Pracownia Piastów 22

PRACOWNIA MŁODYCH NA PIASTÓW

To pierwsza tego typu placówka w Krakowie. Otwarta w październiku 2020 r. na os. Piastów 22 w okresie  dużych restrykcji związanych z organizacją imprez oraz wydarzeń grupowych, co zmusiło operatora pracowni- Stowarzyszenie Daleko Więcej– do szukania nowych sposobów dotarcia do lokalnej, młodej społeczności. Aktualnie, na skutek sytuacji epidemiologicznej, przyjęto hybrydowy model działania, który pozwala na prowadzenie zarówno zajęć online jak i oferowanie przestrzeni pojedynczym osobom, uwzględniając wytyczne sanitarne. propozycje warsztatów zdalnych to m.in. zajęcia z kaligrafii, zajęcia z tańca współczesnego, warsztaty świąteczne czy rozmówki po angielsku. Dodatkowo powiększa się biblioteczka książek młodzieżowych, a na lepsze, wolne od pandemii czasy, odkłada się pokaźna kolekcja planszówek.

Pracownia to ponad 170 metrów kwadratowych, wyposażona w laptopy, tablice multimedialne, telewizor, rzutnik, sprzęt fotograficzny oraz wiele innych mebli i sprzętów, przydatnych dla młodych ludzi. Operatorem Pracowni jest Stowarzyszeniem Daleko Więcej, które działając na zlecenie GMK stworzyło przyjazne warunki dla młodzieży, dzięki czemu odbiorcy mogą czuć się swobodnie, mają możliwość realizowania potrzeby związanych z nauką, uczestnictwem w kulturze oraz aktywnością̨ społeczną i obywatelską.

FB: Pracownia Piastów 22

Film z otwarcia: https://youtu.be/OTetX4L4w


Opublikowano:
12 kwietnia 2021