O Unii Europejskiej i nie tylko, czyli promocja praw i obowiązków

Nic o nas bez nas – promocja praw i obowiązków ucznia.

Sytuacja jaka zastała Nas w miesiącu kwietniu w szkołach, zmusiła Nas do  dokonania zmian w zaplanowanych działań w ramach SLM. Na 16 kwietnia mieliśmy zaplanowaną akcję na rzecz środowiska lokalnego. Niestety musieliśmy ją odwołać i przełożyć na kolejny miesiąc.  Do końca nie byliśmy pewni, czy spotkamy się jeszcze w kwietniu wspólnie w szkole. Po decyzji o zawieszeniu strajku na zrealizowanie kwietniowej akcji zostało nam raptem dwa dni. Przez weekend nastąpiła istna burza mózgów w prezydium SU co do formuły i sposobu przeprowadzenia akcji promującej prawa i obowiązki uczniów. Spośród kilku tematów jakie w tym czasie się pojawiły, postanowiliśmy skoncentrować się na zbliżającej się rocznicy 15 – lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej i czekających Nas w maju wyborach do Parlamentu Europejskiego. Postanowiliśmy skoncentrować się na promocji korzyści jakie wynikają  z członkostwa w Unii, w odniesieniu do Nas – młodzieży oraz przybliżyć i uświadomić o prawie wyborczym jakie mają pełnoletni.

 

W poniedziałek 29 kwietnia, szybko i sprawnie, rozesłaliśmy informacje o mającym się odbyć pierwszym spotkaniu w ramach naszej superakcji. Już następnego dnia, we wtorek 30 kwietnia, spotkaliśmy się w jednej ze szkolnych sal,  z przedstawicielami klas : 3a, 3t, 2n, 2k, 2c. Naszym celem było dotarcie głównie do klas drugich i trzecich, ponieważ wśród nich jest większość osób, które ukończyły osiemnaście lat i mogą uczestniczyć w zbliżających się 26 maja wyborach. W pierwszym spotkaniu uczestniczyło około 30 osób. Podobne dwa  spotkania planujemy zorganizować jeszcze po maturach.

Przewodnicząca SU wykazała się dodatkową inicjatywą i przygotowała prezentację multimedialną w której znalazły się najważniejsze informacje odnośnie prawa wyborczego. Dowiedzieliśmy się miedzy innymi kiedy i w jakich godzinach można głosować, gdzie szukać swoich komisji wyborczych i jak zagłosować jeśli nie będziemy w tym dniu w miejscu swojego zamieszkania oraz kto może głosować korespondencyjnie. Dowiedzieliśmy się również, że głosować można tylko osobiście i że w przypadku osób niepełnosprawnych i osób starszych po 75 roku życia można głosować przez swoich przedstawicieli. Poznaliśmy różnicę między prawem wybierania a prawem wybieralności ( czynne i bierne prawo wyborcze ) oraz kto jest pozbawiony prawa wyborczego. W drugiej części prezentacji znalazły się informację o tym czym jest i jak skonstruowany jest Parlament Europejski, ile mandatów przysługuje poszczególnym państwom, jaki ma zakres obowiązków ( funkcja ustawodawcza, nadzorcza, budżetowa) i jakiego rodzaju decyzje podejmuje. Dowiedzieliśmy się również że posłów  do Parlamentu Europejskiego wybiera się co pięć lat. Parlament Europejski – jedyne na świecie zgromadzenie ponadnarodowe wybierane w wyborach bezpośrednich – reprezentuje interesy obywateli UE na szczeblu europejskim. Wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej i mianuje komisarzy (tworzących kolegium) oraz ocenia ich działania. Przyjmuje akty prawne w naszym interesie oraz uchwala budżet w naszym imieniu. Reprezentuje nas za granicą i podejmuje działania w reakcji na nasze petycje. Dyskusje posłów kształtują nasz program społeczny i polityczny zgodnie z wartościami zapisanymi w Traktacie o Unii Europejskiej. Dowiedzieliśmy się również, że każda osoba posiadająca obywatelstwo jednego z krajów UE może wezwać Parlament Europejski do przyjęcia stanowiska w danej sprawie i złożyć petycję. Petycje mogą dotyczyć wszystkich spraw, które wchodzą w zakres działalności UE. W prezentacji znalazł się też kilkuminutowy filmik zachęcający do wzięcia udziału w wyborach – Wybierz swoją przyszłość – Wybory europejskie 26 maja.

Następnie  jeden z przedstawicieli SU  przedstawił najważniejsze korzyści jakie stwarza Unia Europejska dla młodych ludzi w naszym wieku. Do tego że możemy podróżować bez granic dzięki układowi z Schengen zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Właśnie mogą się o tym przekonać uczestnicy trwającej właśnie w tym czasie szkolnej wycieczki do Grecji. Dodatkowo od niedawna, dzięki silnemu wsparciu Parlamentu Europejskiego, Europejczycy w wieku 18 lat mogą korzystać z inicjatywy DISCOVER UE, która oferuje bezpłatne bilety kolejowe w całej UE. Ta informacja najbardziej spodobała się naszym koleżankom i kolegom. Za telefon do mamy podróżując po UE  zapłacimy tyle samo jak w kraju, bez dodatkowych opłat roamingowych. Ponadto od 1987 roku ponad 9 milionów młodzieży skorzystało już , dzięki programom Erasmus i Erasmus +, z możliwości studiowania, szkolenia i wolontariatu lub zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą. Możliwe że następną osobą będzie ktoś z naszego grona. I na koniec przypomniał piękne i ponadczasowe motto UE „ ZJEDNOCZENI W RÓŻNORODNOŚCI” pokazujące że Europejczycy powinni być zjednoczeni w pracy na rzecz pokoju i dobrobytu, a jednocześnie szanować bogactwo różnych kultur, tradycji i języków. Nich różnorodność nie będzie nigdy powodem do podziałów, a tylko gwarantuje ciekawsze i wspanialsze życie.

W kolejnej części naszego spotkania odbyła się otwarta dyskusja na temat dlaczego warto głosować. Wspólnie doszliśmy do wniosków, że tylko w ten sposób sami mamy możliwość zadecydowania o swoim codziennym życiu. Świat stoi przed wieloma wyzwaniami, od migracji po zmianę klimatu. Gdy jednak do problemów podchodzi się wspólnie, łatwiej znaleźć rozwiązania. Parlament Europejski podejmuje istotne decyzje: jak rozwijać gospodarkę, jak ograniczyć zużycie energii, jak zapewnić bezpieczeństwo żywności. Działa też na rzecz ochrony naszego stylu życia i naszej prywatności. Oddając głos, wybieramy, kto będzie podejmować te decyzje i czy będą one kształtować świat, w jakim chcemy żyć. Jeżeli nie głosujemy, nie mamy nic do powiedzenia.  Nasz głos broni również poszanowania praw podstawowych i zasad demokratycznych. Głosując, opowiadamy się za tymi prawami dla siebie i dla innych. Dlatego jeśli chcemy mieć nadzieję na lepszą przyszłość, zachowajmy się odpowiedzialnie i zagłosujmy, oraz przekonajmy niezdecydowanych do tego samego.

Po raz pierwszy, od kilku lat trwania SLM,  skoncentrowaliśmy się tym razem na prawie wyborczym. Mam nadzieję, że uświadomiliśmy naszym kolegom i koleżankom potrzebę wzięcia udziału w tych wyborach. Myślę, że zorganizowane przez nas spotkanie było wielką lekcją demokracji i promocji praw obywatelskich. W tak krótkim czasie udało się nam sprawnie przeprowadzić pomysłową i innowacyjną akcję. Dzięki prawu wyborczemu wielu z nas może  po raz pierwszy w nieodległym czasie uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mam nadzieję , że dzięki naszej akcji, zmobilizujemy naszych pełnoletnich uczniów do dokonania swoich pierwszych, własnych i mądrych wyborów.

Naszym celem było przede wszystkim pokazanie uczniom, że każdy ma wpływ na kształtowanie się każdego środowiska, zachęcenie do uczestnictwa w wyborach, obcowanie z polityką. Chcieliśmy pokazać, jak duże są możliwości rozwoju, tylko trzeba chcieć  trzeba pokazać, że losy nasze nie są nam obojętne. Trzeba mieć odwagę podążać własną drogą. Człowiek świadomy swoich praw, to człowiek bogaty w wiedzę oraz posiadający przewagę w tłumie, który swoich praw nie konieczne jest świadom. Nasz cel został osiągnięty, o czym swiadczy barwna dyskusja, zainteresowanie się tematem po za lekcjami.

Zamieszczone zdjęcia powyżej stanowiły cześć Google Grafika, korzystaliśmy z nich podczas prezentacji

Superakcja nic o nas bez nas  promocja praw i obowiązków ucznia

Katarzyna Migdał


Opublikowano:
5 maja 2019