NOWE!

Patriotyczny listopad ze wspomnieniami i pięknymi słowami

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się w naszej szkole od wspólnego radosnego śpiewania pieśni patriotycznych. Wydarzenie to wywarło ogromny wpływ na nasz samorząd szkolny, który również postanowił włączyć się w miesięczne obchody tej szczególnej rocznicy. Z tego powodu w ramach SUPERakcji „Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne” zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej nr 103 dwa wydarzenia.

Pierwszym z nich było zaproszenie do naszej szkoły specjalnego gościa – Pana Edwarda Nowaka, byłego działacza nowohuckiej „Solidarności”, który przybył do naszej szkoły za sprawą naszej Pani Minister Wolontariatu, Weroniki Woźniczki, której dziadek działał wspólnie z Panem Edwardem w Solidarności Hutniczej. Dnia 21 listopada w dwóch lekcjach „żywej historii” przygotowanych odrębnie dla młodych klas szkoły podstawowej i społeczności gimnazjalnej p. Edward Nowak opowiedział m. in. o czasach strajku robotniczego w ówczesnej Hucie im. Lenina i grozie stanu wojennego. Dzięki wspomnieniom lokalnego działacza społecznego uczniowie mogli dowiedzieć się, jak wyglądało życie w Nowej Hucie w początkach lat 80. XX wieku. Pięcioosobowy sztab organizacyjny pod przywództwem Weroniki i Adama Bebaka czuwał nad właściwym uhonorowaniem naszego gościa i technicznym przygotowaniem spotkania. Była to świetna okazja do poznania historii naszej małej ojczyzny oraz uświadomienia sobie, jak ważnymi wartościami w życiu codziennym są wolność i solidarność. Podczas spotkania z p. Edwardem Nowakiem nie zabrakło czasu na zadawanie pytań ze strony publiczności, która była wielce zaintrygowana bogatym życiorysem naszego gościa.To bardzo pouczające spotkanie było okazją do wymiany cennych międzypokoleniowych doświadczeń. Bardzo dziękujemy p. Edwardowi Nowakowi za przyjęcie naszego zaproszenia i wzięcie udziału w spotkaniach, w których wzięła udział cała społeczność naszej szkoły. Z relacji na jego Facebooku wnioskujemy, że był on zadowolony z wizyty w naszej szkole.

 

Równolegle z planami zaproszenia specjalnego gościa nasz samorząd wziął się za realizację projektu filmowego promującego piękną polszczyznę. Zainspirowani pomysłem polonistycznie natchnionego Opiekuna Samorządu, p. Kamila Gołdowskiego, wystawiliśmy na tydzień w naszej szkole potężny słoik, do którego uczniowie mogli zgłaszać swoje propozycje najpiękniejszych wyrazów w języku polskim. Dodatkowo w ramach lekcji języka polskiego i zajęć świetlicowych uczniowie przeszukali słowniki języka polskiego w poszukiwaniu najrozmaitszych pięknie brzmiących słów. Po tygodniowej wędrówce przez egzotykę rodzimego słownictwa dziewczyny z samorządu pod okiem p. Kamila przystąpiły do wytypowania setki najpiękniejszych słów w języku polskim na stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Po tej wstępnej selekcji do akcji wkroczył sam przewodniczący szkoły, który zajął stanowisko reżysera. Do ekipy filmowej Adriana Gościeja dołączyli Adam Bebak (Minister Rozrywki), Natalia Śmietana (Minister Skarbu) oraz Dawid Kowal i Constantin Rupa z Działu Technicznego. Jako aktorzy została wykorzystana bardziej śmiała połowa społeczności szkolnej, która nie bała się stanąć w obliczu kamery, żeby wypowiedzieć słowa, które nie należą do najczęściej wykorzystywanych w naszym języku. Mamy nadzieję, że nasza akcja zwieńczona skromnym montażem filmowym wpłynie na ubogacenie języka dzieci i młodzieży. Kto wie, być może część poznanej leksyki wykorzystamy już wkrótce przy okazji prac pisemnych na języku polskim? W repertuarze słów znalazły się także bardziej wyrafinowane obelgi (np. urwipołećłachmytaszubrawiec), więc mamy chociaż nadzieję, że w czasie szkolnych sprzeczek z rówieśnikami nie będziemy dawać świadectwa ubóstwa językowego. 😉

Tagi: , , , , , ,

ZOBACZ TAKŻE

Prezydium SU w Chemiku 2018/19

W Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie kadencja samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata. Funkcji przewodniczącego nie powinna pełnić osoba, która w danym roku szkolnym jest w klasie maturalnej. W tym roku, zorganizowaliśmy spotkanie samorządów klasowych oraz samorządu szkolnego, gdzie […]

Zarząd SU Szkoły Podstawowej nr 103 wybrany!

Czwartego października w Szkole Podstawowej nr 103 w Krakowie im. K. I. Gałczyńskiego odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Dla społeczności szkoły były to wybory szczególne, gdyż jest to pierwszy rok szkolny, w którym w naszej szkole […]

Samorząd uczniowski w mechaniku

23.X.2018r. odbyło się zebranie SU w ZSM1 w celu zatwierdzenia nowego przewodniczącego. Do kandydowania zgłosił się jeden uczeń pełniący tą funkcję w roku ubiegłym, czyli Bartosz Gawron. Na zebraniu SU jego kandydatura została zatwierdzona, w związku z czym […]

Widowisko Dumy i Radości

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Kuratorium Oświaty w Krakowie zorganizowało uroczystość pod hasłem „Widowisko dumy i radości”. Była to barwna lekcja historii na żywo, na której przedstawiciele różnych szkół z całej Małopolski prezentowali Bohaterów naszej Ojczyzny. Reprezentacja […]

Gerard Banach & Mountains Kusy Friends Super Akcja

(Nie)dawno temu gdzieś w (nie)odległej galaktyce na planecie Ziemia w sportowym miejscu, któremu patronuje Janusz Kusociński (ps. Kusy), narodziła się samorządowa drużyna do zadań specjalnych – Lego Kusy Friends. Inspiracją do jej powstania stał się film „Podaj dalej”, […]

Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej

REGULAMIN SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 im. LUCJANA RYDLA W KRAKOWIE OPRACOWANY NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 ( art. 55 ) oraz STATUTU SZKOŁY.             […]

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XVI Liceum Ogólnokształcącego Im. K. K. Baczyńskieg...

Wstęp ​Samorząd Uczniowski XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 1996 Nr 67, […]

KDO ds. Młodzieży

Komisji Dialogu Obywatelskiego

Rada Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wybrana!

W ostatnim tygodniu września w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego!     Każdy z kandydujących przedstawił atrakcyjny i ciekawy plan wyborczy. Wybór odpowiedniego kandydata był bardzo trudny […]

Protokół wyborów do SRU

18 czerwca 2018 r., w Szkole Podstawowej nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie, zostały przeprowadzone wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej. W wyborach wzięło udział 213 uczniów. W wyniku przeprowadzonych obliczeń Komisja Wyborcza w składzie: Jan Kośla, Jakub […]