Oto projekty, które zwyciężyły w Szkolnym Budżecie Obywatelskim 2021/22!

Szkolny Budżet Obywatelski to proces, w którym uczniowie zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne – decydują, na co wydać fundusze udostępnione przez miasto i w ten sposób uczą się partycypacji. W ubiegłym roku odbyła się pilotażowa edycja projektu, w który zaangażowało się wielu młodych krakowian. W tym roku udział w SzBO weźmie 31 szkół, a projekty zostaną zrealizowane na łączną kwotę 155 tys. zł.

W tegorocznej edycji SzBO 2021/2022 wzięło udział 31 szkół ponadpodstawowych.

Poznajmy zwycięskie projekty👇👇👇

1. III Liceum Ogólnokształcące

2. VIII Liceum Ogólnokształcące

3. X Liceum Ogólnokształcące

4. XV Liceum Ogólnokształcące

5. XVI Liceum Ogólnokształcące

6. XVII Liceum Ogólnokształcące

7. XXIII Liceum Ogólnokształcące

8. XXVIII Liceum Ogólnokształcące

9. XXXI Liceum Ogólnokształcące

10. XLII Liceum Ogólnokształcące

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących

11. Technikum Specjalne dla Niesłyszących nr 27_

12. Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia dla Niesłyszących nr 29

Centrum Autyzmu

13. Branżowa Szkołą I Stopnia nr 12 Centrum Autyzmu

14. XIX LO Centrum Autyzmu

15. Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 4 Centrum Autyzmu

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1

16. Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie nr 10

17. Branżowa Szkołę I stopnia nr 11

Zespół  Szkół Gastronomicznych nr 2

18. Technikum Gastronomiczne nr 11

19. Szkoła Branżowa I stopnia nr 10

20. Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Zespół Szkół Łączności

21. Technikum Łączności nr 14

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

22. Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22

23. Branżowa Szkoła I stopnia nr 23

Zespół Szkół Budowlanych

24. Technikum Budowlane Nr 1

25. Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1

Zespół Szkół Chemicznych

26. Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3

27. XXVI Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

28. Techniku Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4

Zespół Szkół Mechanicznych  nr 1

29. Technikum Mechaniczne nr 15

30. Branżowa Szkoła I stopnia nr 14

31. Bursa Szkolnictwa Podstawowego nr 1


Opublikowano:
31 maja 2022