Szkolny Budżet Obywatelski

ZAOBSERWUJ NASZ PROFIL NA FACEBOOKU!

Szkolny Budżet Obywatelski w Krakowie to proces, w którym społeczność szkolna decyduje o sposobie przeznaczenia określonych środków finansowych. Uczniowie i uczennice zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne.

I EDYCJA Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2020/21

edycja pilotażowa; Uczniowie szkół biorących udział w pilotażu (dwie szkoły podstawowe, jedno liceum) zgłosili łącznie 93 projekty: SP 91 – 13 projektów, SP 67 – 20 projektów, XVI LO – 60 projektów. W następnym etapie w każdej szkole przeprowadzono weryfikację zgłoszonych propozycji, a następnie ogłoszono listę tych, na które mogli głosować uczniowie. Uczniowie uczestniczący w pilotażu zajęli się wówczas promocją tych przedsięwzięć, po czym odbyło się głosowanie. W Szkole Podstawowej nr 67 im. Władysława Łokietka wzięło w nim udział ok. 50 proc. uczniów, podobnie w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a w  Szkole Podstawowej nr 91 im. Janusza Kusocińskiego frekwencja wyniosła ok. 17 proc. Do realizacji przeszło 15 projektów.

II EDYCJA Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2021/22

została poprzedzona spotkaniami i warsztatami przybliżającymi  proces partycypacji, mapowania potrzeb, przedstawienia zasad projektów, w których wzięło udział ponad 6 tysięcy uczniów. W szkołach przeprowadzono 264 warsztaty. Koordynatorzy SzBO otrzymali też szereg narzędzi do wdrożenia procesu w szkołach: materiały informacyjne, lekcje scenariuszowe, grafiki do wykorzystania w działaniach komunikacyjnych. Na wszystkich etapach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego realizatorzy przedsięwzięcia mogli liczyć na wsparcie miasta – ekspertów z zakresu partycypacji oraz  polityki młodzieżowej, w ramach programu Młody Kraków 2.0

Uczniowie zgłosili ponad 230 projektów, w przygotowanie których zaangażowało się 1122 osób. Po formalnej weryfikacji do głosowania przeszło 187 z nich. W głosowaniu wzięło udział ponad 5,5 tys. uczniów. Finalnie wybrano 79 projektów, które zostaną zrealizowane do końca tegorocznych wakacji. Wśród zwycięskich propozycji znalazły się między innymi: namalowanie muralu na budynku X LO, przygotowanie strefy radiowo-muzycznej w XVII LO, wymiana szkolnego dzwonka na elektryczny w XLII LO, zakup terrarium dla patyczaków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących, stymulujący zmysły tajemniczy ogród w Centrum Autyzmu (Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 4),  stworzenie strefy plażowej w Zespole Szkół Łączności, utworzenie mini wypożyczalni kalkulatorów w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2, zakup drona w Zespole Szkół Budowlanych, urozmaicenie czasu między lekcjami poprzez grę w bilard w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 czy zakup sprzętu kuchennego dla mieszkańców Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1.

III EDYCJA Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2022/23

Udział w niej wzięły samorządowe szkoły ponadpodstawowe: licea, technika, szkoły branżowe i specjalne, w sumie 34 szkół i placówek. Każda ze szkół otrzymała 6 tys na SzBO (z przeznaczeniem 3 tys. zł na jeden projekt).

Liczby:

34 krakowskie szkoły  (w tym szkoły specjalne, internat oraz bursa)
9135 uczniów uczestniczących w warsztatach 264 zrealizowanych warsztatów
840 uczniów zaangażowanych w opracowanie projektów
233 zgłoszone projekty
222 projekty spełniające warunki formalne i przyjęte do głosowania
7069 głosujących uczniów
93 zwycięskie projektów


Opublikowano:
18 października 2023