NOWE!

Superakcja „Nasze miejsce na ziemi”

Przygotowując plan realizacji  superakcji „ Nasze miejsce na ziemi” w miesiącu – kwiecień 2019r wspólnie  z Samorządem uczniowskim, samorządami klas i sekcją wolontariuszy uzgodniliśmy jednogłośnie, że miejscem wykonania naszej inicjatywy będzie Ośrodek TKKF „ Przyjaciel Konika”, który mieści się przy fortach w Grębałowie,  z  którym rozpoczęliśmy współpracę od roku 2005 i która trwa nadal.

W Ośrodku prowadzona jest rehabilitacja psychoruchowa i psychiczna dziecka z wykorzystaniem koni – Hipoterapia dla dzieci niepełnosprawnych z autyzmem, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębszym, z osobami wycofanymi i porażeniem mózgowym.

  • Pomagamy w hipoterapii, w której przy udziale konia i pod okiem hipoterapeuty zabezpieczamy dzieci aby utrzymały prawidłową postawę siedzącą, kiedy pod nim porusza się duże zwierzę. To chwile, w których maluje się uśmiech na twarzy dzieci, bo się udało.

Uczniowie  14 klas w ciągu roku szkolnego 2018/2019 zaangażowani są w hipoterapię dzieci niepełnosprawnych, pomagając hopoterapeutom /2x w tygodniu po trzech uczniów z każdej klasy/

  • Współorganizujemy z panem prezesem Bogumiłem Peschak w organizacji imprezy „Dzień Dziecka” na terenie Ośrodka dla dzieci, celem integracji dzieci niepełnosprawnych.

W jaki sposób realizowaliśmy naszą kwietniową superakcję?

Na pierwszym spotkaniu Rady Samorządu postanowiliśmy wykonać dodatkową pracę dla ośrodka hipoterapii, wiedząc że na wiosnę potrzebne będą prace porządkowe na tym terenie. Zadzwoniliśmy do pana prezesa Ośrodka z pytaniem, jakie są potrzeby i w czym możemy pomóc – okazało się że lista zadań jest ogromna, czyli nasza pomoc jest odpowiedzią na ogromne wyzwanie i potrzeby.

Kolejnego dnia zaprosiliśmy na spotkanie przewodniczących wszystkich klas, przedstawiając im zaproszenie dla wszystkich uczniów o współuczestniczenie w tej inicjatywie. Każdy przewodniczących został poproszony o krótką informację dla klasy na godzinie wychowawczej – jakie zadanie pełni TKKF „Przyjaciel Konika” i jak możemy pomóc w realizacji ich zadań realizując naszą szkolną akcję – nasze miejsce na ziemi, czyli z jednej strony: nasze miejsce bo realizujemy tam pomoc wolontaryjną od wielu lat, a z drugiej strony: dbamy o to nasze miejsce porządkując, sprzątając tą naszą ziemię, naszą planetę, że pomagamy i pracujemy na rzecz społeczności lokalnej.

Uzyskaliśmy zgodę pani dyrektor, aby  poszczególne klasy przyjechały do ośrodka na godzinę prac porządkowych 24 kwietnia 2019, a Rada Samorządu opracowała grafik klas i zadań w konsultacji z panem prezesem ośrodka.

Lista zadań do wykonania obejmowała zbieranie śmieci wokół ośrodka, rozładowywanie siana i ziarna, czyszczenie boksów, wyrównywanie terenu, drobne prace naprawcze. Nad całością i kolejnością wykonywanych zadań czuwała Rada Samorządu.

W sumie poświęciliśmy 20 godzin w realizacji akcji, i wzięło w niej udział 257. uczniów.

Nasza inicjatywa zaowocowała zaangażowaniem się 12 uczniów w stały wolontariat w Grębałowie.

Czujemy dużą satysfakcję, że realizując to przedsięwzięcie nie tylko zrealizowaliśmy superakcję, ale że dzięki niej ośrodek świadczący pomoc dzieciom niepełnosprawnym może lepiej funkcjonować i realizować swoje statutowe zadania, a dla nas był to dzień integracji poprzez wspólną pracę.

.

NOWE!

Letnia Szkoła Rzecznictwa

Letnia Szkoła Rzecznictwa zaprasza młodzieżowych radnych, samorządowców uczniowskich, młodych aktywistów oraz osoby, które chciałyby się rozwijać w tym kierunku na dwa intensywne dni szkolenia. Termin i miejsce: 8-9 sierpnia 2019 r, siedziba Stowarzyszenia Europe4Youth- ul. Urzędnicza 14/1, Kraków. Po zakończeniu programu […]

NOWE!

Juliada 2019- młodzieżowy festiwal sportu w Krakowie

W dniach 13-14 lipca 2019 r. zapraszamy na 21. edycję Juliady, jedną z najważniejszych imprez propagujących sport i kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży w Małopolsce,  organizowaną od 1999 r w partnerstwie Miasta Kraków i Stowarzyszenia Siemacha. Przez cały […]