Rejestracja do Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak – szkoła

Projekt realizowany jest przez Fundację Oświatową im.ks. Stanisława Konarskiego (z siedzibą: ul. Akacjowa 5, 31 – 466 Kraków, tel./fax. (12) 411 07 95, KRS 0000007646).

Projekt finansowany jest z środków Gminy Miejskiej Kraków.

Fundacja Oświatowa im.ks. Stanisława Konarskiego oraz Urząd Miasta Krakowa będą przetwarzać dane osobowe pozyskane w tej ankiecie wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu rekrutacji do projektu.

Pola oznaczone * są wymagane.

Dane kontaktowe szkoły
Dane kontaktowe opiekuna samorządu uczniowskiego lub innego nauczyciela odpowiedzialnego za realizację Programu #SU-w-ak
Dane kontaktowe przedstawiciela samorządu uczniowskiego
Proszę podać imię i nazwisko przewodniczącego/przewodniczącej samorządu uczniowskiego lub innej osoby z samorządu, która odpowiedzialna będzie za kontakt z Fundacją
Oświadczenia