęzeł, rozwieszanie  plakatów.  Materiały te nie mogą zawierać treści nieprawdziwych , bądź obrażających kontrkandydatów.

Zabrania się zalepiania bądź  niszczenia materiałów wyborczych kontrkandydatów.

6) Głosowanie odbywa się w sposób tajny poprzez wypełnienie karty wyborczej

7) Przewodniczącym zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała bezwzględną większość głosów, w obecności co najmniej połowy uczniów LO. Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, odbywa się druga tura, do której przechodzi dwóch kandydatów z najlepszymi wynikami po pierwszej turze głosowania.

8.)  Nowy Przewodniczący dobiera sobie zastępcę sekretarza oraz szefów poszczególnych sekcji Samorządu Szkolnego w porozumieniu z samorządami poszczególnych klas, a także proponuje osobę, spośród nauczycieli, która, po wyrażeniu zgody,  będzie sprawować funkcje opiekuna SU.

Wybory do obecnego Samorządu 23 LO odbyły się 6 marca 2018 r .

W I turze wyborów wzięło udział 86 uczniów ze 114 uprawnionych do głosowania. Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

  • Karolina Dębiec – 14 głosów
  • Jonasz Boruta –  28 głosów
  • Alina Brdyk –  42 głosy
  • 2 głosy nieważne

Żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów.

W II turze wyborów głosowało 87 uczniów, oddano 85 głosów ważnych. Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

  • Alina Brdyk  – 50 głosów
  •  Jonasz Boruta – 35 głosów

W drugiej turze wyborów Przewodniczącą SU  została wybrana Alina Brdyk.

Opublikowany przez Samorząd Uczniowski XXIII LO w Krakowie Środa, 7 marca 2018

 

ZOBACZ TAKŻE

Samorządowe Święto Demokracji

3,2,1 … ZaczynaMY! Niniejszym prezentujemy całemu światu wyniki wyborów Samorządu Od Kusego przeprowadzonych w ramach szkolnego Święta Demokracji oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 91 w Krakowie zawierający m. in. zapisy ordynacji wyborczej. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów […]

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w SP 49!

      Sprawozdanie z przebiegu wyborów do Samorządu Uczniowskiego z dnia 17 IX 2018r.     Spotkanie z kandydatami oraz oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej rozpoczęło się 7 IX 2018r. Na liście wyborczej pojawiło się pięć nazwisk. Harmonogram głosowania […]

KDO ds. Młodzieży

Komisji Dialogu Obywatelskiego

Samorząd” Michałowskiego” na nowy rok szkolny wybrany!

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP Wybory do Samorządu Uczniowskiego to dla społeczności uczniowskiej ważna lekcja demokracji, najlepiej przygotowująca młodych ludzi do życia w społeczeństwie demokratycznym. 15 września 2018r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego […]

Protokół z wyborów do Rady Samorządu w roku szkolnym 2018/2019

Dnia 27.09.2018 odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w oparciu o Ordynację Wyborczą zgodną z regulaminem Samorządu Uczniowskiego  Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2. Głosowało   231 uczniów Głosów ważnych  222 Głosów nieważnych   9 Kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego […]

Jak podbiliśmy 8 LO

12 października w naszej szkole odbyły się wybory na Prezydenta Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiamy Wam protokół z tego wydarzenia oraz załączamy link do regulaminu wyborów: Protokół z wyborów Prezydenta SU 8 LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Zgłoszeni kandydaci: […]

Regulamin samorządu uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1 IM. SZCZEPANA HUMBERTA W KRAKOWIE Regulamin zawiera: I. Postanowienia ogólne II. Organy Samorządu Uczniowskiego III. Tryb przeprowadzania wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego IV. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego V. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego […]

Protokół wyborów do SRU

18 czerwca 2018 r., w Szkole Podstawowej nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie, zostały przeprowadzone wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej. W wyborach wzięło udział 213 uczniów. W wyniku przeprowadzonych obliczeń Komisja Wyborcza w składzie: Jan Kośla, Jakub […]

SUPER-AKCJA Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne...

SUPER-AKCJA: „Młody obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne” W listopadzie Rada Uczniowska szkoły włączyła się ze swoimi pomysłami w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.   Głównym elementem SUPER AKCJI były zadania wymyślone przez członków naszej szkolnej […]

Kluby Rodziców, przestrzeń dla rodzin z dziećmi

Krakowskie placówki Klubów Rodzica zapraszają na darmowe zajęcia wszystkich świeżo upieczonych rodziców oraz tych, którzy oczekują na potomstwo. Każdy może znaleźć w ofercie Klubów coś dla siebie. Aktualnie w Krakowie jest aż 30 takich placówek.  Kluby mają na […]