SUPER AKCJA – tak dla kultury- wydarzenie o charakterze artystycznym

Inspiracją do zorganizowania SUPER AKCJI o charakterze artystycznym był Światowy Dzień
Kota. Obchody tego święta weszły już do naszej szkolnej tradycji – w tym roku była to już piąta
edycja.
Dzień Kota zawsze jest połączony z pokazem kotów i prelekcjami na „kocie” tematy
prowadzone przez specjalistów hodowców, lekarza weterynarii czy innych osób zajmujących
się kotami zawodowo. Właściciele kotów prezentują swoich pupili. Wydarzenie to przyciąga
uczniów wraz z całymi rodzinami, bo miłośników kotów w naszej szkole jest wielu. Głównymi
inicjatorami tego „zamieszania” jest dwoje nauczycieli Pani Danuta Blichowska i Pan Marek
Kapturkiewicz.
Uczniowie zawsze biorą czynny udział w organizacji tej imprezy: pomagają w przygotowaniu
klatek wystawowych w salach lekcyjnych, prowadzą kawiarenkę, dbają o stronę techniczną
wydarzenia tj. obsługują sprzęt nagłaśniający.
W tym roku, z inicjatywy Rady Uczniowskiej, dodatkowo zorganizowano konkursy artystyczne
w dwóch kategoriach:

1. Konkurs plastyczny „Kocie maski”
2. Konkurs fotograficzny – „Kocie sprawy, kocie życie, kocie losy”
Uczestnikami konkursów byli wszyscy uczniowie szkoły podzieleni na trzy grupy wiekowe

1. Uczniowie klas 1 – 3 SP
2. 4 – 6 SP
3. Uczniowie klas 7 SP – III gimnazjum

Konkurs został ogłoszony w połowie lutego, tak aby wszyscy mieli wystarczająco czasu do
przygotowania swoich prac.
Kocie maski zostały wykonane techniką kolażu (wyklejanka), papier mâché. Mogły mieć formę
płaską lub trójwymiarową, w rozmiarze dostosowanym do wymiarów twarzy. Jury miało
trudne zadanie w wyłonieniu zwycięzców, ponieważ napłynęło ponad sto prac
(tyko samych masek), a ich poziom był bardzo wysoki.
W sobotę 16 marca, podczas V Pokazu kotów Rasowych i Wielorasowych zostały ogłoszone
wyniki tych konkursów i nagrodzono zwycięzców. Prace plastyczne uczniów stanowiły
scenografię dla wydarzenia. Ozdobiły hol główny i korytarze szkolne.
Nagrodzone prace zostaną wykorzystanie w kalendarzu szkolnym na przyszły rok
i materiałach promocyjnych, wystawach w szkole jak i w budynku Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Krakowie, w biurze Krakowskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych twórczych pomysłów, a zwycięzcom zdobycia
nagród.
Zapraszamy do obejrzenia prac w naszej fotorelacji.

 


Opublikowano:
8 kwietnia 2019