Tag: Młody Kraków

NOWE!

Kwietniowa superakcja „Nasze miejsce na ziemi -tak dla społeczności lokalnej.”

Planując kwietniową superakcję ”Nasze miejsce na ziemi..”, postanowiliśmy odnaleźć osobę, instytucję, miejsce, dla której moglibyśmy podjąć konkretną akcję. Na pierwszym spotkaniu samorządu, na którym mieliśmy podjąć decyzję, ustaliliśmy, że będziemy pracować na rzecz społeczności naszego osiedla, bezpośrednich sąsiadów […]

NOWE!

Rusza „Młody Kraków 2.0”

Podczas sesji 13 lutego 2019 r. Rada Miasta Krakowa jednogłośnie – 40 głosami za, bez głosów sprzeciwu lub wstrzymujących się – uchwaliła program określający priorytety oferty skierowanej do młodych krakowian. To ważna część miasta – liczba uczniów od […]