prezydent wręcza nagrodę Młodzieżowy Wolontariusz Roku młodemu chłopakowi

Znamy krakowskich Młodzieżowych Wolontariuszy Roku 2021

We wtorek, 7 grudnia, podczas gali zorganizowanej z okazji 3. edycji Młodzieżowych Dni Wolontariatu poznaliśmy laureatów konkursu „Młodzieżowy Wolontariusz Roku”, wyłonionych spośród 84 zgłoszeń.

Młodzieżowe Dni Wolontariatu to inicjatywa, która młodym, działającym charytatywnie krakowianom umożliwia wymianę doświadczeń, a także pokazuje, jak angażować się w wolontariat lokalny i uczy realizować inicjatywy społeczne. To także znakomita okazja do nawiązania nowych znajomości oraz poznania szerokiego wachlarza propozycji wolontariatu i działań w tym zakresie, które są realizowane w Krakowie.

Pierwsza edycja przedsięwzięcia odbyła się w grudniu 2019 roku. Na terenie miasta realizowane były wówczas spotkania, warsztaty oraz szkolenia umożliwiające młodym ludziom rozwijanie umiejętności interpersonalnych i pracę w grupie przy różnego rodzaju inicjatywach. W 2020 roku Młodzieżowe Dni Wolontariatu odbyły się w formule online. Wydarzenie pod nazwą „Wolontariusz nowych czasów” poprowadził znany dziennikarz i podróżnik Przemysław Kossakowski. Uczestnicy spotkania wspólnie zastanawiali się, w jaki sposób młodzi ludzie mogą angażować się w wolontariat oraz jakie grupy społeczne najbardziej potrzebują pomocy.

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni podczas gali zorganizowanej z okazji trzeciej edycji Młodzieżowych Dni Wolontariatu. Zostali oni uhonorowani tytułami: „Młodzieżowy Wolontariusz Roku”, otrzymali także nagrody rzeczowe.

Krakowskimi Młodzieżowymi Wolontariuszami Roku 2021 zostali:

  • Emilia Jankowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 124
  • Martyna Krasny – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego
  • Adam Marek – uczeń Zespołu Szkół Łączności
  • Marta Putkowska – uczennica X Liceum Ogólnokształcącego
  • Maciej Wymazała – uczeń XXIII Liceum Ogólnokształcącego.

Realizatorem Młodzieżowych Dni Wolontariatu oraz konkursu „Młodzieżowy Wolontariusz Roku”  jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.


Opublikowano:
9 grudnia 2021