„Nic o nas bez nas” – to hasło przeświecało nam podczas realizacji marcowej superakcji

Planowanie marcowej superakcji rozpoczęliśmy już w październiku. Postanowiliśmy dokonać w tym roku zasadniczej zmiany Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz przeprowadzić akcję informacyjną

regulamin

na temat proponowanych zmian. Podstawowym problemem była kwestia terminu wyborów do SU. Dyskutowaliśmy nad terminem wyborów zarządu samorządu. Uznaliśmy, że przeprowadzanie wyborów do zarządu samorządu na początku roku szkolnego w liceum jest kłopotliwe ze względu na duży wpływ głosów klas pierwszych, nie znających szkoły ani kandydatów. Dlatego uchwaliliśmy, że w poprawce do regulaminu przesuniemy wybory na koniec marca. W ten sposób klasy maturalne będą miały głos, a ponadto uczniowie klas pierwszych realnie zdobędą wiedzę o kandydatach oraz same będą mogły kandydować. Stąd też akcję “Nic o nas bez nas”.

Zorganizowaliśmy spotkanie członków samorządu z Dyrekcją Liceum, podczas którego omawialiśmy między innymi ważne sprawy dotyczące Regulaminu oraz  relacji nauczyciel – uczeń,  przedstawiliśmy plan pracy samorządu. Podczas spotkania ustaliliśmy, że musimy podjąć działania na rzecz bezpośredniego wpływu nas uczniów na działania podejmowane w szkole oraz zmiany terminu wyborów Zarządu SU. W celu diagnozy zapotrzebowania na konkretne działania i posiadania konkretnych argumentów dla nauczycieli i Dyrekcji ustaliliśmy, że skonstruujemy ankiety, które przeprowadzimy w szkole. Na podstawie ankiet, wyłoniliśmy zespół złożony z 4 osób, które zajęły się bezpośrednią pracą legislacyjną dotyczącą zmian Regulaminu.

               W marcu postanowiliśmy zorganizować tydzień (18 marca-22 marca) pod hasłem          „Młodzież – Praca – Działanie – Zmiana”. Ogłosiliśmy konkurs na logo akcji. Opracowaliśmy regulamin konkursu. Wymyśliliśmy plakat promujący akcję. Zaangażowaliśmy do pracy nad nim klasę 1C. Efekty można zobaczyć na zdjęciu poniżej, a także grafikę logo, które zajęło 1 miejsce.

W celu rozszerzenia  akcji zaprosiliśmy znane osoby na prelekcje. Wykonaliśmy kilka telefonów, trochę maili i udało nam się zaprosić na prelekcje przedstawicieli Akademii Ignatianum, Krakowskiej Akademii im.Frycza Modrzewskiego i PCK.

19 marca nasi koledzy wysłuchali wykładu na temat „Przestrzeganie praw dziecka w Polsce”. Zajęcia przeprowadził dr Mateusz Pękala, adiunkt Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie. W wykładzie uczestniczyli chętni uczniowie z różnych klas. (ok. 50 osób)

http://www.liceum16.krakow.pl/1758-wyklad-przestrzeganie-praw-dziecka-w-polsce

20 marca uczniowie XVI LO wysłuchali prelekcji na temat „Podwaliny elementów praw człowieka w okresie wczesnonowożytnym w dawnej Rzeczpospolitej w ujęciu postępowania karnego”. Zajęcia przeprowadził mgr historii prawa Wacław Rosa.Wykładu wysłuchali nasi zainteresowani koledzy w ilości ok. 50 osób.

http://www.liceum16.krakow.pl/1759-akcja-samorzadu-mlodziez-prawa-dzialanie-zmiana

 

W tygodniu, w którym przypadała akcja „Młodzież – Praca – Działanie – Zmiana” zorganizowaliśmy także nadzwyczajne zebrania Samorządu Uczniowskiego, podczas którego zaprezentowaliśmy zmiany w Regulaminie, dokonaliśmy głosowania nad poprawkami oraz zaproponowaliśmy termin przeprowadzenia nowych wyborów Zarządu SU na dzień 28 marca. Wybraliśmy komisję wyborczą, której zadaniem było przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród wszystkich uczniów. Magda i Marlena w dniu 21 marca poinformowały wszystkich uczniów o możliwości zgłaszania kandydatur do Zarządu i zmianach Regulaminu. Uzyskaliśmy zgodę Pani Dyrektor na zajęcie początkowych minut lekcji w celu prezentacji naszych działań. Komisja przygotowała wybory na dzień 28 marca. Odbyły się one już w oparciu o zapisy nowego regulaminu. W dniach 25 – 27 marca kandydaci prezentowali swoje pomysły na działalność SU. Wymiernym efektem tych działań była frekwencja wyborcza i zaangażowanie całej szkoły w planowanie programów wyborczych kandydatów. A ostatecznie wybory i prezentacja nowego Regulaminu SU. Przy okazji prezentowaliśmy nasze akcje, co miało za zadanie uzmysłowić naszym kolegom i koleżankom, jak duży wpływ mają na działalność w szkole.

Całość akcji przedstawialiśmy na stronie FB https://www.facebook.com/XVI-LO-w-Krakowie-strona-oficjalnanaszej szkoły i na Instagramie (baczynski16lo).

Bezpośrednio w akcję zostało zaangażowanych 20 osób z SU. W wykładach i prelekcjach uczestniczyło ok. 100 osób. W wyborach brała udział cała społeczność szkolna.

 

 

Tagi: , , , , , , , ,

Opublikowano:
1 kwietnia 2019