O hakatonie

YouthKrakHack to maraton projektów społecznych, który z inicjatywy Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży, realizowany jest nieprzerwanie od 2018 r., przez Referat ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Każde wydarzenie charakteryzuje się innym tematem, a zadaniem uczestników jest opracowanie autorskich projektów z zakresu polityki młodzieżowej, poprzez które mogą wyrazić swoje oczekiwania względem tematów które ich interesują, są społecznie ważne i nierzadko, dotyczą ich przyszłości. Uczestnicy, na realizację wzywania mają tylko 12 godzin!

Młodzież biorąca udział w wydarzeniu, ma szansę aby

 • aktywnie zaangażować się życia Miasta,
 • podnieść i wzmocnić swoje kompetencje społeczne, w szczególności takich obszarach jak: praca w grupie, twórcze rozwiązywanie problemów, umiejętność prezentacji i efektywnej komunikacji,
 • wzmocnić poczucia wpływu na swoje najbliższe otoczenie,
 • wykształcić umiejętność korzystania z narzędzi partycypacji społecznej, oraz poznać mechanizmy podejmowania decyzji w Mieście i demokratycznych form wpływania na nie.

Dotychczas zorganizowano siedem edycji hakatonu:

2023 – Samorządy uczniowskie 

Uczestnicy pracowali między innymi nad zagadnieniami związanymi z komunikacją, motywacją, rolą opiekunów, kompetencjami samorządów oraz prawami uczniów.

Rekomendacje, stworzone w trakcie 7 edycji YoutKrakHack posłużą jako propozycje do wdrożenia w perspektywie krótko i długoterminowej, zostaną uwzględnione w programie Młody Kraków oraz w tworzonej nowej polityce młodzieżowej miasta.

2022 – Kraków o jakim marzysz!

Co warto by zmienić w Krakowie i zaproponowanie, jak ta zmiana powinna wyglądać.

Zwycięskie projekty:

I miejsce – „zeGra” Gang Wesołych Zebr

II miejsce – „Zakorzeń się w Krakowie” Galimatias

III miejsce – „Wesołe YouthSpace” ŁAJ TEAM

Więcej na temat YKH 2022 znajdziesz na naszym FB .

2021 – W dobrym klimacie!

Opracowania kampanii społecznej kształtującej postawy proklimatyczne, skierowanej do różnych grup mieszkańców Krakowa: młodzieży, rodzin z dziećmi, seniorów, a także przedsiębiorców i inwestorów.

I miejsce – „Idźże w retro klimat” (zespół Carbon Footprint)
II miejsce – Dziecinnie prosty przepis na przyszłość (zespół Knedliczki)
III miejsce – „Ecolendar” (zespół Power of 10)

Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane przez Urząd Miasta Krakowa.

Relacja z wydarzenia na FB i na YT.

2021 – Młodzi dla klimatu!

Stworzenie projektów dotyczących: ochrony i neutralności klimatu, w jednym z czterech obszarów:

 • transport
 • gospodarka odpadami
 • tereny zielone i obszary biologicznie czynne
 • jakość powietrza

Zwycięskie projekty:
I miejsce – „Na pole. Po warzywa!” (zespół Klimatyczni)
II miejsce – „Krakowska Karta Miejska +” (zespół WISE)
III miejsce – „Eco Hub” (zespół GoForITberries)

Zwycięskie projekty zostaną włączone do propozycji rekomendacji w ramach kolejnych edycji Krakowskiego Panelu Klimatycznego, mając tym samym szansę na udział w głosowaniu i wdrożenie, zgodnie z zasadami Panelu.

Relacja z wydarzenia na FB i na YT.

2020 – Po pierwsze, edukacja!

Stworzenie projektów dotyczących:

 • edukacji proekologicznej,
 • edukacji obywatelskiej,
 • edukacji kulturowej,
 • edukacji w zakresie przedsiębiorczości.

Zwycięskie projekty:
I miejsce – „Alicja w Magistracie” (zespół Demokracja w Praktyce)
II miejsce – „Krakowiaczek jeden miał meetingów siedem” (zespół Wejpgirls)
III miejsce – „Startup Cards Krk” (zespół Turbo Kehua)

Relacja z wydarzenia na FB: edukacja proekologiczna i w zakresie przedsiębiorczości; edukacja kulturowa i obywatelska.

Operatorem hakatonu była Fundacja Kraków Miastem Startupów.

2019 – O kulturę (się) proszę!

Stworzenie projektów dotyczących:

 • nowego, krakowskiego Festiwal Kultury Młodzieżowej,
 • bonu kulturalnego dla młodzieży,
 • oferty instytucji kultury dla młodzieży,
 • wolontariatu w instytucjach kultury.

Zwycięskie projekty:
I miejsce – „Skomunikuj się z Kulturą!” (zespół Studencki Instytut Analiz Gospodarczych)
II miejsce – „Zacoolturuj się z nami” (zespół Coolturalni)
III miejsce – „Inkubator Kultury” (zespół Team KMS)

Relacja z wydarzenia na FB.

Operatorem hakatonu była Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży.

2018 – Młody Kraków 2.0.

Opracowanie głównych obszarów do programu.Opublikowano:
23 kwietnia 2021