Młodzieżowi Wolontariusze Roku 2022

Pomagają osobom z niepełnosprawnościami, wspierają seniorów, pacjentów hospicjów i osoby w kryzysie bezdomności, sprzątają zapomniane groby, pomagają kolegom i koleżankom z Ukrainy, organizują ciekawe projekty – to przykłady działań, w które angażują się młodzi krakowscy wolontariusze, którzy wzięli udział w tegorocznych 4. Młodzieżowych Dniach Wolontariatu. W trakcie wydarzenia poznaliśmy także Młodzieżowych Wolontariuszy Roku 2022.

W Krakowie kilka tysięcy młodych ludzi jest wolontariuszami. To dla nich, a także dla tych, którzy chcą zaangażować się w działania charytatywne Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK cyklicznie organizuje Młodzieżowe Dni Wolontariatu. To inicjatywa, która młodym osobom, działającym charytatywnie, umożliwia spotkanie i wymianę doświadczeń. Krakowskie Młodzieżowe Dni Wolontariatu, realizowane w ramach programu Młody Kraków 2.0, wspierają rozwijanie umiejętności interpersonalnych, pozwalają uczyć się pracy w grupie przy realizacji inicjatyw społecznych, a także pokazują, jak angażować się w wolontariat lokalny.

Młodzieżowe Dni Wolontariatu

Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 2019 roku. Dzięki spotkaniom, warsztatom oraz szkoleniom młodzi ludzie poznali szeroki wachlarz propozycji wolontariatu realizowanego w Krakowie. W 2020 Młodzieżowe Dni Wolontariatu odbyły się w formule online, a rok temu podczas inicjatywy po raz pierwszy wyróżniono najbardziej zaangażowanych młodych wolontariuszy.

Tegoroczne święto odbyło się w piątek, 9 grudnia, w Teatrze KTO. Wzięło w nim udział ponad stu młodych krakowian zaangażowanych w działania charytatywne, którzy wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi pracy na rzecz innych. Punktem kulminacyjnym tegorocznych 4. Młodzieżowych Dni Wolontariatu było nagrodzenie Młodzieżowych Wolontariuszy Roku 2022, którzy pamiątkowe dyplomy i nagrody odebrali z rąk Andrzeja Kuliga, zastępcy prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej. Spotkanie uświetnił koncert młodzieżowego zespołu jazzowego Wojnarowicz Trio oraz improwizacja teatralno-komediowa w wykonaniu Grupy AD HOC.

Młodzieżowi Wolontariusze Roku 2022

Młodzieżowy Wolontariusz Roku to konkurs wyłaniający oraz nagradzający młodych (13–19 lat), aktywnych wolontariuszy działających na terenie naszego miasta i korzystających z Indeksu Wolontariusza. Indeksy zostały rozesłane do szkół i trafiły do opiekunów szkolnych kół wolontariatu. Wolontariusze z danej szkoły dokumentują w nich swoją aktywność. Na podstawie wpisów do Indeksów wyłaniana jest grupa najbardziej zaangażowanych młodych osób, które mają szansę na tytuł Młodzieżowego Wolontariusza Roku.

Kandydatów do nagrody zgłaszają nauczyciele opiekujący się wolontariatem szkolnym. W tym roku do konkursu zgłoszono 103 młodych wolontariuszy z 19 szkół, którzy łącznie przepracowali wolontaryjnie aż 6976 godzin. Z tego grona zostali wyłonieni Młodzieżowi Wolontariusze Roku 2022, którymi zostali:

  • Zuzanna Bartkowiak, uczennica VIII Liceum Ogólnokształcącego
  • Gabriela Dąbrowska, uczennica XII Liceum Ogólnokształcącego
  • Adam Marek, uczeń Zespołu Szkół Łączności
  • Anna Morawska, uczennica XII Liceum Ogólnokształcącego
  • Weronika Smolej, uczennica Szkoły Podstawowej nr 64
  • Magdalena Waluśkiewicz, wolontariuszka w Bursie nr 1
  • Gabriela Zdzieszek, uczennica Szkoły Podstawowej nr 64

W jakie działania angażują się laureaci konkursu i uczestnicy Młodzieżowych Dni Wolontariatu? Między innymi pomagają seniorom, samotnym osobom z niepełnosprawnościami, pacjentom hospicjów, angażują się w zbiórki żywności, pomagają młodszym kolegom w swoich szkołach, organizują szkolne uroczystości i konkursy, a także zajęcia artystyczne dla dzieci, angażują się w inicjatywy harcerskie, organizację inicjatyw sportowych, sprzątają zapomniane groby, promują język migowy, prowadzą szkolne sklepiki. Jak podkreślają organizatorzy konkursu, ogromna część prac wolontaryjnych wymienianych przez uczestników Młodzieżowych Dni Wolontariatu, w tym roku dotyczyła pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Infopunkt o wolontariacie zagranicznym

Tegoroczne 4. Młodzieżowe Dni Wolontariatu stały się także okazją do przybliżenia młodym ludziom kwestii dotyczących wolontariatu zagranicznego. Informacje na ten temat można uzyskać w Infopunktach zorganizowanych w krakowskich Pracowniach Młodych:

  • 10 grudnia, sobota- @pracownia_na_zachodniej, godz. 10.00-16.00, Pracownia Młodych na Zachodniej
  • 12 grudnia, poniedziałek – @nakozlowce25, godz. 14.00–20.00, Pracownia Młodych na Kozłówce
  • 14 grudnia, środa – @pracowniapiastow22, godz. 14.00–20.00, Pracownia Piastów 22

− Młodzież zainteresowaną wolontariatem zagranicznym zapraszamy do Infopunktów w Pracowniach Młodych. Będziemy informować o tym, gdzie na świecie można pracować w charakterze wolontariusza jakie dokumenty wypełnić, co należy wiedzieć i czego się spodziewać. Taki wolontariat to także fantastyczna okazja, by poznać nowych ludzi oraz nauczyć się nowych rzeczy jednocześnie pomagając innym. Jeśli nie możecie przyjść osobiście do którejś z Pracowni młodych, nic straconego. Można skontaktować się przez messenger danej Pracowni lub zadzwonić pod numer: 790 308 892 – zachęcają organizatorzy Młodzieżowych Dni Wolontariatu.


Realizatorem Młodzieżowych Dni Wolontariatu oraz konkursu Młodzieżowy Wolontariusz Roku jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, który prowadzi także facebookowy profil Młody Kraków 2.0 oraz specjalną odsłonę strony miasta poświęconą inicjatywom skierowanym do młodych ludzi mieszkających i/lub uczących się w Krakowie.


Opublikowano:
14 grudnia 2022