NOWE!

Terminy spotkań Krakowskiej Akademii Samorządności w roku szkolnym 2018/2019

Inauguracja 13 października, godz. 10.00 -14.00
Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Św. 3-4, sala obrad Rady Miasta.

Kolejne spotkania:

13 października 2018, godz. 10.00 -14.00

24 listopada 2018, godz. 10.00 -14.00

15 grudnia 2018, godz. 10.00-14.00

5 stycznia 2019, godz. 10,00-14.oo

23 lutego 2019, godz. 10.14-14.00

16 marca 2019, godz. 10.14-14.00

13 kwietnia, godz. 10.14-14.00

18 maja, godz. 10.14-14.00