Małe granty

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2021 – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Młodzieży

Wiosna z badmintonem dla młodzieży

„Rada Pięciu – edukacyjne gry larpowe dla młodzieży w Krakowie”

Szkoła liderów młodzieżowych