O Pracowniach Młodych

Od 2019 roku gmina miejska realizuje program Młody Kraków 2.0, adresowany do młodych mieszkańców Krakowa w wieku od 13 do 26 lat. Jednym z jego zadań jest prowadzenie bezpłatnych i moderowanych przestrzeni pod nazwą „Pracownia Młodych”, które jednocześnie są miejscem spotkań, miejscem do nauki, przestrzenią do relaksu, wymiany pasji i zainteresowań a także stanowią laboratorium obywatelskości.

Potrzeba posiadania przez krakowską młodzież niekomercyjnej przestrzeni, która umożliwi nieodpłatne spędzanie czasu z rówieśnikami była mocno akcentowana w Programie Młody Kraków 2.0. W założeniu przestrzeń miała być:

  • dedykowana młodym ludziom,
  • przyjazna i bezpiecznych,
  • dająca szansę na rozwijanie pasji, umożliwiająca zdobywanie wiedzy i umiejętności,
  • otwarty na różnorodność i wielokulturowość,
  • rozszerzająca ofertę rozwojową i edukacyjną,
  • wyrównująca szanse młodzieży z różnych środowisk.

Proces przygotowania koncepcji funkcjonowania Pracowni postępował wielotorowo. Skorzystano z trwających projektów społecznych Stowarzyszenia Europe4Youth, prac badawczych studentów UJ, prac Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży w Krakowie i Referatu ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Przeprowadzono badania i konsultacje na temat potrzeb młodzieży związanych z tworzonymi w Krakowie Pracowniami Młodzieżowymi, wymianę dobrych praktyk ze specjalistami z miasta partnerskiego Norymberga oraz konsultacje z jednostkami miejskimi.

Zobacz:

Pracownia Piastów 22

Pracownia Młodych na Zachodniej

Pracownia Młodych na Kozłówce


Opublikowano:
13 kwietnia 2021