NOWE!

Ankieta Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny

Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny to ankieta przygotowana przez Instytut Filozofii i Socjologii UP.

Ankieta jest częścią wspólnego projektu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK pod nazwą KRAKOWSKI BAROMETR MŁODZIEŻY.

W ten sposób Uniwersytet Pedagogiczny chce zbadać w jaki sposób zagrożenia pandemią koronawirusa wpływa na życie i nastroje krakowskiej młodzieży szkół ponadpodstawowych. Badanie ma na celu pokazanie postaw młodzieży przebywającej w warunkach przymusowego odosobnienia.

Wyniki badań zostaną opracowane w postaci raportu i opublikowane na stronach Krakowskiego Barometru Młodzieży.

Ankieta jest anonimowa, adresowana do licealistów, uczniów techników i szkół branżowych. Badania będą prowadzone do świąt wielkanocnych.  Zapraszamy do udziału❗️ 

↪️ https://bit.ly/397MhPl ↩️

NOWE!

Porozumienie o współpracy na rzecz krakowskiej młodzieży

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (Krakowski Generator Społeczny) podpisał z Uniwersytetem Pedagogicznym (Instytut Filozofii i Socjologii UP) porozumienie o współpracy na rzecz krakowskiej młodzieży. Dotyczy  ono przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych, takich jak Krakowski Barometr Młodzieży, organizacja wykładów otwartych […]

NOWE!

Filantrop Krakowa

Tytuł Filantropa Krakowa przyznawany jest osobom, instytucjom i firmom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. Znasz taką osobę lub instytucję? – zgłoś swojego kandydata do tytułu. Masz czas do wtorku, 31 marca. Kandydata do […]