NOWE!

Super Akcja Wolność kocham i rozumiem

Na początku bieżącego roku szkolnego Samorząd Od Kusego został poproszony przez P. Dyrektor o zaopiniowanie nowego Statutu Szkoły Podstawowej nr 91. Na specjalnie zorganizowanym spotkaniu dokonaliśmy omówienia zmian zaplanowanych w tym najważniejszym szkolnym dokumencie. Niektóre punkty zainteresowały nas nieszczególnie, ale były też takie, które wzbudziły w nas ogromne emocje. Była to zwłaszcza część dotycząca  praw i obowiązków ucznia oraz roli i znaczenia samorządu uczniowskiego w szkole. Ta powtórka wiadomości  ze statutu zainspirowała nas do zorganizowania akcji, w której celem miało być ukazanie tego co jako społeczność uczniowska możemy zrobić,  a do czego jesteśmy zobowiązani. A także jaka jest rola i znaczenie samorządu jako strażnika szkolnego regulaminu i ambasadora praw ucznia. Według naszego pomysłu kolejne etapy Super Akcji oparliśmy na informacjach z „Konwencji o Prawach Dziecka” i pojęciu wolności. Jednak nie rozumianej potocznie jako „róbta co chceta” tylko zgodnie z definicją słownikową gdzie wolność to prawo do swobodnego podejmowania decyzji spośród dostępnych możliwości. Przepełnieni energią i umotywowani tekstem piosenki Chłopców z Placu Broni ruszyliśmy do działań, których efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. A dzisiaj jesteśmy wielce dumni z naszej Super Akcji pomimo ogromnego zmęczenia jej organizacją!

Super Akcja: „Wolność kocham i rozumiem …”

Kategoria konkursowa:  Nic o nas bez nas, czyli promocja praw i obowiązków ucznia.

Termin: etap planowania projektu i wstępnych działań organizacyjnych –   cały październik , a etap finałowy 30 października (wtorek), w godz. 7.00 – 21.00 jako samorządowe Święto Demokracji. Jedynie część sportowa odbyła się 27 października (sobota) podczas szkolnego Pikniku Patriotycznego.

Miejsce: wybrane sale lekcyjne, korytarze szkolne , hala sportowa, patio (wewnątrzszkolny dziedziniec) oraz inne (nie)typowe miejsca itp.

Forma działań: kiermasz ciast, mecz siatkówki, muzyka na żywo, zabawa taneczna, akcja plakatowa, ogólnoszkolny plebiscyt, zbiórka plastikowych butelek i zakrętek.

Organizatorzy: koordynatorami akcji było 8 osób z Samorządu Od Kusego (kandydaci na przewodniczącego szkoły – Martyna, Gosia, Bartek i Michał oraz liderzy sekcji SU – Gabrysia, Nikola, Szymon i Wiktor). W grupie organizatorów znaleźli się również uczniowie klas IV (19 osób), którzy są zainteresowani aktywną działalnością w samorządzie i na potrzeby akcji stworzyli  Klub Przyjaciół Samorządu Od Kusego „Małe co nieco”.

Uczestnicy: ze względu na różnorodną formę działań w Super Akcji wzięła udział cała społeczność uczniowska (kilkaset osób od maluchów z klas I do dinozaurów z klas starszych), a także nauczyciele, rodzice!!! Uważamy to za nasz wielki sukces.

Zadania samorządu: działania informacyjne (różnorodny przekaz całej społeczności szkolnej celów i założeń akcji), integracyjne (ustalenie zasad współpracy z Małym Samorządem Uczniowskim i uczniami klas 4), wytwórcze (przygotowanie według własnego pomysłu koniecznie niezbędnych materiałów do organizacji akcji), marketingowe (pozyskanie sojuszników wśród dorosłych: Społeczna Rada Rodziców, nauczyciele na czele z P. Dyrektor itp.), artystyczne (organizacja ogólnoszkolnej zabawy tanecznej promującej  modę i muzykę lat 80 i 90 tych), kulinarne (przygotowanie kiermaszu ciast z przeznaczeniem na cele charytatywne), techniczne (m. in. przygotowanie nagłośnienia i dekoracji na kolejne etapy akcji) i towarzyskie (absolwent Samorządu Od Kusego Tomasz Batko – znany jako Mc Thomson – stworzył na podsumowanie prezentację multimedialną. DziękujeMY!!!).

Opis Super Akcji przedstawiamy w oparciu o informacje z  Konwencji O Prawach Dziecka .

Art. 6 PRAWO DO ŻYCIA I TOŻSAMOŚCI

Jak powszechnie wiadomo wszyscy powinni mieć  zapewnione odpowiednie warunki do życia i rozwoju. Jednak zdarza się, że z powodów zdrowotnych życie niektórych osób jest naznaczone smutkiem i łzami. Wtedy warto uwierzyć, że nigdy nie zostaniesz sam ze swoimi problemami i znajdzie się ktoś, kto wyciągnie pomocną dłoń. Na potrzeby tej części akcji został powołany Klub Przyjaciół Samorządu Od Kusego składający się z uczniów klas IV zainteresowanych aktywną działalnością prospołeczną w szkole. Ich samorządowym chrztem był projekt „Małe co nieco” zorganizowany we współpracy z Fundacją Matio. Dochód ze sprzedaży ciast został przeznaczony na dofinansowanie leczenia podopiecznych fundacji zajmującej się pomocą rodzinom i chorym na mukowiscydozę.

Sprzedawane słodkości cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów z czego organizatorzy  byli bardzo zadowoleni. Połączenie przyjemnego (pokazanie swojego kulinarnego  talentu) z pożytecznym (puszka z datkami za ciasta szybko się zapełniała) dało młodym samorządowcom radość ze wspólnego działania. Wielkim sercem i życzliwością  wykazali się też rodzice, którzy  wspomagali przygotowywania słodkości (jedna z dziewczyn wraz z mamą upiekła 150 babeczek – rekord szkoły!) Radosny klimat kiermaszu charytatywnego muzycznie uatrakcyjniali samorządowi DJ – e. W ten sposób przepyszne ciasteczko konsumowane przy ulubionym utworze to była dla niektórych uczniów najmilsza chwila w szkole tego dnia.

Art. 12. PRAWO DO WYRAŻANIA WŁASNYCH POGLĄDÓW

Każde dziecko ma prawo wypowiadać swoje zdanie w sprawach, które jego dotyczą, a dorośli powinni go wysłuchać i wziąć je pod uwagę. Dlatego mega nagrodą dla najbardziej zaangażowanych uczniów Samorządu Od Kusego była sportowa część projektu zorganizowana w ramach szkolnego Pikniku Patriotycznego z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jako samorząd  czujemy się współgospodarzami szkoły stąd też postanowiliśmy według własnego pomysłu uatrakcyjnić tę ważną uroczystość, Po uzyskaniu akceptacji dorosłych (wielkie podziękowania dla Koordynatora ds. Sportu – trenera Grzegorza Zajączkowskiego) możliwe było rozegranie meczu siatkówki Nauczyciele (koszulki białe) vs. Samorząd (koszulki czerwone).

I nie wynik był tu najważniejszy (z kronikarskiego obowiązku odnotujmy wynik 25 do 8 dla nauczycieli), nie miejsce rozegrania meczu (główna hala sportowa, gdzie na trybunach licznie zasiedli rodzice i uczniowie), ale fakt, że nasze działania w szkole są życzliwie traktowane i spotykają się z powszechną akceptacją.. Po meczu czekała nas wszystkich przepyszna niespodzianka, czyli tort w wersji patriotycznej ufundowany przez Społeczną Radę Rodziców. Jego wspólna konsumpcja z nauczycielami w pokoju P. Dyrektor udowodniła nam, że jako samorząd jesteśmy naprawdę kimś bardzo wyjątkowym! Bo przecież nie każdy  może  pozwolić sobie na takie atrakcje towarzyskie w „jaskini lwa”.

Art. 13 PRAWO DO KORZYSTANIA Z INFORMACJI

We współczesnym świecie prawo do swobody wypowiedzi w każdej formie (ustnej, pisemnej, rysunkowej itp.) oraz przekazywania i zdobywania informacji ma ogromne znaczenie. Należy tylko umiejętnie z tego prawa korzystać, aby osiągnąć zamierzony cel. Dzięki uprzejmości Opiekuna SU poprzez ogłoszenie w dzienniku elektronicznym Librus poprosiliśmy uczniów o przygotowanie plakatów z odpowiedzią na dwa hasła: „Pomyśl jak możesz zmienić szkołę. I zrób to!”, „Przyjdź, popatrz, pomyśl i działaj …”.

Kolorowe plakaty z pomysłami na uatrakcyjnienie szkolnego życia zostały rozwieszone na korytarzach, aby wszyscy mogli się z nimi zapoznać. Teraz tylko należy je sukcesywnie  wprowadzać w życie i będzie super. Samorząd Od Kusego oczywiście będzie służył pomocą w ich organizacji dla dobra całej społeczności! Zgodnie z hasłem, że razem możemy więcej …

Art. 19 OCHRONA PRZED NIESPRAWIEDLIWOŚCIĄ

Nikt nie ma prawa Cię bić, prześladować, wykorzystywać i naruszać Twojej godności. Dodatkowo każdy potrzebuje kogoś, kto może być dla niego autorytetem i wzorem do naśladowania. W sytuacjach trudnych i konfliktowych może on stać się też mediatorem, który pomoże nam rozwiązać nawet najtrudniejszy problem i okazać swoje wsparcie. Ze strony samorządu taką osobą ma być w szkole Ambasador Praw Dziecka i Wzorowy Nauczyciel.

W zorganizowanym wraz z wyborami nowych władz Samorządu Od Kusego ogólnoszkolnym plebiscycie uczniowie  mogli wskazać osoby, które będą mogły sprawować te zaszczytne funkcje. Młodzieżowym ambasadorem została była przewodnicząca samorządu Gabriela Pękala (386 na tak przy 436 głosujących), a honorowy tytuł otrzymał katecheta, p. Paweł Radwański. Teraz już każdy będzie wiedział do kogo się zgłosić kiedy zostaną złamane jego uczniowskie prawa. Nie możemy jednak zapominać, że mamy też obowiązki!

Art. 27 PRAWO DO GODZIWYCH WARUNKÓW ŻYCIA

Masz prawo do życia w warunkach zapewniających właściwy rozwój fizyczny i psychiczny, a także odpowiedniego dostępu do opieki zdrowotnej. Jednak my sami też musimy zadbać o zdrowie swoje i innych poprzez mądre działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Z tego powodu włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji, której celem jest wprowadzenie kaucji zwrotnej za plastikowe butelki. Ma to sprawić, że ulice i lasy będą mniej zaśmiecone, a powietrze będzie mniej zanieczyszczone, bo nikt nie będzie spalał butelek w piecach. W tej części akcji wzięli udział uczniowie klas 1 – 3 edukacji wczesnoszkolnej, bo dobre inicjatywy trzeba propagować od najmłodszych lat. Każdy z nich miał za zadanie w dniu akcji przynieść jedną pustą butelkę plastikową i w ten sposób uzbieraliśmy 302 sztuki.

Następnie na patio stworzyliśmy ekologiczny „basen”, aby pokazać wszystkim jak ważna jest segregacja śmieci w działaniach ekologicznych. Samorządowy pomysł został doceniony przez koordynatora akcji, radnego miejskiego, p. Łukasza Wantucha, który na swoim profilu na facebooku pogratulował nam super projektu. W nagrodę otrzymaliśmy od niego kolorowe opaski silikonowe, które zostały następnie rozlosowane wśród maluchów według przelicznika, że jedna butelka to dwa gadżety. Uśmiech na ich twarzach – bezcenny!

Art. 28 PRAWO DO EDUKACJI

Masz prawo do bezpłatnej nauki, która powinna sprzyjać rozwojowi Twojej osobowości, zdolności i umiejętności. Jednak z drugiej strony masz też obowiązek nauki aż do ukończenia 18 roku życia. Kolejna część Super Akcji miała na celu zwrócenie uwagi na ten fakt i została zorganizowana w formie gry terenowej (tzw. podchody). Przedstawiciele samorządu rozdali reprezentantom trójek klasowych karty z zagadkami do rozwiązania. Podpowiedzi na kolorowych kartkach znajdowały się na drzwiach niektórych pomieszczeń w szkole (były to przeważnie sale lekcyjne). W ten sposób można było jeszcze raz przypomnieć sobie miejsca ważne dla każdego ucznia, które związane są z jego edukacją (sala chemiczna, historyczna itp.) i nie tylko (pokój higienistki czy szkolna łazienka).

 

Za prawidłowe rozwiązanie zagadek zespoły klasowe otrzymywały pytania konkursowe dotyczące obowiązków ucznia zapisanych  w statucie szkoły. Nagrodą za prawidłowe odpowiedzi była  informacja kiedy (w jakim dniu i o jakiej godzinie) oraz gdzie (w której sali) odbędzie się pierwsze spotkanie z nowo wybranymi władzami Samorządu Od Kusego pod hasłem „(za)Poznaj swój (samo)Rząd”. W taki sposób pół żartem, pół serio połączyliśmy temat prawa do edukacji z obowiązkami, które z tego wynikają.  A przy okazji mamy możliwość atrakcyjnie zaprezentować nowo wybrany  Zarząd SU.

Art. 31 PRAWO DO ODPOCZYNKU

Jako uczniowie mamy prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych. Zgodnie z tym zapisem osoby z Sekcji ds. Życia Kulturalnego i Rozrywkowego w godzinach wieczornych zorganizowały trzygodzinną zabawę taneczną w stylu retro. Zgodnie z hasłem  przewodnim na parkiecie bawili się uczniowie poprzebierani w klimacie  mody  lat 80 i 90 tych (różnokolorowe stroje, włosy postawione na żelu czy pomalowane paznokcie itp.). Z głośników zaś popłynęła mega rozrywkowa muzyka tamtych niepowtarzalnych czasów (m.in. Lady Pank, Perfect, Maanam czy Abba, Bon Jovi, Europe itp.).

Nie zabrakło również gier i zabaw integracyjnych prowadzonych przez Ambasadorkę Praw Dziecka, nauki niekonwencjonalnych tańców typu kaczuszki, macarena czy wyboru króla i królowej dyskoteki. Prawie 100 uczestników nie narzekało na brak muzycznych wrażeń, a do wspólnej zabawy co chwilę włączali się rodzice i nauczyciele w myśl powiedzenia, że dla każdego coś miłego do (za)tańczenia. Słowa ostatniej piosenki Elektrycznych Gitar uświadomiły wszystkim, że wszystko co dobre ma swój początek, ale i koniec. Jednak świadomość, że to było wspaniałe zakończenie cudownego dnia samorządowego Święta Demokracji dodawało wszystkim otuchy i wiary, że kolejny dzień w szkole może być równie fascynujący. Pod warunkiem, że skorzystasz z kolejnych propozycji Samorządu Od Kusego, a może i sam włączysz się w ich organizację!

Art. 42 PRAWO DO ZNAJOMOŚCI SWOICH PRAW.

Masz prawo znać swoje prawa! To oczywiste stwierdzenie rodzi jednak pytanie w jaki sposób najlepiej rozreklamować Super Akcję samorządu na temat wolności. Sam pomysł na działania nie wystarczy z nim dotrzeć do adresatów. Jak to zrobić oryginalnie i skutecznie, aby osiągnąć zamierzony efekt? W tym celu postanowiliśmy połączyć działania marketingowe z akcją charytatywną, czyli zbiórką plastikowych zakrętek dla młodych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Helclów. W ten sposób zebraliśmy taką ich liczbę, że udało się nam ułożyć z nich kolorowe napisy  reklamujące Super Akcję Samorządu Od Kusego.

Podczas ich tworzenia na patio pod słonecznym tego dnia niebem uczestnicy bawili się znakomicie. A od samego rana z okien budynku uczniowie z podziwem patrzyli na nasz artystyczny projekt reklamowy stwierdzając, że „samorząd jest prestiżowy”. I o to właśnie chodzi, aby jak najwięcej osób doceniło znaczenie samorządu w codziennym życiu szkolnym zgodnie z  hasłem „Samorząd rządzi, samorząd radzi, samorząd nigdy Was nie zdradzi” 🙂

Zarząd Samorządu Od Kusego w składzie (od lewej): Bartłomiej Batko – minister finansów, Michał Glonek – prezydent SU, Małgorzata Król – arcymistrzyni SU oraz Martyna Klaja – sekretarz SU. A gdzie jest SKARB? Odpowiedź poznamy już może przy następnej Super Akcji …

NOWE!

Letnia Szkoła Rzecznictwa

Letnia Szkoła Rzecznictwa zaprasza młodzieżowych radnych, samorządowców uczniowskich, młodych aktywistów oraz osoby, które chciałyby się rozwijać w tym kierunku na dwa intensywne dni szkolenia. Termin i miejsce: 8-9 sierpnia 2019 r, siedziba Stowarzyszenia Europe4Youth- ul. Urzędnicza 14/1, Kraków. Po zakończeniu programu […]

NOWE!

Juliada 2019- młodzieżowy festiwal sportu w Krakowie

W dniach 13-14 lipca 2019 r. zapraszamy na 21. edycję Juliady, jedną z najważniejszych imprez propagujących sport i kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży w Małopolsce,  organizowaną od 1999 r w partnerstwie Miasta Kraków i Stowarzyszenia Siemacha. Przez cały […]