NOWE!

Chemik dla Niepodległej 9.11.2018

Chemik dla Niepodległej

Dzień 11.11.1918 roku jest dla każdego Polaka datą szczególnie ważną. Wtedy bowiem nasza Polska formalnie odzyskuje niepodległość. Dla nas jako współczesnych obywateli jest to okazja nie tylko do świętowania , lecz również do głębokiej refleksji na temat tego, ile znaczy władza. Przecież do dziś nie znamy prawdziwej liczby poległych, zabitych , zaginionych. Powinniśmy się zastanowić gdzie jest granica człowieczeństwa, a zaczyna się, mówiąc wprost – bestialstwo. Pielęgnujmy pamięć o bohaterach, nie tylko tych, których znamy z nazwiska, lecz o wszystkich, bo to oni oddali najwyższą wartość – życie abyśmy dziś mogli nazywać się niepodległym narodem. Szanujmy siebie nawzajem jako ludzi, jako obywateli.

Samorząd Uczniowski ZSCh postanowił na kilka sposobów uczcić 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
1. Od stycznia 2018 roku prowadziliśmy tablicę wpisów. Chcięliśmy aby na dzień 11.11.2018 nasza społeczność szkolna zdobyła 100 szczytów. Wpisywaliśmy zatem nazwę szczytu i imię zdobywcy. W ten sposób chcięliśmy oddać hołd poległym. Dziękujemy .
2. Postanowiliśmy aby nasi uczniowie poczuli się jak bohaterowie mickiewiczowskiej epopei narodowej pt. „Pan Tadeusz”. Wraz z nauczycielami wychowania fizycznego prowadziliśmy przez miesiąc zajęcia , na których uczyliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły tańczyć poloneza. Co tydzień na jednej godzinie wf-u odbywał się w każdej klasie polonez.
Finał miał miejsce 9.11.2018 , kiedy to w dwóch turach całą szkołą zatańczyliśmy. W pierwszej parze Zastępca przewodniczącej – Grzegorz Broszkiewicz z 3t w naszym regionalnym, krakowskim stroju oraz Pani Dyrektor Elżbieta Ramatowska. Kilku nauczycieli – pani vice dyrektor Adriana Klepka , pan Wojciech Brzuchacz również odziani byli w stroje krakowskie. Lecz nie tylko oni, dziewczęta z 2c przebrały się również w stroje harcerskie oraz inne stroje regionalne. Jedna z pań nauczycielek w ręce niosła dwie róże – jedną biała, druga czerwoną. Tuż po 2 turze tańca spontanicznie zatańczyliśmy belgijkę. Naszym zadaniem było w ten dzień czuwać nad porządkiem trwania uroczystości, przygotowanie nagłośnienia, sprawowanie opieki nad atmosferą. W akcji brała udział cała szkoła.
3. Tuż po wspólnym odśpiewaniu Hymnu o godzinie 11;11 ułożyliśmy z siebie napis – CHEMIK DLA NIEPODLEGŁEJ. Naszym zadaniem było ówczesne przygotowanie białych i czerwonych kartek formatu A3, rozstawienie uczniów na wcześniej zaznaczonych literą X miejscach. Zdjęcie zostało wykonane przez panią Anetę Polit z 3 piętra budynku szkoły.
W ten dzień miały miejsce 3 akademie – 3, ponieważ chcięliśmy aby wszyscy mogli uczestniczyć w wydarzeniach. Klasy 3a i 3b przygotowały występ słowno – muzyczny. W przerwie między przedstawieniami zaśpiewaliśmy dumnie Rotę, to również był skutek naszych starań o atmosferę dumy z tego, że jesteśmy Polakami. Jak co roku przeprowadziliśmy dzień wcześniej Wieli konkurs pieśni patriotycznych

Wszystkie nasze poczynania miały jeden wspólny cel – aby nasi uczniowie poczuli się patriotami, aby radość z tego, że możemy żyć w niepodległej Polsce przesiąkła nas do „suchej nitki”. Tak też się stało, świadczy o tym ilość zaangażowanych osób, nastroje.

Katarzyna Migdał
Superakcja w kategorii

  • Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne.

ZOBACZ TAKŻE

Jak powstał nasz samorząd

Wybory do Samorządu Szkolnego są dla każdego ucznia 23 LO jedną z pierwszych „lekcji demokracji”. Ich przebieg określa  „Regulamin samorządu szkolnego XXIII LO”. Oto jego najważniejsze punkty: Regulamin Samorządu XXIII LO I. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie liceum. […]

Integracja bis, czyli Andrzejki w naszej szkole

Po październikowej udanej SUPERakcji integracyjnej Samorząd Szkoły Podstawowej nr 103 postanowił iść za ciosem i miesiąc później zorganizować kolejną zabawę dla gimnazjalistów i najmłodszych. Tym razem już poza rozgrywkami Samorządowej Ligi Mistrzów – wszakże od zdobywania punktów w rankingach […]

Samorządowy Turniej Na Orientację

Jednym z wydarzeń w ramach  Samorządowej Ligi Mistrzów był zorganizowany w połowie października w Lasku Wolskim Samorządowy Turniej Na Orientację. Na starcie zgromadzili się młodzieżowi liderzy społeczni z różnych szkół całego Krakowa. Wśród uczestników nie mogło też zabraknąć […]

W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja….

Serce na dłoni, czyli akcja o charakterze charytatywnym             W tym miesiącu postanowiliśmy zrobić coś dobrego dla innych. Naszą kolejną super akcją była wizyta u pacjentów oddziału neurochirurgii w szpitalu w Prokocimiu. Postanowiliśmy przygotować mikołajkowe prezenty i wręczyć […]

To wprost w dyni się nie mieści pora mrocznych opowieści – Superakcja Październ...

Przygotowania do Październikowej akcji „Szkoła się bawi”, zaczęły się w piątek 19, kiedy to Samorząd odbył na ten temat naradę. Rozdzielono wtedy zadania i ustalono termin – 30.10.  Aby upewnić się, że cała szkoła wie o nadchodzącym wydarzeniu […]

Wybory samorządowe Szkoły Podstawowej nr 67

20 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 67 im. Władysława Łokietka odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Na ośmiu kandydatów oddano 229 głosów. Wybrani zostali:   Przewodnicząca Hanna Działach (51 gł.) Zastępca Anna Gibiec (43 gł.) Sekretarz […]

Samorządowe Święto Demokracji

3,2,1 … ZaczynaMY! Niniejszym prezentujemy całemu światu wyniki wyborów Samorządu Od Kusego przeprowadzonych w ramach szkolnego Święta Demokracji oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 91 w Krakowie zawierający m. in. zapisy ordynacji wyborczej. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów […]

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w SP 49!

      Sprawozdanie z przebiegu wyborów do Samorządu Uczniowskiego z dnia 17 IX 2018r.     Spotkanie z kandydatami oraz oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej rozpoczęło się 7 IX 2018r. Na liście wyborczej pojawiło się pięć nazwisk. Harmonogram głosowania […]

SUPER-AKCJA Szkoła się bawi, czyli integracja środowiska szkolnego.

SUPER-AKCJA Szkoła się bawi, czyli integracja środowiska szkolnego. W listopadzie Rada Uczniowska podjęła się zadania zacieśnienia więzi łączących uczniów naszej szkoły. Już pewną tradycją zapoczątkowaną w ubiegłym roku szkolnym, stało się wydarzenie organizowane przez Radę Uczniowską, zwane NOCĄ […]

KDO ds. Młodzieży

Komisji Dialogu Obywatelskiego