NOWE!

Wybory uzupełniające do Rady Uczniowskiej

Rada uczniowska została wybrana w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami  Integracyjnymi

w Krakowie!

Dnia 27 września 2018 roku, w Szkole Podstawowej nr 12 im. Janusza Korczaka odbyło się głosowanie w sprawie wyboru nowych członków Rady Uczniowskiej. Były to wybory uzupełniające, ale też wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy, członkami Rady mogli zostać uczniowie gimnazjum, ale też i szkoły podstawowej. W związku z tym Rada będzie musiała reprezentować bardzo zróżnicowane grono uczniów. We wrześniu zgłosiło się dziesięć osób aspirujących do reprezentowania uczniów. Z klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej zgłosiło się dziewięcioro uczniów. Byli to kolejno: Amelia Niewdana 7b, Maria Czyżewska 7b, Amelia Pajda 8a, Izabela Cieślik 8a, Anna Szyma 8b, Małgorzata Opydo 8b, Victoria Mirecka 8c, Bartosz Liskowski 8c i Olga Maćkosz 8d. Z klas trzecich gimnazjum zgłosiła się tylko jedna osób Antoni Baran z klasy IIID.

Od połowy września kandydaci rozpoczęli swoje kampanie wyborcze. Uformowały się poszczególne sztaby odpowiadające za korzystne rozsławienie imienia swojego kandydata. Nie brakowało rozwieszania plakatów czy roznoszenia cukierków. Po ponad dwóch tygodniach prowadzenia zaciekłej walki o wyborców dnia 26 września, kandydaci zaprezentowali się
i ogłosili swoje plany przed wyborcami, podczas uroczystego zebrania na sali gimnastycznej na lekcji piątej. Każdy z aspirujących do rady miał 5 minut na przekazanie wszystkiego co chciał powiedzieć. Niektóre przemówienia były niezbyt porywające, ale kilku prezentującym udało się otrzymać gromkie oklaski i uznanie wyborców. Po przemówieniach nastąpiła cisza wyborcza. Następnego dnia odbyło się głosowanie. Do Rady Uczniowskiej dostali się:
Antoni Baran – 129 głosów, Amelia Niewdana – 52 głosy,
Victoria Mirecka – 50 głosów, Anna Szyma – 33 głosy
i Izabela Cieślik – 28 głosów
. Na opiekunkę Rady została wybrana Pani Ksenia Onyszkanycz. Dwa dni później odbyło się pierwsze w tym roku zebranie  Rady Uczniowskiej. Podczas tego spotkania członkowie Rady wybrali przewodniczącą, Annę Wilk z klasy IIIB
i wiceprzewodniczącą, Victorię Mirecką z klasy 8c. Po ustaleniu podstaw funkcjonowania Rady, radni przeszli do uporządkowywania spraw bieżących.

W załącznikach do powyższego wpisu dodajemy protokół końcowy wyborów oraz fragment Regulaminu SU dotyczący Ordynacji Wyborczej, w tym m. in. zasad organizacji demokratycznych wyborów.

Protokół Końcowy Wybory                    Regulamin Wybory Su

ZOBACZ TAKŻE

Wielka Integracja, czyli Bal Piórnika 2018

    W roku szkolnym dołączyło do społeczności szkolnej 5 klas pierwszych. 3 – technikum, 2 – liceum. W związku z tym od września samorząd uczniowski zastanawiał się nad akcją, która by pozwoliła zintegrować wychowawców klas 1, innych […]

Samorząd uczniowski w mechaniku

23.X.2018r. odbyło się zebranie SU w ZSM1 w celu zatwierdzenia nowego przewodniczącego. Do kandydowania zgłosił się jeden uczeń pełniący tą funkcję w roku ubiegłym, czyli Bartosz Gawron. Na zebraniu SU jego kandydatura została zatwierdzona, w związku z czym […]

Jak powstał nasz samorząd

Wybory do Samorządu Szkolnego są dla każdego ucznia 23 LO jedną z pierwszych „lekcji demokracji”. Ich przebieg określa  „Regulamin samorządu szkolnego XXIII LO”. Oto jego najważniejsze punkty: Regulamin Samorządu XXIII LO I. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie liceum. […]

Samorządowe Święto Demokracji

3,2,1 … ZaczynaMY! Niniejszym prezentujemy całemu światu wyniki wyborów Samorządu Od Kusego przeprowadzonych w ramach szkolnego Święta Demokracji oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 91 w Krakowie zawierający m. in. zapisy ordynacji wyborczej. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów […]

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XVI Liceum Ogólnokształcącego Im. K. K. Baczyńskieg...

Wstęp ​Samorząd Uczniowski XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 1996 Nr 67, […]

SUPER-AKCJA: Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne...

SUPER-AKCJA  – PAŹDZIERNIK: Młody obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne Pod koniec października Szkolna Rada Uczniowska  włączyła się ze swoim przedsięwzięciem w obchody 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W związku z tym 30 października 2018 r. […]

Czas wolny po szkole dla dzieci w Krakowie

Bezpłatne placówki wsparcia dziennego dostępne są dla dzieci na terenie całego miasta. To łącznie 33 oddziały, z których mogą korzystać wszyscy uczniowie po zajęciach odbytych w szkole. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym mogą korzystać z placówek wsparcia […]

Rada Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wybrana!

W ostatnim tygodniu września w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego!     Każdy z kandydujących przedstawił atrakcyjny i ciekawy plan wyborczy. Wybór odpowiedniego kandydata był bardzo trudny […]

Protokół z wyborów do Rady Samorządu w roku szkolnym 2018/2019

Dnia 27.09.2018 odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w oparciu o Ordynację Wyborczą zgodną z regulaminem Samorządu Uczniowskiego  Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2. Głosowało   231 uczniów Głosów ważnych  222 Głosów nieważnych   9 Kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego […]

Jak podbiliśmy 8 LO

12 października w naszej szkole odbyły się wybory na Prezydenta Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiamy Wam protokół z tego wydarzenia oraz załączamy link do regulaminu wyborów: Protokół z wyborów Prezydenta SU 8 LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Zgłoszeni kandydaci: […]