NOWE!

Młodzi w akcji

 

„Młodzi w akcji”

Młodzieżowe Inspiratorium Aktywności „Młodzi w akcji” to olimpiada projektów społecznych.


Dlaczego warto wziąć udział?

 • Dzięki Inspiratorium uczniowie krakowskich szkół mogą zrealizować własny projekt, służący ich grupie rówieśniczej lub społeczności lokalnej i nauczyć się współpracy z innymi.


Co to jest projekt społeczny?

 • Projekt społeczny to uporządkowane, zaplanowane i realizowane wg przyjętego harmonogramu działanie, które realizujemy, chcąc odpowiedzieć na jakąś konkretną potrzebę, wyzwanie lub problem danego środowiska czy grupy.
 • Projekt społeczny realizujemy w grupie, współpracując ze sobą i dzieląc się zadaniami.
 • Grupa może być mała. W naszym konkursie zakładamy, że minimalnie może on liczyć cztery osoby.
 • Ważne, żeby wszyscy członkowie zespołu uczestniczyli w tworzeniu i realizacji projektu.


Tematyka projektu

Projekt musi dotyczyć jednego z siedmiu obszarów:

 • działania na rzecz środowiska lokalnego,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych lub potrzebujących,
 • promocja sportu i zdrowego stylu życia,
 • działania proekologiczne i troska o zwierzęta,
 • promocja wiedzy historycznej i postaw obywatelskich
 • promocja sztuki i działań artystycznych
 • promocja przedsiębiorczości


Od kiedy można się zgłaszać?

Zgłoszenia do udziału w Inspiratorium przyjmujemy od 1 października 2017 roku.

Ostateczny termin zgłoszenia projektu w ramach „Młodych w akcji” upływa 1 marca 2018 roku.


Nagrody

 • Każdy uczeń, który zrealizuje projekt otrzyma tytuł Aktywnego Krakowianina.
 • Będziecie mieli szansę na zdobycie nagrody, a jest nią kilkudniowe szkolenie, podczas obozu „Mistrzów Aktywności”. Otrzymają ją członkowie tych zespołów, które najlepiej zostaną ocenione przez jurorów.
 • Dzięki olimpiadzie projektów społecznych z pewnością zyskacie umiejętności potrzebne do pracy w grupie.

 

Dodatkowe informacje: Referat ds. Młodzieży i Seniorów, adres: os. Centrum C 10 pok. 3, tel.: 12 616-78-19.

Regulamin MIA „Młodzi w akcji”
Zgłoś grupę do MIA „Młodzi w akcji”
Wniosek projektowy
Sprawozdanie z projektu
Podręcznik projektowy dla młodzieży
Podręcznik projektowy dla młodzieży (PDF)