Raporty i publikacje

1. Materiały z konferencji Psychospołeczne skutki pandemii COVID-19 wśród młodzieży

2. Miasta dla młodych, Europolis, 2019

3. W stronę centrów młodzieżowych

4. Diagnoza krakowskiej młodzieży, 2016

Załącznik do raportu Diagnoza krakowskiej młodzieży

5. Krakowscy gimnazjaliści i samorządność

6. Raport z badania krakowskiej młodzieży na potrzeby prac nad Programem „Młody Kraków 2.0”

7. Potrzeby, oczekiwania i praktyki młodych – raport z badania krakowskiej młodzieży 2022

8. Jak młodzieżowe organizacje mogą zwiększyć swój potencjał? Podręcznik dla Organizacji Młodzieżowych od Spółdzielni Socjalnej Zielona Stacja


Opublikowano:
12 stycznia 2022