NOWE!

Liga samorządów kategoria „Nic o nas bez nas”

LIGA SAMORZĄDÓW

X 2018

Kategoria „Nic o nas bez nas”

Nowy rok szkolny – wybory nowej Rady Samorządu Uczniowskiego i nowe zadania.

Nowo powołana Rada Samorządu zebrała się na roboczym spotkaniu 4. X. 2018 celem omówienia sposobu realizacji pierwszej kategorii z Ligii Samorządów. Podczas trzygodzinnej dyskusji i burzy mózgów nad priorytetami zadań doszliśmy do wniosku, że najlepiej rozpocząć nasze działania od uświadomienia sobie, co możemy, co powinniśmy, co oznacza samorządność w szkole.

Stwierdziliśmy, że aby ten cel osiągnąć, potrzebne jest wszystkim uczniom spotkanie szkoleniowe, i że przeprowadzimy je w dwóch etapach.

W pierwszym etapie zorganizujemy warsztaty dla samorządów klasowych, które poprowadzi  wspólnie z Radą Samorządu zaproszony psycholog, mgr Stanisław Bobula, a następnie w drugim etapie samorządy klasowe zrealizują w swoich klasach lekcję wychowawczą „Nico nas bez nas” według wypracowanego na warsztatach scenariusza.

Pięciogodzinne spotkanie szkoleniowe dla liderów szkoły i klas odbyło się 16. X. 2018. Pracowaliśmy z zastosowaniem kartmetaforycznych- moja rola i zaangażowanie w działania samorządu uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym. Po przerwie zapoznaliśmy się z drabiną partycypacji „Word cafe”– informowaniem, konsultowaniem, współdecydowaniem i decydowaniem; w czterech grupach omawialiśmy relacje samorządu uczniowskiego z nauczycielami, każda grupa omawiała swoje pytanie:

– o czym nauczyciele powinni nas informować?

– co nauczyciele powinni z nami konsultować?

–o czym powinniśmy wspólnie z nauczycielami współdecydować?

– o czym w szkole powinniśmy decydować.

Kolejne dwa tygodnie października to lekcje wychowawcze prowadzone przez samorządy klasowe metodą „world cafe”, na których podzielili się wiedzą z odbytego szkolenia, pobudzając jednocześnie kolegów i koleżanki do kreatywnego myślenia o tym, na co uczniowie mogą mieć i mają wpływ w szkole.

29.X.2018 Rada Samorządu zorganizowała spotkanie z przedstawicielami klas celem podsumowania efektów wspólnej pracy, na ile wzrosła świadomość uczniów dotycząca samorządności, jakie były odpowiedzi na pytania postawione w drabinie partycypacji.

Akcja objęła całą społeczność szkolną, czyli 330 uczniów i wychowawców.

Realizując kategorię poświęciliśmy na przygotowanie i planowanie 10 godzin, na realizację : 5 godzin warsztaty oraz lekcje w 12 klasach, czyli razem 17 godzin, oraz podsumowanie 3 godziny.

 

NOWE!

Weź zagłosuj – konkurs dla młodzieży

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 26 maja. I chociaż w tym roku mija 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a eurodeputowanych będziemy wybierać już po raz czwarty, to znaczenie tych wyborów wciąż nie jest […]

NOWE!

Youth Krak Hack po raz drugi w Krakowie

W sobotę 11 maja  już po raz drugi z inicjatywy Urzędu Miasta Krakowa oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży w Krakowie został zorganizowany hackhathon projektów społecznych, w którym uczestniczyli krakowscy uczniowie oraz studenci. Po ubiegłorocznej pracy nad opracowaniem […]