Serce na dłoni, czyli akcja, wydarzenie o charakterze charytatywnym

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 36 współuczestniczy w wielu akcjach charytatywnych. W marcu 2019 roku postanowiliśmy włączyć się w akcję pomocy bezdomnym.

Całe przedsięwzięcie rozpoczęliśmy od szczegółowego zaplanowania akcji. Spotkaliśmy się z wolontariuszem, który czynnie pomaga bezdomnym. Przybliżył nam problem bezdomnoś     ci w Polsce, wyjaśnił gdzie i jak żyją osoby bezdomne,  na czym polega pomoc tym osobom, jakie są ich podstawowe potrzeby (żyją głównie na ulicach, nie mają pożywienia ani odzieży).

Ponieważ marzec jest jeszcze miesiącem zimowym, z niskimi temperaturami w noce, a często także w dzień, skupiliśmy się na dwóch formach udzielenia pomocy.

  1. Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę skarpet pod hasłem „Skarpetki za cukierki”; osobom, które włączyły się do akcji członkowie Samorządu przygotowali słodki poczęstunek.
  2. Podczas zebrania Samorządu udekorowaliśmy torebki śniadaniowe (około 100 szt.), które miały nam służyć do spotkania z bezdomnymi.

Najważniejszym momentem naszych działań było przygotowanie posiłku dla bezdomnych. Członkowie Samorządu wraz z wolontariuszami z Fundacji Internationaler Bund Polska udaliśmy się do kościoła św. Mikołaja, gdzie regularnie, dwa razy w tygodniu, spotykają się członkowie organizacji społecznych niosących pomoc m. in. bezdomnym. Wspólnie przygotowaliśmy kanapki, zapakowaliśmy do wcześniej przygotowanych i udekorowanych torebek i udaliśmy się na skwer A. Wajdy na krakowskich Plantach. W tym miejscu spotkaliśmy się z grupą bezdomnych. Wręczyliśmy im przygotowane wcześniej kanapki, zebrane w szkole skarpetki, niektórzy z nas przynieśli ze sobą nawet ciepłe napoje dla bezdomnych.  Porozmawialiśmy z nimi, wysłuchaliśmy niektórych historii życia.

Akcja zorganizowana przez Samorząd Uczniowski wspólnie z wolontariuszami z Internationaler Bund miała charakter nie tylko charytatywny, ale też edukacyjny i wychowawczy, gdyż uświadomiła nam na czym polega i jak duży jest problem bezdomności w Polsce.

NOWE!

Porozumienie o współpracy na rzecz krakowskiej młodzieży

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (Krakowski Generator Społeczny) podpisał z Uniwersytetem Pedagogicznym (Instytut Filozofii i Socjologii UP) porozumienie o współpracy na rzecz krakowskiej młodzieży. Dotyczy  ono przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych, takich jak Krakowski Barometr Młodzieży, organizacja wykładów otwartych […]

NOWE!

Filantrop Krakowa

Tytuł Filantropa Krakowa przyznawany jest osobom, instytucjom i firmom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. Znasz taką osobę lub instytucję? – zgłoś swojego kandydata do tytułu. Masz czas do wtorku, 31 marca. Kandydata do […]