SUPER AKCJA –NIC O NAS BEZ NAS- promocja praw i obowiązków ucznia

 

Miesiąc luty, minął w naszej szkole już po raz kolejny, pod znakiem debat oksfordzkich.
Wzorem ubiegłego roku, Rada Uczniowska wykorzystała formułę debaty, w celu
propagowania praw i obowiązków uczniowskich.

Na czym polega debata oksfordzka?

Debata oksfordzka jest pojedynkiem na słowa. Biorą w niej udział dwie czteroosobowe
drużyny. Mówcy zabierają głos na zmianę. Pojedynek rozpoczyna pierwszy mówca ze
strony propozycji, tj. drużyny, która broni tezy, a potem pierwszy z drużyny opozycji.
Każdy mówca mówi maksymalnie przez 5 minut i ma określoną rolę: pierwszy definiuje
tezę, drugi przedstawia argumenty na jej poparcie, trzeci przedstawia
kontrargumentację, a czwarty podsumowuje wystąpienie drużyny. Przeciwnicy mogą
nawzajem zadawać sobie krótkie pytania lub dodawać informacje. Są to zazwyczaj
krótkie riposty i mówca musi wykazać się refleksem. Punkty karne można otrzymać np.
za przekroczenie czasu wystąpienia, ale najwięcej traci się za wypowiedź ad persona (
wypowiedź obrażająca przeciwnika). Porządku debaty pilnuje marszałek i sekretarz, a
merytorykę i styl wypowiedzi oceniają sędziowie oraz publiczność.

Dlaczego warto debatować w stylu oksfordzkim?

Debata uczy budowania argumentacji – fundamentem jest dobrze zdefiniowana teza.
Na tym etapie konieczna jest więc drobiazgowa analiza zawartych w tezie
sformułowań, debatanci ćwiczą wielostronne spojrzenie i analityczne myślenie.

Debatant ćwiczy samodyscyplinę– umiejętność, która pozwoli w kilka minut
przedstawić wypowiedź pełną treści, logiczną i atrakcyjną w formie.

Wykształca nawyk uważnego słuchania– zadaniem każdego debatanta jest uważnie
słuchać, zarówno swoich, jak i przeciwników. Członków swojego zespołu po to, aby
kontynuować ciąg logiczny i wzmacniać wypowiedzi poprzedników; przeciwników –
aby odnosić się do ich argumentów i zbudować do nich kontry. Przy ograniczonym
czasie, tak postawione wyzwanie, ćwiczy refleks i pozwala się rozwijać błyskotliwość
debatanta.

Dodajmy, że zwycięzcą Debaty Oksfordzkiej jest ta strona, która przekona publiczność
do swoich racji siłą swoich argumentów, dobrze zbudowaną linią logiczną, trafnym
odnoszeniem się do kontrargumentów oraz dzięki wysokiej jakości autoprezentacji.

Formuła debaty oksfordzkiej okazała się dla naszej społeczności szkolnej bardzo
atrakcyjna i bardzo rozpaliła poziom dyskusji.

Zanim odbył się nasz turniej szkolny, tydzień wcześniej, 5 lutego odbyliśmy specjalne
szkolenie prowadzane przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, aby opanować
kwestie formalne debaty. Szkolili się członkowie drużyn oraz nasi uczniowie do roli
sędziów ( była to grupa 25 osób).

Przygotowując się do SUPER AKCJI- tj. promocji praw i obowiązków ucznia, podeszliśmy
do tematu szeroko. Wyszliśmy poza „mury szkolne” i kwestie statutu. Ideą było
dokonanie szerszej refleksji na temat praw i obowiązków ucznia. Nawiązaliśmy do
Konwencji o prawach dziecka przyjętej prze ONZ w dn. 20 listopada 1989 r.

Do dyskusji wybraliśmy kilka paragrafów z tego obowiązującego również w Polsce
dokumentu i sformułowaliśmy tezy, które były okazją do pojedynku na argumenty.
Oto przykładowe tematy naszych szkolnych dysput:

„Szkoła wspiera ucznia w zakresie rozwoju osobowości, talentów, zdolności
umysłowych i fizycznych”, „Szkoła przygotowuje ucznia do życia w społeczeństwie”,

„Szkoła wystarczająco respektuje prawo ucznia do wypoczynku i czasu wolnego”.

Odbyły się dwie tury 12 i 15 lutego: runda eliminacyjna i finałowa. Każda drużyna miała
okazję zaprezentować swoje stanowisko, jako propozycja i opozycja.
Ponieważ każda drużyna składała się z 4 mówców z różnych klas, przygotowanie się do
wystąpienia, wymagało szczególnej współpracy, poświecenia wolnego czasu,
zaangażowania w opracowanie tezy i ustalenie spójnej linii argumentacji.
W pojedynkach spotkały się reprezentacje wszystkich klas, a przy udziale szerokiej
publiczności debata finałowa odbyła się na sali gimnastycznej. Można więc śmiało
stwierdzić, iż cała społeczność szkolna została zaangażowana w projekt Rady
Uczniowskiej.

Formuła debaty pokazała, że uczniowie również potrafią dostrzec pozytywne aspekty
rzeczywistości szkolnej, a jeśli narzekają i krytykują, to robią to merytorycznie.

Krowoderski Turniej Debat Oksfordzkich

Nasz szkolny turniej był dopiero wstępem do szerszego projektu, realizowanego
wspólnie z Młodzieżową Radą Dzielnicy V. Etap szkolny wyłonił entuzjastów debat oraz
osoby, które chcą zostać dobrymi mówcami. Reprezentacja naszej szkoły wraz
z gronem uczniów zainteresowanych debatami oksfordzkimi, wzięła udział
w Krowoderskim Turnieju Debat Oksfordzkich. Gospodarzem turnieju było VII LO,
a starliśmy się kolejno z naszymi sąsiadami z dzielnicy, tj. SP 33, SP 106, IX LO, VII LO.

Eliminacje odbyły się 20 marca, półfinały 26 marca, a finał 1 marca.


Tezy turniejowe zostały nam narzucone przez organizatora turnieju, ale jedna z tez
w tym turnieju, bardzo celnie wpisała się również w naszą SUPER AKCJĘ. Był to temat
odnoszący się do praw i obowiązków obywatela, tj.: „Patriotyzm lokalny jest
najwyższym przejawem postawy obywatelskiej”. Broniąc tej tezy m.in. odwołaliśmy się
do wartości małej ojczyzny: miasta, dzielnicy, szkoły.

Ostatecznie zajęliśmy III miejsce, przegrywając tylko z licealistami i to niewielką ilością
punktów, otrzymując uznanie sędziów z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców za
poziom merytoryczny i styl wypowiedzi.


Gratulacje dla naszej drużyny w składzie: Paweł Kajdrowicz 8d, Marcin Marcinek IIIA,
Bartek Brzuchacz IIIB, Maciej Więckowski IIID.
Dziękujemy ekspertom i tym, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do sukcesu
naszej reprezentacji.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego projektu na stronie internetowej szkoły.


Opublikowano:
7 marca 2019