O hakatonie

YouthKrakHack to maraton projektów społecznych, który z inicjatywy Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży, realizowany jest nieprzerwanie od 2018 r., przez Referat ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Każde wydarzenie charakteryzuje się innym tematem, a zadaniem uczestników jest opracowanie autorskich projektów z zakresu polityki młodzieżowej, poprzez które mogą wyrazić swoje oczekiwania względem tematów które ich interesują, są społecznie ważne i nierzadko, dotyczą ich przyszłości. Uczestnicy, na realizację wzywania mają tylko 12 godzin!

Młodzież biorąca udział w wydarzeniu, ma szansę aby

 • aktywnie zaangażować się życia Miasta,
 • podnieść i wzmocnić swoje kompetencje społeczne, w szczególności takich obszarach jak: praca w grupie, twórcze rozwiązywanie problemów, umiejętność prezentacji i efektywnej komunikacji,
 • wzmocnić poczucia wpływu na swoje najbliższe otoczenie,
 • wykształcić umiejętność korzystania z narzędzi partycypacji społecznej, oraz poznać mechanizmy podejmowania decyzji w Mieście i demokratycznych form wpływania na nie.

Dotychczas zorganizowano trzy edycje hakatonu, podczas których młodzież opracowała projekty w następujących zakresach:


2018 – Młody Kraków 2.0.

Opracowanie głównych obszarów do programu


2019 – O kulturę (się) proszę!

Stworzenie projektów dotyczących:

 • nowego, krakowskiego Festiwal Kultury Młodzieżowej,
 • bonu kulturalnego dla młodzieży,
 • oferty instytucji kultury dla młodzieży,
 • wolontariatu w instytucjach kultury.

Zwycięskie projekty:
I miejsce – „Skomunikuj się z Kulturą!” (zespół Studencki Instytut Analiz Gospodarczych)
II miejsce – “Zacoolturuj się z nami” (zespół Coolturalni)
III miejsce – “Inkubator Kultury” (zespół Team KMS)

Relacja z wydarzenia na FB.

Operatorem hakatonu była Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży.


2020 – Po pierwsze, edukacja!

Stworzenie projektów dotyczących:

 • edukacji proekologicznej,
 • edukacji obywatelskiej,
 • edukacji kulturowej,
 • edukacji w zakresie przedsiębiorczości.

Zwycięskie projekty:
I miejsce – „Alicja w Magistracie” (zespół Demokracja w Praktyce)
II miejsce – „Krakowiaczek jeden miał meetingów siedem” (zespół Wejpgirls)
III miejsce – „Startup Cards Krk” (zespół Turbo Kehua)

Relacja z wydarzenia na FB (edukacja proekologiczna i w zakresie przedsiębiorczości).

Relacja z wydarzenia na FB (edukacja kulturowa i obywatelska).

Operatorem hakatonu była Fundacja Kraków Miastem Startupów.


Opublikowano:
23 kwietnia 2021