NOWE!

Liga samorządów kategoria „Nic o nas bez nas”

LIGA SAMORZĄDÓW

X 2018

Kategoria „Nic o nas bez nas”

Nowy rok szkolny – wybory nowej Rady Samorządu Uczniowskiego i nowe zadania.

Nowo powołana Rada Samorządu zebrała się na roboczym spotkaniu 4. X. 2018 celem omówienia sposobu realizacji pierwszej kategorii z Ligii Samorządów. Podczas trzygodzinnej dyskusji i burzy mózgów nad priorytetami zadań doszliśmy do wniosku, że najlepiej rozpocząć nasze działania od uświadomienia sobie, co możemy, co powinniśmy, co oznacza samorządność w szkole.

Stwierdziliśmy, że aby ten cel osiągnąć, potrzebne jest wszystkim uczniom spotkanie szkoleniowe, i że przeprowadzimy je w dwóch etapach.

W pierwszym etapie zorganizujemy warsztaty dla samorządów klasowych, które poprowadzi  wspólnie z Radą Samorządu zaproszony psycholog, mgr Stanisław Bobula, a następnie w drugim etapie samorządy klasowe zrealizują w swoich klasach lekcję wychowawczą „Nico nas bez nas” według wypracowanego na warsztatach scenariusza.

Pięciogodzinne spotkanie szkoleniowe dla liderów szkoły i klas odbyło się 16. X. 2018. Pracowaliśmy z zastosowaniem kartmetaforycznych- moja rola i zaangażowanie w działania samorządu uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym. Po przerwie zapoznaliśmy się z drabiną partycypacji „Word cafe”– informowaniem, konsultowaniem, współdecydowaniem i decydowaniem; w czterech grupach omawialiśmy relacje samorządu uczniowskiego z nauczycielami, każda grupa omawiała swoje pytanie:

– o czym nauczyciele powinni nas informować?

– co nauczyciele powinni z nami konsultować?

–o czym powinniśmy wspólnie z nauczycielami współdecydować?

– o czym w szkole powinniśmy decydować.

Kolejne dwa tygodnie października to lekcje wychowawcze prowadzone przez samorządy klasowe metodą „world cafe”, na których podzielili się wiedzą z odbytego szkolenia, pobudzając jednocześnie kolegów i koleżanki do kreatywnego myślenia o tym, na co uczniowie mogą mieć i mają wpływ w szkole.

29.X.2018 Rada Samorządu zorganizowała spotkanie z przedstawicielami klas celem podsumowania efektów wspólnej pracy, na ile wzrosła świadomość uczniów dotycząca samorządności, jakie były odpowiedzi na pytania postawione w drabinie partycypacji.

Akcja objęła całą społeczność szkolną, czyli 330 uczniów i wychowawców.

Realizując kategorię poświęciliśmy na przygotowanie i planowanie 10 godzin, na realizację : 5 godzin warsztaty oraz lekcje w 12 klasach, czyli razem 17 godzin, oraz podsumowanie 3 godziny.

 

ZOBACZ TAKŻE

Protokół z wyborów do Rady Samorządu w roku szkolnym 2018/2019

Dnia 27.09.2018 odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w oparciu o Ordynację Wyborczą zgodną z regulaminem Samorządu Uczniowskiego  Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2. Głosowało   231 uczniów Głosów ważnych  222 Głosów nieważnych   9 Kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego […]

TAK DLA KULTURY, CZYLI WYDARZENIE O CHARAKTERZE ARTYSTYCZNYM

Pierwsze posiedzenie Rady Samorządu w styczniu 2019 poświęciliśmy omówieniu sposobu realizacji kategorii na ten miesiąc. Stwierdziliśmy, że będzie to wydarzenie artystyczne pod tytułem „ SMARTFONY, CZATY, MEDIA SPOŁĘCZNOŚCIOWE – JAK WPŁYWAJĄ NA NASZE RELACJE Z INNYMI?” Chcieliśmy, aby […]

Super akcja – grudzień ”SERCE NA DŁONI – WYDARZENIE O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM...

AKCJA  ”SERCE NA DŁONI – WYDARZENIE O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM” – GRUDZIEŃ Dla uczniów szkoła jest naturalnym miejscem do podejmowania decyzji na rzecz innych. Wolontariat jest jednym ze stałych działań Samorządu Uczniowskiego, i  organizujemy wieloraką pomoc w każdym roku […]