NOWE!

Super akcja w lutym „Szkoła się bawi”

Na pierwszym spotkaniu Rady Samorządu w lutym podjęliśmy decyzję, aby zrealizować zadanie w kategorii „Szkoła się bawi”, ale aby jednocześnie była to zabawa edukacyjna. O ile nam wiadomo, my uczniowie,  często nie znamy dobrze historii naszej szkoły, a jednak warto. Dlatego postanowiliśmy zorganizować konkurs wiedzy o szkole „Jeden z dziesięciu”. Zadanie realizowaliśmy w kilku etapach.

Etap pierwszy to przygotowanie przez Rade Samorządu materiałów szkoleniowych, tzw.  kalendarium, z kompendium wiedzy o minionych latach funkcjonowania szkoły, od 1951 d0 2018. Korzystaliśmy z kroniki szkoły, gablot informacyjnych umieszczonych na terenie szkoły, a także strony internetowej szkoły, aby zasady były jasne opracowaliśmy również regulamin konkursu.

Kolejne działanie to spotkanie z przedstawicielami klas i wychowawcami, na którym poinformowaliśmy o konkursie, zapoznaliśmy z regulaminem, wręczyliśmy każdemu wychowawcy kalendarium i zaprosiliśmy do wspólnej zabawy.

Etap trzeci to praca wychowawcy z klasą na godzinie wychowawczej celem przygotowania uczniów do współzawodnictwa i wyłonienie cztero-osobowej drużyny reprezentującej  klasę.

W międzyczasie zaprosiliśmy dyrekcję szkoły i trzech nauczycieli, uczących w szkole od wielu lat i tworzących historię tej instytucji, na członków Komisji Konkursowej, której zadaniem była  ocena prac pisemnych i wyłonienie dziesięciu finalistów. Jednocześnie z opiekunami  Samorządu stworzyliśmy pierwszą pulę pytań, do części pisemnej, a część ustna przygotowywana była przez  wszystkich członków Samorządu, nauczycieli języka polskiego, WOS, oraz prowadzących konkurs.

Etap czwarty to pisemna część konkursu, który odbył się 21.02.2019 w Sali konferencyjnej szkoły, i w którym udział wzięło 48 uczniów reprezentujących wszystkie klasy. Uczniowie otrzymali testy wielokrotnego wyboru, i mieli godzinę czasu na jego rozwiązanie. Następnie Komisja oceniła te zadania, i przez radiowęzeł szkolny przedstawiciel Rady Samorządu ogłosił listę finalistów.

Finały odbyły się 22.02.2019 w sali konferencyjnej, która została dostosowana do przeprowadzenia konkursu „Jeden z dziesięciu”, czyli do etapu piątego – ustnej części konkursu. Prowadzili go: Adrian Duda (przewodniczący Rady) i Adam Serwański (zastępca). Jako widownia zostały zaproszone osoby biorące udział w konkursie, a które nie zakwalifikowały się do części ustnej oraz uczniowie klas pierwszych (lekcja historii szkoły).  Prowadzący wzorowali się na telewizyjnej formule „jeden z dziesięciu”, i zrobili to naprawdę profesjonalnie. Każdy uczestnik wielkiego finału otrzymał najpierw po dwa pytania od prowadzących lub komisji, po tym etapie uczestnicy wybierali siebie wzajemnie do odpowiedzi na kolejne pytania. Nie zabrakło ducha walki, śmiechu, a także szczęśliwych  wyrazów twarzy świadczących o satysfakcji  z udzielonej odpowiedzi  i posiadanej wiedzy. Było bardzo dużo zabawy, (mieliśmy nawet ludzi od zaznaczenia momentu aplauzu widowni ), a także wspomnień nauczycieli . W wyniku zaciętej rywalizacji wyłoniono trzech finalistów: dwóch z klasy trzeciej, i jeden z klasy drugiej. Warto zaznaczyć, iż uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze przygotowani, odpowiedzieli oni bowiem na ponad 100 trudnych pytań. Zwycięzcy otrzymają nagrody na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

Na zakończenie konkursu pani dyrektor wyraziła ogromne zadowolenie z pomysłu na taki konkurs, i podziękowała Radzie Samorządu i opiekunom za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Otrzymaliśmy informacje od wielu naszych kolegów że była ta świetna zabawa i dobra, ciekawa forma poszerzenia naszej wiedzy o szkole.

Ilość osób zaangażowanych: wszyscy uczniowie i nauczyciele (ok 300 osób)

Ilość godzin poświęconych na przygotowanie i realizację: 25 godzin.

ZOBACZ TAKŻE

SUPER-AKCJA: Szkoła się bawi, czyli integracja środowiska szkolnego

SUPER-AKCJA: Szkoła się bawi, czyli integracja środowiska szkolnego Pod koniec lutego Szkolna Rada Uczniowska rozpoczęła przygotowania do obchodów Dnia Kobiet i pożegnania karnawału. a) termin: 1 III – 8 III zaplanowanie akcji, przydział zadań i koordynowanie przebiegu prac, […]

Od serca do serca – jak bezinteresownie niesiemy pomoc

Wolontariat Na początek parę słów na temat funkcjonowania wolontariatu 8 Liceum. Jest to samodzielnie działająca sekcja wydzielona z organu Samorządu Uczniowskiego, w pełni nadzorowana przez uczniów. Posiada trzech koordynatorów, którzy zajmują się poszczególnymi oddziałami wolontariatu szkolnego: Koordynatora Głównego, […]

Integracyjna zabawa Andrzejkowa

Szkoła się bawi, czyli integracja środowiska szkolnego. Zabawa Andrzejkowa Samorząd  Szkolny urządził Zabawę Andrzejkową dla uczniów naszej szkoły i koleżanek z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół Chemicznych. Obydwie szkoły uzyskały zgodę od swoich dyrekcji. Bilety kosztowały 10 złotych, płacili za […]

TAK DLA KULTURY, CZYLI WYDARZENIE O CHARAKTERZE ARTYSTYCZNYM

Pierwsze posiedzenie Rady Samorządu w styczniu 2019 poświęciliśmy omówieniu sposobu realizacji kategorii na ten miesiąc. Stwierdziliśmy, że będzie to wydarzenie artystyczne pod tytułem „ SMARTFONY, CZATY, MEDIA SPOŁĘCZNOŚCIOWE – JAK WPŁYWAJĄ NA NASZE RELACJE Z INNYMI?” Chcieliśmy, aby […]

SUPER-AKCJA: Nic o nas bez nas – promocja praw i obowiązków ucznia

Na początku lutego Szkolna Rada Uczniowska włączyła się w pomoc przy organizacji akcji Krakowski Tydzień Dobrego Słowa. Poniżej prezentujemy nasz wkład pracy: a) termin: 31 I – 4 II zaplanowanie akcji, przydział zadań i koordynowanie przebiegu prac, b) miejsce: hol […]

SP 49 DEBATUJE!!!

W dniu 30 stycznia w Szkole Podstawowej nr 49 odbyła się długo przygotowywana SUPER-Akcja w kategorii „Nic o nas, bez nas – czyli prawa i obowiązki ucznia”. Dedykowana ona była przede wszystkim samorządom klasowym oraz osobom, które żywo […]

Kluby Rodziców, przestrzeń dla rodzin z dziećmi

Krakowskie placówki Klubów Rodzica zapraszają na darmowe zajęcia wszystkich świeżo upieczonych rodziców oraz tych, którzy oczekują na potomstwo. Każdy może znaleźć w ofercie Klubów coś dla siebie. Aktualnie w Krakowie jest aż 30 takich placówek.  Kluby mają na […]

Tak dla kultury

Tak dla kultury, czyli wydarzenie o charakterze artystycznym Po udanym ubiegłorocznym przeglądzie teatralnym, w tym roku szkolnym nasze działania kulturalne postanowiliśmy  skoncentrować na innej dziedzinie sztuki – fotografii. Dochodziło do nas wiele informacji o dużym zainteresowaniu naszych uczniów […]

Samorząd” Michałowskiego” na nowy rok szkolny wybrany!

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP Wybory do Samorządu Uczniowskiego to dla społeczności uczniowskiej ważna lekcja demokracji, najlepiej przygotowująca młodych ludzi do życia w społeczeństwie demokratycznym. 15 września 2018r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego […]

Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci

Przedstawiamy Państwu raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, dotyczący krzywdzenia dzieci w Polsce. Całość raportu dostępna jest pod adresem: www.diagnozakrzywdzenia.pl