NOWE!

Super akcja w lutym „Szkoła się bawi”

Na pierwszym spotkaniu Rady Samorządu w lutym podjęliśmy decyzję, aby zrealizować zadanie w kategorii „Szkoła się bawi”, ale aby jednocześnie była to zabawa edukacyjna. O ile nam wiadomo, my uczniowie,  często nie znamy dobrze historii naszej szkoły, a jednak warto. Dlatego postanowiliśmy zorganizować konkurs wiedzy o szkole „Jeden z dziesięciu”. Zadanie realizowaliśmy w kilku etapach.

Etap pierwszy to przygotowanie przez Rade Samorządu materiałów szkoleniowych, tzw.  kalendarium, z kompendium wiedzy o minionych latach funkcjonowania szkoły, od 1951 d0 2018. Korzystaliśmy z kroniki szkoły, gablot informacyjnych umieszczonych na terenie szkoły, a także strony internetowej szkoły, aby zasady były jasne opracowaliśmy również regulamin konkursu.

Kolejne działanie to spotkanie z przedstawicielami klas i wychowawcami, na którym poinformowaliśmy o konkursie, zapoznaliśmy z regulaminem, wręczyliśmy każdemu wychowawcy kalendarium i zaprosiliśmy do wspólnej zabawy.

Etap trzeci to praca wychowawcy z klasą na godzinie wychowawczej celem przygotowania uczniów do współzawodnictwa i wyłonienie cztero-osobowej drużyny reprezentującej  klasę.

W międzyczasie zaprosiliśmy dyrekcję szkoły i trzech nauczycieli, uczących w szkole od wielu lat i tworzących historię tej instytucji, na członków Komisji Konkursowej, której zadaniem była  ocena prac pisemnych i wyłonienie dziesięciu finalistów. Jednocześnie z opiekunami  Samorządu stworzyliśmy pierwszą pulę pytań, do części pisemnej, a część ustna przygotowywana była przez  wszystkich członków Samorządu, nauczycieli języka polskiego, WOS, oraz prowadzących konkurs.

Etap czwarty to pisemna część konkursu, który odbył się 21.02.2019 w Sali konferencyjnej szkoły, i w którym udział wzięło 48 uczniów reprezentujących wszystkie klasy. Uczniowie otrzymali testy wielokrotnego wyboru, i mieli godzinę czasu na jego rozwiązanie. Następnie Komisja oceniła te zadania, i przez radiowęzeł szkolny przedstawiciel Rady Samorządu ogłosił listę finalistów.

Finały odbyły się 22.02.2019 w sali konferencyjnej, która została dostosowana do przeprowadzenia konkursu „Jeden z dziesięciu”, czyli do etapu piątego – ustnej części konkursu. Prowadzili go: Adrian Duda (przewodniczący Rady) i Adam Serwański (zastępca). Jako widownia zostały zaproszone osoby biorące udział w konkursie, a które nie zakwalifikowały się do części ustnej oraz uczniowie klas pierwszych (lekcja historii szkoły).  Prowadzący wzorowali się na telewizyjnej formule „jeden z dziesięciu”, i zrobili to naprawdę profesjonalnie. Każdy uczestnik wielkiego finału otrzymał najpierw po dwa pytania od prowadzących lub komisji, po tym etapie uczestnicy wybierali siebie wzajemnie do odpowiedzi na kolejne pytania. Nie zabrakło ducha walki, śmiechu, a także szczęśliwych  wyrazów twarzy świadczących o satysfakcji  z udzielonej odpowiedzi  i posiadanej wiedzy. Było bardzo dużo zabawy, (mieliśmy nawet ludzi od zaznaczenia momentu aplauzu widowni ), a także wspomnień nauczycieli . W wyniku zaciętej rywalizacji wyłoniono trzech finalistów: dwóch z klasy trzeciej, i jeden z klasy drugiej. Warto zaznaczyć, iż uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze przygotowani, odpowiedzieli oni bowiem na ponad 100 trudnych pytań. Zwycięzcy otrzymają nagrody na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

Na zakończenie konkursu pani dyrektor wyraziła ogromne zadowolenie z pomysłu na taki konkurs, i podziękowała Radzie Samorządu i opiekunom za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Otrzymaliśmy informacje od wielu naszych kolegów że była ta świetna zabawa i dobra, ciekawa forma poszerzenia naszej wiedzy o szkole.

Ilość osób zaangażowanych: wszyscy uczniowie i nauczyciele (ok 300 osób)

Ilość godzin poświęconych na przygotowanie i realizację: 25 godzin.

NOWE!

Młodzież działa lokalnie- otwarty konkurs ofert

Do 29 lipca można zgłaszać oferty do konkursu Młodzież działa lokalnie, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Krakowa. Konkurs ma charakter powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Oczekiwanym celem […]

NOWE!

Miasto Młodych- otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pod nazwą Miasto Młodych. Celem konkursu jest wybór operatora projektu, za pośrednictwem którego możliwe będzie zrealizowanie lokalnych inicjatyw młodzieżowych, w szczególności […]