Jak powstał nasz samorząd

Wybory do Samorządu Szkolnego są dla każdego ucznia 23 LO jedną z pierwszych „lekcji demokracji”. Ich przebieg określa  „Regulamin samorządu szkolnego XXIII LO”. Oto jego najważniejsze punkty:

Regulamin Samorządu XXIII LO

I. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie liceum.

  1. Zasady wybierania Samorządu Uczniowskiego jako jedynego reprezentanta ogółu uczniów odbywają się na następujących zasadach :

1) Na czele Samorządu stoi Przewodniczący

2)  Kadencja Przewodniczącego trwa jeden rok: od początku drugiego semestru do końca I semestru następnego roku szkolnego

3) Przewodniczący wybierany jest przez wszystkich uczniów klas LO w wyborach demokratycznych, czyli powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych.

4) Kandydatury, wyłonione spośród uczniów klas pierwszych i drugich,  zgłaszane są do końca ostatniego miesiąca urzędowania Przewodniczącego. Każda klasa wyłania swego kandydata na drodze wyborów wewntąrzklasowych.

Kandydat musi się wykazać co najmniej „dobrą” oceną z zachowanie zachowania.

5) Wyborami Przewodniczącego kieruje ustępujący Przewodniczący lub jego zastępca, którzy ogłaszają termin wyborów oraz powołują obiektywną Komisję Wyborczą.

Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą, poprzez publikowanie materiałów wyborczych w gazetce szkolnej, ogłaszanie poprzez radiowęzeł, rozwieszanie  plakatów.  Materiały te nie mogą zawierać treści nieprawdziwych , bądź obrażających kontrkandydatów.

Zabrania się zalepiania bądź  niszczenia materiałów wyborczych kontrkandydatów.

6) Głosowanie odbywa się w sposób tajny poprzez wypełnienie karty wyborczej

7) Przewodniczącym zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała bezwzględną większość głosów, w obecności co najmniej połowy uczniów LO. Jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, odbywa się druga tura, do której przechodzi dwóch kandydatów z najlepszymi wynikami po pierwszej turze głosowania.

8.)  Nowy Przewodniczący dobiera sobie zastępcę sekretarza oraz szefów poszczególnych sekcji Samorządu Szkolnego w porozumieniu z samorządami poszczególnych klas, a także proponuje osobę, spośród nauczycieli, która, po wyrażeniu zgody,  będzie sprawować funkcje opiekuna SU.

Wybory do obecnego Samorządu 23 LO odbyły się 6 marca 2018 r .

W I turze wyborów wzięło udział 86 uczniów ze 114 uprawnionych do głosowania. Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

  • Karolina Dębiec – 14 głosów
  • Jonasz Boruta –  28 głosów
  • Alina Brdyk –  42 głosy
  • 2 głosy nieważne

Żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów.

W II turze wyborów głosowało 87 uczniów, oddano 85 głosów ważnych. Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

  • Alina Brdyk  – 50 głosów
  •  Jonasz Boruta – 35 głosów

W drugiej turze wyborów Przewodniczącą SU  została wybrana Alina Brdyk.

Opublikowany przez Samorząd Uczniowski XXIII LO w Krakowie Środa, 7 marca 2018

 

NOWE!

Punkt Doradztwa Kryzysowego

4 maja miasto Kraków uruchomiło Punkty Doradztwa Kryzysowego. Miejscy konsultanci wspomagać będą trzech głównych adresatów, do których skierowana jest pomoc prezydenta Krakowa, czyli przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców. Konsultanci udzielą informacji w zakresie funkcjonujących rozwiązań miejskich skierowanych do […]

NOWE!

Raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 r.

Przedstawiamy raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 roku. 20 młodzieżowych ambasadorów Budżetu Obywatelskiego, 60 osób zaangażowanych w projekt Młodzież Działa Lokalnie, 200 uczestników Dnia Samorządu Uczniowskiego, 600 osób zaangażowanych w Juliadę, 160 uczestników Młodzieżowych Dni […]