NOWE!

Uczymy szacunku do tradycji Super Akcja

Jest  w karnawale nieco zapomniany zwyczaj taki – przebierają się dziewczyny i chłopaki, i już jako kolędnicy chodzą z gwiazdą po ulicy, kto ich wpuści do swej chaty będzie piękny i bogaty, kto zaprosi ich do środka tego szczęście wkrótce spotka. Z okresem poświątecznej radości zwłaszcza w małych społecznościach lokalnych związana jest organizacja orszaków kolędniczych. Ich celem jest kultywowanie różnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycji i zwyczajów związanych z życiem religijnym i kulturą danego regionu. Jako Samorząd Od Kusego podjęliśmy się zadania, aby ten ważny element ludowości związanej ze staropolską tradycją kolędowania spopularyzować także wśród społeczności szkolnej i w środowisku lokalnym. Jednak oprócz wymiaru kulturalnego nasze samorządowe działania miały też wymiar charytatywny i pozwoliły zintegrować się przez sztukę.

Temat Super Akcji: Uczymy szacunku do tradycji

Kategoria konkursowa:  Tak dla Kultury, czyli wydarzenie o charakterze artystycznym.

Termin: etap planowania projektupoczątek stycznia, super finał akcji – 10 stycznia 2019 r.

Miejsce: sala estradowa edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 91 oraz Przedszkole nr 105

Forma działań: warsztaty muzyczne i orszak kolędniczy, mini festiwal kolęd Stars Kusy Friends wzorowany na programie Voice Kids oraz zajęcia artystyczne „Własnoręcznie od Serca”.

Cele Super Akcji:

– kształtowanie postawy odpowiedzialności za szkolne środowisko rówieśnicze i lokalną wspólnotę organizując zajęcia o charakterze kulturalnym,

– ocalić od zapomnienia ludową tradycję chodzenia po domach grup przebierańców składających wierszem albo kolędą życzenia pomyślności,

– okazanie życzliwości wobec naszych młodszych kolegów i koleżanek ze szkoły poprzez dzielenie się z nimi swoimi talentami artystycznymi.

Zadania samorządu:

 1. Działania informacyjne – poprzez trójki klasowe przekazanie informacji klasom o celach i założeniach programowych Super Akcji,
 2. Działania integracyjne – ustalenie zasad współpracy z opiekunami małego Samorządu Uczniowskiego edukacji wczesnoszkolnej SP nr 91.
 3. Działania logistyczne – na podstawie uzgodnień z Dyrekcją Szkoły i Przedszkola nr 105 opracowanie szczegółowego terminarza.
 4. Działania artystyczne – organizacja różnorodnych warsztatów kulturalnych w celu wyłonienia osób do samorządowego orszaku kolędniczego.
 5. Działania (wy)twórcze – przygotowanie według własnego pomysłu materiałów i rekwizytów koniecznie niezbędnych przy organizacji akcji.
 6. Działania muzyczne – organizacja od strony technicznej i programowej klasowego Mini Festiwalu Sztuki dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Od momentu kiedy pojawiła się informacja o organizacji samorządowego orszaku kolędniczego zaczęli się zgłaszać do koordynatorów uczniowie zainteresowani udziałem w tym artystycznym projekcie. Według naszego pomysłu udział w kolędowaniu miał być mega wyróżnieniem i nagrodą za różnorodną aktywność przy organizacji Super Akcji. Dlatego też zostały zorganizowane różnorodne warsztaty, w których można było wykazać się swoimi talentami muzycznymi i plastycznymi, kreatywnością przy tworzeniu strojów czy umiejętnościami kulinarnymi. Z jednej strony pozwoliło to skompletować artystyczną drużynę z sercem, bo akcja miała też wymiar charytatywny (zbiórka pieniążków na rehabilitację naszej koleżanki z samorządu), a z drugiej upowszechnić różnorodne staropolskie  tradycje i zwyczaje związane z kolędowaniem grup przebierańców w czasie karnawału.

Na dobry początek …, czyli w jaki sposób zorganizowaliśmy skład orszaku kolędniczego?

(termin: 7 – 9 stycznia, miejsce: różne miejsca i sale szkoły)

 1. Warsztaty muzyczne „Idź tam, gdzie słychać śpiew”. Główny cel zajęć – wspólne śpiewanie kolęd jako wyraz pielęgnowania staropolskiej tradycji. Dodatkowo dzięki uprzejmości nauczyciela sztuki nauka praktycznych ćwiczeń związanych z umiejętnością prawidłowej emisji głosu podczas śpiewu oraz opracowanie kolędniczego repertuaru (oprócz tradycyjnych kolęd wybraliśmy te mniej znane, jak np. Chojka, chojka czy Skrzypi wóz.). W części teoretycznej omówiliśmy czym jest kolęda i pastorałka, jaka jest ich tematyka oraz kiedy można śpiewać kolędy według polskiej tradycji.
 2. Warsztaty artystyczne „Kolędnicy. Ożywiamy zapomniane zwyczaje”. Główny cel zajęć – przedstawienie zwyczaju kolędowania i symboliki postaci z orszaku kolędniczego (np. gwiaździch, turoń czy anioł). Efektem zajęć było przygotowanie różnych strojów kolędniczych także według własnego pomysłu (m. in. Wzorowego Ucznia w stroju galowym z logo szkoły czy Super Sportowca w reprezentacyjnym dresie z logo Szkolnego Klubu Sportowego Kusy). Nie zapomnieliśmy też  o przygotowaniu gwiazdy betlejemskiej jako głównego symbolu naszego tradycyjnego orszaku.
 3. Warsztaty plastyczne „Aniołek wesołek” dla uczniów klas III gimnazjum. Ich celem było przygotowanie prezentów dla przedszkolaków, którymi zostały przepiękne aniołki wykonane różnymi technikami. W czasach gier na telefonach komórkowych zajęcia artystyczne pokazały uczestnikom, że można interesująco spędzać czas także w inny sposób. Dodatkowo wiele osób odkryło w sobie niezwykła kreatywność, a wykonane ozdoby były naprawdę prestiżowe. Jak się potem okazało pomysł z aniołami spotkał się z ogromnym uznaniem przedszkolaków, które  były zachwycone podarunkami.
 4. Organizacja kiermaszu ciast pod hasłem „Babeczka z sercem” była ostatnią możliwością dostania się do orszaku kolędniczego. Nasza akcja miała bowiem tez wymiar charytatywny dlatego musiały się znaleźć w nim osoby, które posiadają talent kulinarny. Kolędnicy składając na żywo życzenia wszelkiej pomyślności uczniom i nauczycielom w klasach równocześnie kwestowali i zbierali pieniążki do puszki, która szybko się zapełniła. Wiele osób okazało swoje życzliwe serce wspierając nasze działania nie tylko dobrym słowem. W ten sposób udała się nam połączyć przyjemne z pożytecznym.

„Z wesołą piosenką, z muzyką i tańcem, idą drogą przebierańcy. Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy. Hej, kolęda, kolęda!” (10 stycznia, Przedszkole 105)

Spotkanie grupy kolędników Samorządu Od Kusego zostało zaplanowane na godz. 7.20. Tak wczesna pora była spowodowana tym, że chcieliśmy kolędować nie tylko dla maluchów, ale także dla ich rodziców. Po przebraniu się w stroje kolędników barwnym orszakiem z gwiazda betlejemską wyruszyliśmy do pobliskiego przedszkola wzbudzając po drodze ogólne zainteresowanie przechodniów. Po dotarciu na miejsce podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna kolędowała w holu wejściowym śpiewająco witając wszystkich przybyłych i częstując słodkościami własnej produkcji przygotowanymi specjalnie na tę okazję. Natomiast pozostała część grupy odwiedzała przedszkolaków w ich salach i składała w sposób wierszowany tradycyjne noworoczne życzenia wszelkiej pomyślności przeplatając je wspólnym śpiewem kolęd. Radości podczas kolędowania było co niemiara także przez to, że wielu z nas miało możliwość spotkać się po latach ze swoimi ukochanymi paniami wychowawczyniami. Można powiedzieć, że przygotowana dla przedszkolaków „lekcja na żywo” o staropolskich tradycjach karnawałowych związanych z kolędowaniem okazała się dużym sukcesem! Dodatkowo udało się nam zebrać do puszki trochę pieniążków w podziękowaniu za występ i tym samym możemy wesprzeć rehabilitację naszej koleżanki z samorządu. Ona sama też pomimo kłopotów zdrowotnych dołączyła do naszego orszaku kolędniczego, bo sama też jest absolwentką tego przedszkola. Panie nauczycielki zadeklarowały  wiosną zorganizować u siebie festyn charytatywny, aby też włączyć się w akcję pomocy. To była dla nas wszystkich bardzo radosna wiadomość, że swoim występem nie tylko daliśmy radość przedszkolakom, ale też poruszyliśmy serca dorosłych.

„Jak obyczaj stary każe chcemy złożyć wam życzenia, niech ta Gwiazda Betlejemska doprowadzi was do szczęścia”, czyli Mini Festiwal Sztuki (10 stycznia, sala teatralna SP 91)

Głównym punktem Super Akcji na terenie szkoły był Mini Festiwal Sztuki zorganizowany na podobieństwo telewizyjnego programu muzycznego Voice Kids. Z tym, że indywidualne występy zastąpił  międzyklasowy konkurs kolęd w wykonaniu najmłodszych uczniów z klas 1 – 3. Ta część akcji pozwoliła na przekazanie w interesującej formie staropolskich tradycji bardzo dużej liczbie uczestników (około 260 uczniów z edukacji wczesnoszkolnej). Samo wydarzenie miało też  charakter międzypokoleniowej integracji. Swoim projektem stworzyliśmy obraz „starszaka”, który nie kojarzy się z kimś groźnym, ale jest animatorem ciekawych zajęć kulturalnych. Podczas festiwalu oprócz radosnego śpiewania kolęd zaprezentowaliśmy też multimedialną opowieść o wydarzeniach sprzed ponad dwóch tysięcy lat, które miały miejsce w małej mieścinie zwanej Betlejem. Najmłodsi uczniowie wykazali się nie tylko talentem muzycznym i znajomością bogatego repertuaru kolęd, ale także wiedzą na temat staropolskich zwyczajów kolędniczych. Wspólne muzyczne spotkanie sprawiło wszystkim uczestnikom wiele radości, a organizatorzy mieli satysfakcję, że artystyczny projekt spotkał się z tak dużym uznaniem ze strony uczniów oraz nauczycieli. Końcowym etapem Super Akcji były otwarte warsztaty artystyczne zorganizowane podczas popołudniowych zebrań. Dzięki temu rodzice nie musieli się martwić co zrobić ze swoimi pociechami w czasie, gdy sami uczestniczyli w klasowych spotkaniach z wychowawcami. Samorząd Od Kusego zadbał o to, aby najmłodsi spędzili ten czas w atrakcyjny sposób. Były zajęcia plastyczne, wycinanki, tworzenie ozdób i każdy mógł poczuć się jak prawdziwy artysta.

Na podsumowanie garść ważnych informacji:

 1. Koordynatorzy projektu – władze samorządu oraz przedstawiciele sekcji ds. Życia Kulturalnego i Rozrywkowego Samorządu Od Kusego (razem 8 osób).
 2. Organizatorzy charytatywnego orszaku kolędniczego dla przedszkolaków – 42 osoby.
 3. Grupa docelowa przedszkolaków z osiedla Spółdzielczego w Nowej Hucie, której przekazaliśmy tradycje kolędnicze – BARDZO DUŻA …
 4. Prezenty w stylu hand made (aniołki z papieru) przygotowali na zajęciach artystycznych uczniowie klas III gimnazjum  (78 osób).
 5. Uczestnicy klasowego konkursu kolęd Stars Kusy Friends w ramach Mini Festiwalu Sztuki – 260 najmłodszych uczniów z klas 1 – 3.
 6. Współpraca z nauczycielami i rodzicami przy organizacji projektu oraz uznanie ze strony dorosłych, m.in. Dyrekcji: BEZCENNE!
 7. Poziom zadowolenia organizatorów Super Akcji oraz „maluchów” z przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej: B. WYSOKI
 8. Prezentacja multimedialna przygotowana przez niezastąpionego Mc Thomsona, któremu niniejszym  „DziękujeMY”. 3,2,1 i … Przeżyjmy to jeszcze raz!

 

 

NOWE!

Letnia Szkoła Rzecznictwa

Letnia Szkoła Rzecznictwa zaprasza młodzieżowych radnych, samorządowców uczniowskich, młodych aktywistów oraz osoby, które chciałyby się rozwijać w tym kierunku na dwa intensywne dni szkolenia. Termin i miejsce: 8-9 sierpnia 2019 r, siedziba Stowarzyszenia Europe4Youth- ul. Urzędnicza 14/1, Kraków. Po zakończeniu programu […]

NOWE!

Juliada 2019- młodzieżowy festiwal sportu w Krakowie

W dniach 13-14 lipca 2019 r. zapraszamy na 21. edycję Juliady, jedną z najważniejszych imprez propagujących sport i kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży w Małopolsce,  organizowaną od 1999 r w partnerstwie Miasta Kraków i Stowarzyszenia Siemacha. Przez cały […]