NOWE!

Chemik dla Niepodległej 9.11.2018

Chemik dla Niepodległej

Dzień 11.11.1918 roku jest dla każdego Polaka datą szczególnie ważną. Wtedy bowiem nasza Polska formalnie odzyskuje niepodległość. Dla nas jako współczesnych obywateli jest to okazja nie tylko do świętowania , lecz również do głębokiej refleksji na temat tego, ile znaczy władza. Przecież do dziś nie znamy prawdziwej liczby poległych, zabitych , zaginionych. Powinniśmy się zastanowić gdzie jest granica człowieczeństwa, a zaczyna się, mówiąc wprost – bestialstwo. Pielęgnujmy pamięć o bohaterach, nie tylko tych, których znamy z nazwiska, lecz o wszystkich, bo to oni oddali najwyższą wartość – życie abyśmy dziś mogli nazywać się niepodległym narodem. Szanujmy siebie nawzajem jako ludzi, jako obywateli.

Samorząd Uczniowski ZSCh postanowił na kilka sposobów uczcić 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
1. Od stycznia 2018 roku prowadziliśmy tablicę wpisów. Chcięliśmy aby na dzień 11.11.2018 nasza społeczność szkolna zdobyła 100 szczytów. Wpisywaliśmy zatem nazwę szczytu i imię zdobywcy. W ten sposób chcięliśmy oddać hołd poległym. Dziękujemy .
2. Postanowiliśmy aby nasi uczniowie poczuli się jak bohaterowie mickiewiczowskiej epopei narodowej pt. „Pan Tadeusz”. Wraz z nauczycielami wychowania fizycznego prowadziliśmy przez miesiąc zajęcia , na których uczyliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły tańczyć poloneza. Co tydzień na jednej godzinie wf-u odbywał się w każdej klasie polonez.
Finał miał miejsce 9.11.2018 , kiedy to w dwóch turach całą szkołą zatańczyliśmy. W pierwszej parze Zastępca przewodniczącej – Grzegorz Broszkiewicz z 3t w naszym regionalnym, krakowskim stroju oraz Pani Dyrektor Elżbieta Ramatowska. Kilku nauczycieli – pani vice dyrektor Adriana Klepka , pan Wojciech Brzuchacz również odziani byli w stroje krakowskie. Lecz nie tylko oni, dziewczęta z 2c przebrały się również w stroje harcerskie oraz inne stroje regionalne. Jedna z pań nauczycielek w ręce niosła dwie róże – jedną biała, druga czerwoną. Tuż po 2 turze tańca spontanicznie zatańczyliśmy belgijkę. Naszym zadaniem było w ten dzień czuwać nad porządkiem trwania uroczystości, przygotowanie nagłośnienia, sprawowanie opieki nad atmosferą. W akcji brała udział cała szkoła.
3. Tuż po wspólnym odśpiewaniu Hymnu o godzinie 11;11 ułożyliśmy z siebie napis – CHEMIK DLA NIEPODLEGŁEJ. Naszym zadaniem było ówczesne przygotowanie białych i czerwonych kartek formatu A3, rozstawienie uczniów na wcześniej zaznaczonych literą X miejscach. Zdjęcie zostało wykonane przez panią Anetę Polit z 3 piętra budynku szkoły.
W ten dzień miały miejsce 3 akademie – 3, ponieważ chcięliśmy aby wszyscy mogli uczestniczyć w wydarzeniach. Klasy 3a i 3b przygotowały występ słowno – muzyczny. W przerwie między przedstawieniami zaśpiewaliśmy dumnie Rotę, to również był skutek naszych starań o atmosferę dumy z tego, że jesteśmy Polakami. Jak co roku przeprowadziliśmy dzień wcześniej Wieli konkurs pieśni patriotycznych

Wszystkie nasze poczynania miały jeden wspólny cel – aby nasi uczniowie poczuli się patriotami, aby radość z tego, że możemy żyć w niepodległej Polsce przesiąkła nas do „suchej nitki”. Tak też się stało, świadczy o tym ilość zaangażowanych osób, nastroje.

Katarzyna Migdał
Superakcja w kategorii

  • Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne.

ZOBACZ TAKŻE

Regulamin samorządu uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1 IM. SZCZEPANA HUMBERTA W KRAKOWIE Regulamin zawiera: I. Postanowienia ogólne II. Organy Samorządu Uczniowskiego III. Tryb przeprowadzania wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego IV. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego V. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego […]

Regulamin portalu

Informacje prawne Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania z usług internetowych Portalu Internetowego „Młody Kraków”, którego właścicielem jest Gmina Miejska Kraków. Nota zawiera takie informacje, jak: polityka prywatności, regulamin konta użytkownika oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody […]

Wybory samorządowe Szkoły Podstawowej nr 67

20 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 67 im. Władysława Łokietka odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Na ośmiu kandydatów oddano 229 głosów. Wybrani zostali:   Przewodnicząca Hanna Działach (51 gł.) Zastępca Anna Gibiec (43 gł.) Sekretarz […]

Pozwólcie Nam Oddychać !!!!!

                 Nasze miejsce na Ziemi!!   Nie wiadomo kiedy nadeszła zima, a wraz z nią smog. W klasach na szczęście mamy filtry powietrza, ale zaraz po wyjściu ze szkoły odczuwamy skutki zanieczyszczenia w całej okazałości. Postanowiliśmy więc uświadomić naszym […]

Rada Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wybrana!

W ostatnim tygodniu września w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego!     Każdy z kandydujących przedstawił atrakcyjny i ciekawy plan wyborczy. Wybór odpowiedniego kandydata był bardzo trudny […]

Samorząd uczniowski w mechaniku

23.X.2018r. odbyło się zebranie SU w ZSM1 w celu zatwierdzenia nowego przewodniczącego. Do kandydowania zgłosił się jeden uczeń pełniący tą funkcję w roku ubiegłym, czyli Bartosz Gawron. Na zebraniu SU jego kandydatura została zatwierdzona, w związku z czym […]

Czy umiemy rozmawiać o naszych prawach?

Czy umiemy rozmawiać o naszych prawach?             Luty upłynął w naszym liceum pod znakiem praw i obowiązków ucznia. W tym roku postanowiliśmy zaprezentować je w inny sposób, dzięki czemu wszyscy uczniowie kształtowali superakcję. Postawiliśmy na debatę oksfordzką, która […]

SUPER-AKCJA Szkoła się bawi, czyli integracja środowiska szkolnego.

SUPER-AKCJA Szkoła się bawi, czyli integracja środowiska szkolnego. W listopadzie Rada Uczniowska podjęła się zadania zacieśnienia więzi łączących uczniów naszej szkoły. Już pewną tradycją zapoczątkowaną w ubiegłym roku szkolnym, stało się wydarzenie organizowane przez Radę Uczniowską, zwane NOCĄ […]

Protokół wyborów do SRU

18 czerwca 2018 r., w Szkole Podstawowej nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie, zostały przeprowadzone wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej. W wyborach wzięło udział 213 uczniów. W wyniku przeprowadzonych obliczeń Komisja Wyborcza w składzie: Jan Kośla, Jakub […]

Jasełka z humorem, czyli Superakcja Serce na Dłoni

Od ponad dwóch miesięcy klasa ósma przygotowywała się do wielkiego występu w szkole integracyjnej w Radwanowicach, który miał miejsce 6 lutego, we środę. Na początku rozdzielono role, co zajęło nieco więcej czasu niż się spodziewano, głównie z powodu braku chętnych. […]