NOWE!

Samorząd” Michałowskiego” na nowy rok szkolny wybrany!

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP

Wybory do Samorządu Uczniowskiego to dla społeczności uczniowskiej ważna lekcja demokracji, najlepiej przygotowująca młodych ludzi do życia w społeczeństwie demokratycznym.

15 września 2018r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego .

Wybory były poprzedzone kampanią. Zanim kandydaci przedstawili wyborcom swój program wyborczy, Angelika Mazur – dotychczasowa przewodnicząca naszej szkoły zabrała głos, aby podsumować swoją roczną pracę i podziękować uczniom za współpracę.

Następnie kandydaci do Samorządu Uczniowskiego przekonywali wyborców, że warto oddać na nich swój głos, wygłaszali swoje postulaty oraz odwoływali się do programu swoich kontrkandydatów. Uczestnicy startujący w wyborach zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi życia szkoły i nie tylko. Cała impreza przebiegła w doskonałej atmosferze – padły zapewnienia o kreatywności, pomysłowości kandydatów. Oczywiście nie zabrakło wyborczych obietnic, które dotyczyły m.in. organizacji dni tematycznych, zwiększonej ilości imprez szkolnych i różnych przywilejów, które zostaną wprowadzone. Cały plan i pomysły uczniów można było również wyczytać z plakatów wyborczych, które od kilku dni zdobiły ściany szkolnych korytarzy.

Po ciszy wyborczej nadszedł dzień wyborów. Do głosowania byli uprawnieni wszyscy  uczniowie  liceum. W głosowaniu wzięło udział 36 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 5 kandydatów. Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Szkolnego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:

Przewodniczący- Hubert Grzyb

Zastępca – Wiktoria Byrska

Sekretarz –  Natalia Helbin

Powołane zostały również sekcje:

Przewodnicząca ds. wolontariatu: Aleksandra Korus

Przewodniczący ds. fotorelacji z działalności SU: Maciej Rytelewski

Zwycięzcom głosowania gratulujemy i życzymy owocnej pracy w reprezentowaniu naszej szkoły !Nie zapominajmy jednak, że Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie i każdy w równym stopniu może przyczynić się do ciekawych działań na terenie naszej szkoły.

https://tssp.krakow.pl/liceum/samorzad-na-rok-szkolny-2018-2019-wybrany/

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

ZOBACZ TAKŻE

Samorządowe Święto Demokracji

3,2,1 … ZaczynaMY! Niniejszym prezentujemy całemu światu wyniki wyborów Samorządu Od Kusego przeprowadzonych w ramach szkolnego Święta Demokracji oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 91 w Krakowie zawierający m. in. zapisy ordynacji wyborczej. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów […]

Prezydium SU w Chemiku 2018/19

W Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie kadencja samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata. Funkcji przewodniczącego nie powinna pełnić osoba, która w danym roku szkolnym jest w klasie maturalnej. W tym roku, zorganizowaliśmy spotkanie samorządów klasowych oraz samorządu szkolnego, gdzie […]

Szkoła się bawi, czyli integracja środowiska szkolnego „Dialog polsko – holenderski, ...

Szkoła się bawi, czyli integracja środowiska szkolnego „Dialog polsko – holenderski, a przede wszystkim angielski”  🙂 🙂       Rok szkolny rozpoczął się niedawno i dopiero się rozkręcamy, ale naszą pierwszą super akcję postanowiliśmy przygotować z rozmachem. Składała […]

Samorząd uczniowski w mechaniku

23.X.2018r. odbyło się zebranie SU w ZSM1 w celu zatwierdzenia nowego przewodniczącego. Do kandydowania zgłosił się jeden uczeń pełniący tą funkcję w roku ubiegłym, czyli Bartosz Gawron. Na zebraniu SU jego kandydatura została zatwierdzona, w związku z czym […]

„SUPER-Akcja – Olimpiada Sportowa”

     W dniu 24 października Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 49 zorganizował dla klas młodszych SUPER- Akcję w kategorii „Sport to zdrowie, czyli wydarzenie o charakterze sportowym i/lub promującym zdrowy tryb życia”, mającą na celu propagowanie i […]

Samorządowy Turniej Na Orientację

Jednym z wydarzeń w ramach  Samorządowej Ligi Mistrzów był zorganizowany w połowie października w Lasku Wolskim Samorządowy Turniej Na Orientację. Na starcie zgromadzili się młodzieżowi liderzy społeczni z różnych szkół całego Krakowa. Wśród uczestników nie mogło też zabraknąć […]

Jak powstał nasz samorząd

Wybory do Samorządu Szkolnego są dla każdego ucznia 23 LO jedną z pierwszych „lekcji demokracji”. Ich przebieg określa  „Regulamin samorządu szkolnego XXIII LO”. Oto jego najważniejsze punkty: Regulamin Samorządu XXIII LO I. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie liceum. […]

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XVI Liceum Ogólnokształcącego Im. K. K. Baczyńskieg...

Wstęp ​Samorząd Uczniowski XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 1996 Nr 67, […]

Super Akcja Wolność kocham i rozumiem

Na początku bieżącego roku szkolnego Samorząd Od Kusego został poproszony przez P. Dyrektor o zaopiniowanie nowego Statutu Szkoły Podstawowej nr 91. Na specjalnie zorganizowanym spotkaniu dokonaliśmy omówienia zmian zaplanowanych w tym najważniejszym szkolnym dokumencie. Niektóre punkty zainteresowały nas […]

Regulamin samorządu uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1 IM. SZCZEPANA HUMBERTA W KRAKOWIE Regulamin zawiera: I. Postanowienia ogólne II. Organy Samorządu Uczniowskiego III. Tryb przeprowadzania wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego IV. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego V. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego […]