Chemik dla Niepodległej 9.11.2018

Chemik dla Niepodległej

Dzień 11.11.1918 roku jest dla każdego Polaka datą szczególnie ważną. Wtedy bowiem nasza Polska formalnie odzyskuje niepodległość. Dla nas jako współczesnych obywateli jest to okazja nie tylko do świętowania , lecz również do głębokiej refleksji na temat tego, ile znaczy władza. Przecież do dziś nie znamy prawdziwej liczby poległych, zabitych , zaginionych. Powinniśmy się zastanowić gdzie jest granica człowieczeństwa, a zaczyna się, mówiąc wprost – bestialstwo. Pielęgnujmy pamięć o bohaterach, nie tylko tych, których znamy z nazwiska, lecz o wszystkich, bo to oni oddali najwyższą wartość – życie abyśmy dziś mogli nazywać się niepodległym narodem. Szanujmy siebie nawzajem jako ludzi, jako obywateli.

Samorząd Uczniowski ZSCh postanowił na kilka sposobów uczcić 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
1. Od stycznia 2018 roku prowadziliśmy tablicę wpisów. Chcięliśmy aby na dzień 11.11.2018 nasza społeczność szkolna zdobyła 100 szczytów. Wpisywaliśmy zatem nazwę szczytu i imię zdobywcy. W ten sposób chcięliśmy oddać hołd poległym. Dziękujemy .
2. Postanowiliśmy aby nasi uczniowie poczuli się jak bohaterowie mickiewiczowskiej epopei narodowej pt. „Pan Tadeusz”. Wraz z nauczycielami wychowania fizycznego prowadziliśmy przez miesiąc zajęcia , na których uczyliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły tańczyć poloneza. Co tydzień na jednej godzinie wf-u odbywał się w każdej klasie polonez.
Finał miał miejsce 9.11.2018 , kiedy to w dwóch turach całą szkołą zatańczyliśmy. W pierwszej parze Zastępca przewodniczącej – Grzegorz Broszkiewicz z 3t w naszym regionalnym, krakowskim stroju oraz Pani Dyrektor Elżbieta Ramatowska. Kilku nauczycieli – pani vice dyrektor Adriana Klepka , pan Wojciech Brzuchacz również odziani byli w stroje krakowskie. Lecz nie tylko oni, dziewczęta z 2c przebrały się również w stroje harcerskie oraz inne stroje regionalne. Jedna z pań nauczycielek w ręce niosła dwie róże – jedną biała, druga czerwoną. Tuż po 2 turze tańca spontanicznie zatańczyliśmy belgijkę. Naszym zadaniem było w ten dzień czuwać nad porządkiem trwania uroczystości, przygotowanie nagłośnienia, sprawowanie opieki nad atmosferą. W akcji brała udział cała szkoła.
3. Tuż po wspólnym odśpiewaniu Hymnu o godzinie 11;11 ułożyliśmy z siebie napis – CHEMIK DLA NIEPODLEGŁEJ. Naszym zadaniem było ówczesne przygotowanie białych i czerwonych kartek formatu A3, rozstawienie uczniów na wcześniej zaznaczonych literą X miejscach. Zdjęcie zostało wykonane przez panią Anetę Polit z 3 piętra budynku szkoły.
W ten dzień miały miejsce 3 akademie – 3, ponieważ chcięliśmy aby wszyscy mogli uczestniczyć w wydarzeniach. Klasy 3a i 3b przygotowały występ słowno – muzyczny. W przerwie między przedstawieniami zaśpiewaliśmy dumnie Rotę, to również był skutek naszych starań o atmosferę dumy z tego, że jesteśmy Polakami. Jak co roku przeprowadziliśmy dzień wcześniej Wieli konkurs pieśni patriotycznych

Wszystkie nasze poczynania miały jeden wspólny cel – aby nasi uczniowie poczuli się patriotami, aby radość z tego, że możemy żyć w niepodległej Polsce przesiąkła nas do „suchej nitki”. Tak też się stało, świadczy o tym ilość zaangażowanych osób, nastroje.

Katarzyna Migdał
Superakcja w kategorii

  • Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne.
NOWE!

Punkt Doradztwa Kryzysowego

4 maja miasto Kraków uruchomiło Punkty Doradztwa Kryzysowego. Miejscy konsultanci wspomagać będą trzech głównych adresatów, do których skierowana jest pomoc prezydenta Krakowa, czyli przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców. Konsultanci udzielą informacji w zakresie funkcjonujących rozwiązań miejskich skierowanych do […]

NOWE!

Raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 r.

Przedstawiamy raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 roku. 20 młodzieżowych ambasadorów Budżetu Obywatelskiego, 60 osób zaangażowanych w projekt Młodzież Działa Lokalnie, 200 uczestników Dnia Samorządu Uczniowskiego, 600 osób zaangażowanych w Juliadę, 160 uczestników Młodzieżowych Dni […]